نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب

سوال سخت آژمون آيين نامه

آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي

دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جواب

دانلود نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و رانندگي با پاسخ


۱- عبور موتور سيكلت ممنوع

۲- عبور موتور سيكلت

۳- عبور موتور

۴- موتور سيكلت ممنوع

پاسخ صحيح :

گزينه ۱

سوال سخت ) در تصوير زير حق تقدم ها را مشخص نماييد ؟

سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگي
۱- آبي – قرمز – سبز – زرد

۲- قرمز – آبي – زرد – سبز

۳- آبي – زرد – فرمز – سبز

۴- آبي – زرد – سبز و قرمز

پاسخ صحيح :

گزينه ۴

توضيحات مربوط به اين سوال :

در سوالات مربوط به حق تقدم بايد اول خيابان اصلي را پيدا كنيد . خيابان اصلي خياباني است كه در آن تابلوي ايست يا حق تقدم وجود ندارد . مثلا در اين سوال خيابان اصلي ، خياباني است كه ماشين آبي و زرد در آن هستند . حق تقدم هميشه اول با خودروهايي هستند كه در خيابان اصلي مي باشند . در اينجا حق تقدم با خودرو آبي و زرد است . حالا سوال اينجاست بين خودرو آبي و زرد حق تقدم با كيست ؟

پاسخ : حق تقدم با خودرو آبي است چراكه آبي در حال حركت مستقيم است و زرد در حال گردش به چپ .

حالا از بين خودرو هايي كه در خيابان فرعي هستند حق تقدم ها را مشخص مي كنيم . در اين سوال چون خودروي سبز و قرمز در مسير يكديگر قرار نمي گيرند نسبت به هم حق تقدمي ندارند و مي توانند با هم حركت كنند .
نكته سوال چهارم ) يك جدول بسيار مهم در صفحه ۹۳ از كتاب جديد آيين نامه است كه با توجه به هر سرعت براي هر نوع از شرايط جاده اي بيان شده چند طور خودرو بايد با اتومبيل جلويي فاصله داشته باشيم . اين جدول بسيار مهم است سعي كنيد آن را به خاطر بسپاريد . تصوير اين جدول را در زير مي بينيم .
ب ) فرمان را به شدت و محكم بگيريد و اجازه دهيد اتومبيل خود به خود متوقف شود

ج ) ترمز كرده و سريعا توقف كنيد

د )‌ فرمان را شل بگيريد ولي محكم ترمز كنيد

پاسخ صحيح : گزينه ب

۱۲- شما به دنبال يك وسيله نقليه ديگر بر روي يك جاده خيس رانندگي مي كنيد ، فاصله زماني بين شما و اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟

الف ) دو ثانيه

ب ) ۶ ثانيه

ج )‌ ۴ ثانيه

د ) ۸ ثانيه

پاسخ صحيح : گزينه ج

۱۲- شما اولين نفري هستيد كه به محل حادثه مي رسيد كدام مورد زير را بايد انجام دهيد ؟

از محل حادثه دور شويد
اتومبيل را از حادثه ديده دور نماييد
با دوربين شروع به فيلم برداري نماييد
موتور اتومبيل را خاموش و زخمي ها را خارج نماييد به اورژانس زنگ بزنيد .
جواب درست گزينه ۴ .

۱۳- براي گردش به چپ از خيابان دو طرفه دو خطه به خيابان دو طرفه دو خطه بايد كداميك از اقدامات زير را انجام دهيم ؟

به جريان ترافيك توجه داشته باشيم
از فاصله يكصد متري راهنما بزنيم
در خط عبور چپ خود قرار بگيريم
همه موارد
جواب درست گزينه ۴ .
۹- در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است ؟

۵۰ متري
۱۰۰ متري
۱۵۰ متري
۷۰ متري
پاسخ درست گزينه ۲ .

سوالات آزمون آيين نامه افسر
۱۰- اگر هنگام رانندگي در سراشيبي كلاج را پايين نگه داريم چه مي شود ؟

اشكالي ندارد
ترمز گرفتن و هدايت اتومبيل دشوار مي شود
لاستيك ها ساييده نمي شود
موتور سريع تر كار مي كند ، اتومبيل سرعت مي گيرد
پاسخ درست گزينه ۲ .

۱۱
۱۰- در كدام موقعيت زير وزش باد شديد مي تواند در مسير شما تاثير بگذارد ؟

در شهر ها
در تونل ها
زماني كه از مقابل اتومبيل هاي در حال توقف عبور مي كنيد
بعد از سبقت گرفتن از يك وسيله نقليه بزرگ ، در مسيرهاي باز بدون درخت و موانع طبيعي ، در بخشي از شهر ها كه داراي ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارند
جواب درست گزينه ۴ .

۷) يكي از موارد افزايش احتمال خطر هنگام رانندگي در شب را بگوييد ؟

استفاده از چراغ ها
استفاده از سايبان
كم بودن ميدان ديد راننده
خواب آلودگي راننده
پاسخ درست گزينه ۳ .

۸) زماني كه به يك سرعت گير در خيابان مي رسيد بايد … ؟

از سمت راست عبور كنيد
با همان سرعت عبور كنيد
سرعت خود را افزايش دهيد
سريعا از سرعت خود بكاهيد
پاسخ درست گزينه ۴ .
آموزش رانندگي از صفر بخش دور زدن دوفرمانه و يك فرمانه:
دور زدن يك فرمانه يعني با يك بار چرخاندن فرمان دور زده شود در خيابان ها و عريض اين عمل با رعايت حق تقدم صورت مي گيرد.
زماني كه خيابان يا كوچه كم عرض باشد بايد با سه بار چرخاندن فرمان عمل دور زدن را انجام داد در ابتدا به پشت سر خود را كنترل مي كنيم اگر ماشيني در رفت و آمد نبود راهنماي سمت چپ را ميزنيم
۸- در كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟

تقاطع ها ، پل ها ، تونل ها ، سربالايي ها ، پيچ هاي تند و محل هايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع است
در خيابان هاي يك طرفه
در بزرگراه ها ، خيابان هاي دو طرفه
خيابان هاي دوطرفه ، تقاطع ها و پل ها
جواب درست گزينه ۱ .

آزمون نهايي آيين نامه رانندگي Final Test of Driving Regulations . مي خواهيم در اين قسمت مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي آزمون نهايي آيين نامه راهنمايي و رانندگي يا همان نمونه سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي رانندگي را باهم بررسي كنيم .

بررسي مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي آزمون نهايي آيين نامه رانندگي
برخي از مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي آزمون نهايي آيين نامه رانندگي با جواب را در ادامه با هم مي بينيم . اما قبل از آن بايد بگوييم كه اين سوالات آيين نامه اصلي به تنهايي براي قبولي در آزمون نهايي آيين نامه رانندگي كافي نيست و لازم است شما مجموعه كامل و مناسبي از نمونه سوالات آيين نامه اصلي را دانلود كنيد و خودتان را براي آزمون نهايي آيين نامه آماده نماييد .

براي دانلود مجموعه فوق العاده اي از سوالات آيين نامه اصلي مي توانيد بر روي سوالات آيين نامه اصلي كليك كنيد .

آزمون نهايي آيين نامه رانندگي شامل سوالات آيين نامه اصلي فني نيز مي باشد
يكي از تفاوت هاي اصلي آزمون مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي با آزمون نهايي آيين نامه در سوالات آيين نامه اصلي فني مي باشد . لازم است شما قبل از آزمون نهايي آيين نامه با انواع نمونه سوالات آيين نامه اصلي فني آيين نامه اصلي رانندگي آشنا شده باشيد .

پس حتما مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي فني را نيز قبل امتحان نهايي آيين نامه بخوانيد .

براي دانلود مهم ترين سوالات آيين نامه اصلي فني مي توانيد بر روي نمونه سوالات آيين نامه اصلي فني كليك كنيد .

آزمون نهايي آيين نامه يا امتحان اصلي يا همان امتحان افسر راهنمايي و رانندگي
براي آزمون نهايي نام مختلف ديگر نيز مي گويند برخي اين آزمون را با نام امتحان آيين نامه مرحله دوم نام مي برند چراكه اين آزمون آيين نامه پس از امتحان مقدماتي در مرحله دوم از متقاضيان و داوطلبان گواهينامه رانندگي گرفته مي شود .

از آنجايي كه اين آزمون برخلاف آزمون مقدماتي توسط افسر راهنمايي و رانندگي گرفته مي شود برخي داوطلبان و متقاضيان گواهينامه رانندگي به اين امتحان ، آزمون آيين نامه افسر و يا آزمون آيين نامه سرهنگ مي گويند .

البته نام دقيق اين آزمون همان آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي مي باشد .

چگونه در آزمون نهايي آيين نامه قبول شويم ؟
بهترين راه حل خواندن نمونه سوالات آيين نامه اصلي آيين نامه مي باشد . سعي كنيد مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه رانندگي را از اينترنت دانلود كنيد و حتما قبل از آزمون نهايي خود اين سوالات آيين نامه اصلي را بخوانيد .

طبيعتا هر چه بيشتر با تست هاي آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا شويد شانس بيشتري براي قبولي در آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي خواهيد داشت .

تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه اصلي آزمون نهايي آيين نامه رانندگي با جواب
۱- شما به دنبال يك وسيله نقليه ديگر بر روي يك جاده خيس رانندگي مي كنيد ، فاصله زماني بين شما و اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟

دو ثانيه
چهار ثانيه
شش ثانيه
هشت ثانيه
جواب درست گزينه ۲

۲- قانون اوليه و پايه در مورد رانندگي در آزاد راه ها چيست ؟

هميشه از راست برانيد مگر آنكه قصد سبقت داشته باشيد
هميشه از چپ برانيد
با سرعت بيشتر از ۹۰ كيلومتر در ساعت برانيد
هيچكدام
جواب درست گزينه ۱

آزمون نهايي آيين نامه رانندگي شامل ۳۰ سوال و ۲۰ دقيقه زمان مي باشد
۳- موثر ترين عضو بدن در رانندگي كدام است ؟

دست ها
پا ها
چشم ها
قلب
جواب درست گزينه ۲

۴- به هنگام رانندگي در طول روز در شرايط مه آلود چه كار بايد انجام دهيد ؟

از نور بالا استفاده كنيد
از نور پايين استفاده كنيد
چراغ بغل را روشن كنيد
چراغ راهنما را روشن كنيد
جواب درست گزينه ۲

آزمون نهايي آيين نامه توسط افسر راهنمايي و رانندگي از داوطلبان گرفته ميشود
۵- اگر تريلر پشت اتومبيل به طرفين متمايل شود چه كار بايد كرد ؟

به شدت ترمز مي كنيم
كلاچ را تا پايين نگه داشته و فرمان را كنترل مي كنيم
سرعت و شتاب اتومبيل را كم مي كنيم
سرعت را افزايش مي دهيم
جواب درست گزينه ۳

۶- باد لاستيك چرخ ها را چه زماني بايد تنظيم كرد ؟

در زمان گرم بودن لاستيك
در زمان سرد بودن لاستيك
زماني كه مسافت طولاني را طي كرديم
در زمان سرد بودن هوا لاستيك ها را نمي توان تنظيم باد نمود
جواب درست گزينه ۲

قبل از آزمون نهايي آيين نامه مفاهيم تابلو ها را از روي كتاب آيين نامه بخوانيد
۷- روغن گيربكس چه زماني نياز به كنترل دارد ؟

يك بار در هفته
يك بار در ماه
هر ۱۰۰ هزار كيلومتر
هر بار تعويض روغن
جواب درست گزينه ۴

۸- زمان تعويض تسمه تايم چقدر است ؟

حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار كيلومتر
حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار كيلومتر
حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ كيلومتر
حدود ۴۰ تا ۸۰ هزار كيلومتر
جواب درست گزينه ۱

آزمون آيين نامه نهايي پس از امتحان مقدماتي از متقاضيان گرفته مي شود
۹- قصد وارد شدن به خيابان فرعي را داريد افراد پياده شروع به عبور از سوي يك خيابان به سوي ديگر كرده اند چه كار بايد انجام دهيد ؟

توقف كرده و به آن ها اجازه عبور دهيد
با دست اشاره كنيد تا عبور نمايند
بوق زده و عبور كنيد
با فاصله زياد از مقابل آن ها عبور كنيد
جواب درست گزينه ۱

۱۰- روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

آماده ادامه مسير باشيد
در پشت خط ايست بايستيد
به مسير خود با احتياط ادامه دهيد
با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه دهيد
جواب درست گزينه ۲

لازمه ي شركت در آزمون آيين نامه نهايي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي مي باشد
۱۱- بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض …… مي باشد ؟

دور يك فرمان
حركت با دنده عقب
دور دو فرمان
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳

۱۲- حساس و ميزان نبودن ترمز پايي ……. جز جرايم رانندگي مي باشد ؟

يك نقص فني جزئي مي باشد
بلامانع است
نقص فني نمي باشد
نقص فني محسوب مي شود
جواب درست گزينه ۴

حداقل نمره براي قبولي در آزمون آيين نامه نهايي ۲۶ مي باشد
۱۳- زماني كه فاصله شما تا اتومبيل جلويي در شب ۵۰ متر باشد بايد از ……. استفاده كرد ؟

نور بالا
نور پايين
چراغ راهنما
چراغ مه شكن جلو
جواب درست گزينه ۲

۱۴- مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي و رانندگي چيست ؟

حركات مجاز و راهنماي مسير و اماكن مذهبي
هشدار هاي عمومي
علائم دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها
منع كننده يا ايست
جواب درست گزينه ۳

آزمون نهايي آيين نامه نمره منفي ندارد
۱۵- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

آزمون نهايي آيين نامه - تابلو فقط عبور پياده
فقط عبور پياده
گذرگاه پياده
عبور اطفال
عبور عابر پياده
جواب درست گزينه ۱

۱۶- وضعيت شما در رانندگي به چه عواملي بستگي دارد ؟

دانش رانندگي و مهارت
پاي بندي به مقررات راهنمايي و رانندگي
تفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ادب و نزاكت
رفتارهاي مثبت ترافيك
جواب درست گزينه ۳

۱۷- زماني كه تجربه كافي نداريد و به تازگي گواهينامه رانندگي گرفته ايد نسبت تصادف شما به ساير رانندگان چقدر مي باشد ؟

خيلي زياد
تجربه نياز نيست
قبولي امتحان شهري رانندگي كافي مي باشد
فرقي نمي كند
جواب درست گزينه ۱

۱۸- در زماني كه احساس خستگي يا بيماري مي كنيد …… ؟

با احتياط رانندگي مي كنيد
با آب خود را خنك كرده و به مسير ادامه مي دهيم
نبايد رانندگي كنيم
دارو مصرف مي كنيم و رانندگي مي كنيم
جواب درست گزينه ۳

۱۹- به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدال ها كدام يك از موارد زير اهميت زيادي دارد ؟

پوشيدن كفش هاي مناسب
پوشيدن لباس مناسب
تنظيم كردن آيينه
بستن كمربند ايمني
جواب درست گزينه ۱

۲۰- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه اصلي آيين نامه - آزمون نهايي آيين نامه
بن بست
خط عبور براي گريز
سمت راست بن بست
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳

براي آشنايي بيشتر با تست هاي آيين نامه كاملا رايگان بر روي تست ايين نامه رانندگي كليك كنيد .

همچنين مي توانيد سوالات آيين نامه اصلي بيشتري از آزمون نهايي رايگان را با كليك بر روي آزمون آيين نامه نهايي رانندگي ببينيد و بخوانيد .

۹- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي رايگان
ورود ممنوع
ورود از دو طرف ممنوع
سبقت ممنوع
ممنوع
جواب درست گزينه ۲ .
۲- وقتي در حين رانندگي حواس شما متوجه چيز هاي ديگر باشد اينكار :

تصميم سريع و عكس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت
قادر به تصميم گيري نخواهيد بود
عكس العمل از خودتان نشان نخواهيد داد
ممكن است مسير خود را اشتباه برويد
جواب درست گزينه ۲ .

۳- حالت و وضعيت شما در رانندگي به چه عواملي بستگي دارد ؟

رفتارهاي مثبت ترافيكي
دانش رانندگي و مهارت
تفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ، ادب و نزاكت
پاي بندي به مقررات
جواب درست گزينه ۳ .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۹:۴۲ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

آيين نامه راهنمايي و رانندگي

آيين نامه راهنمايي و رانندگي ( Traffic Regulations )

آيين نامه راهنمايي و رانندگي چيست ؟

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در واقع همان قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي كه هر راننده اي كه از نظر قانوني مجاز به رانندگي است ملزم است كه آن قوانين و مقررات و آيين نامه راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايد .

وقتي اسم آيين نامه راهنمايي و رانندگي مي آيد ناخودگاه به ياد گواهينامه رانندگي مي افتيم در واقع مي توانيم بگوييم ما توقع داريم شخصي كه گواهينامه رانندگي دارد با تمامي قوانين ، مقررات و آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا باشد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در كشورهاي مختلف متفاوت است . كه در ادامه در مورد آيين نامه راهنمايي و رانندگي در كشورهاي مختلف نيز بحث خواهيم كرد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در سوئد

سوئد يكي از كشور هايي است كه گرفتن گواهينامه راهنمايي و رانندگي در اين كشور سخت است به طوري كه بسياري از متقاضيان گواهينامه رانندگي ترجيح مي دهند اصلا گواهينامه رانندگي نگيرند و از وسايل نقليه عمومي به جاي خودرو شخصي استفاده نمايند .

در كشور سوئد نيز مانند ايران براي گرفتن گواهينامه رانندگي مي بايست امتحان تئوري آيين نامه را با موفقيت بگذرانيد اين در حالي است كه امتحاني عملي يا امتحان شهري رانندگي در سوئد حدود ۴۵ دقيقه زمان مي برد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در فرانسه

آيين نامه راهنمايي و رانندگي و گرفتن گواهينامه رانندگي در فرانسه داراي نكته جالبي است آن هم اينست كه گواهينامه راهنمايي و رانندگي ايران در كشور فرانسه معتبر است .

براي رانندگي در فرانسه اگر مي خواهيد از ايران به اين كشور سفر كنيد يا براي مدتي طولاني اقامت داشته باشيد مي توانيد براي سه ماه اول از گواهينامه بين الملل رانندگي استفاده نماييد اما براي پس از آن نياز است كه نسبت به اخذ گواهينامه رانندگي فرانسه اقدام كنيد .

گرفتن گواهينامه رانندگي و آيين نامه راهنمايي و رانندگي در آلمان

وقتي اسم از آيين نامه راهنمايي و رانندگي در آلمان مي آيد شايد همه ي ما به ياد محدوديت نداشتن سرعت در برخي از بزرگراه هاي اين كشور بيفتيم .

حتما ميدانيد كه در آلمان در برخي از بزرگراه ها مي توان بدون محدوديت سرعت رانندگي كرد .

براي اخذ گواهينامه رانندگي در كشور آلمان مي بايست در آزمون هاي تئوري و عملي يا همان آزمون شهري رانندگي كه به صورت دو مرحله اي مي باشد قبول شويد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي و اخذ گواهينامه رانندگي را در چند كشور با همديگر بررسي كرديم .

براي اخذ گواهينامه رانندگي معمولا در همه ي كشور ها مي بايست آزمون تئوري آيين نامه راهنمايي و رانندگي و همين طور آزمون شهري رانندگي يا همان آزمون عملي رانندگي را با موفقيت گذراند .

در كشور ما نيز براي اخذ گواهينامه رانندگي بايد در دو آزمون تئوري آيين نامه راهنمايي و رانندگيكه با نام هاي آزمون مقدماتي آيين نامه و آزمون اصلي آيين نامه مشهور هستند نمره قبولي را آورد .

نمره قبولي براي آزمون هاي تئوري آيين نامه راهنمايي و رانندگي حداقل ۲۶ مي باشد . در واقع متقاضيان گواهينامه رانندگي مي توانند حداكثر به ۴ سوال از ۳۰ سوال تستي آيين نامه رانندگي پاسخ اشتباه بدهند .

براي قبولي در آزمون هاي تئوري آيين نامه بهترين راهكار حل نمونه سوالات آيين نامه مي باشد . متقاضيان گواهينامه با حل نمونه سوالات آيين نامه مي توانند به راحتي با در بار اول در آزمون آيين نامه رانندگي نمره قبولي را بياورند . قطعا هر چه بيشتر نمونه سوال آيين نامه حل كنند تسلط بيشتري در هنگام آزمون آيين نامه دارند و شانس بيشتري براي قبولي در بار اول در آزمون تئوري آيين نامه رانندگي خواهند داشت .

اگر به زودي آزمون آيين نامه اصلي داريد مي توانيد با كليك بر روي نمونه سوالات آيين نامه اصليفايل pdf سوالات آيين نامه اصلي با پاسخ را دانلود نماييد .

همين طور براي آزمون آيين نامه مقدماتي نيز ميتوانيد با كليك بر روي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با انواع سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي آشنا شويد .

در سايت سوال آيين نامه نمونه سوالات فني نيز به صورت جداگانه در فايلي pdf اي متفاوت آورده شده است كه مي توانيد با كليك بر روي دانلود سوالات فني با انواع سوالات فني آيين نامه رانندگي نيز آشنا شويد .

براي آشنايي با نمونه سوالات ازمون ايين نامه اصلي حتما با دانلود سوالات آيين نامه اصلي خودتان را براي اين آزمون آيين نامه راهنمايي رانندگي آماده نماييد .

1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبيل آسيب پذير ترند؟


1- با سرعت بيشتري پيچ ها را طي ميكنند
2- تغييرات سطح راه بر روي آنها تاثيرات بيشتري دارد
3- نسبت به اتومبيل شتاب بيشتري ميگيرند
4- سرعت آنها از اتومبيل ها سريعتر است
2. سوال 1 امتياز
در بزرگراه اتومبيل شما دچار نقص فني ميشود براي هشدار به وسائط نقليه ديگر تابلوي احتياط را در چه فاصله اي از اتومبيل خود قرار ميدهيد؟


1- 100
2- 120
3- 150
4- 70
3. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
گواهينامه رانندگي را بنا به در خواست چه كسي بايد ارائه داد؟

1- پليس ترافيك
2- مامور ترافيك
3- بازرس اتومبيل
4- پس از وقوع حادثه به فرد ديگر تصادف
4. سوال 1 امتياز
تنها براي انجام چه مواردي مي توانيد به رانندگان و عابرين با چراغ بزرگ علامت دهيد؟


1- جهت اعلام اينكه نه آنها راه داد ه ايد
2- جهت اعلام حضور به آنها
3- جهت اعلام اينكه حق تقدم عبور با شماست
4- جهت اعلام اينكه دنده عقب مي رويد
5. سوال 1 امتياز
در ميدان ها حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟


1- وسيله اي اول وارد ميشود
2- وسيله اي كه زودتر وارد ميدان شده
3- وسيله اي كه در درون ميدان در حال حركت است
4- هيچكدام
6. سوال 1 امتياز
در گذرگاه پياده كه چراغ راهنمايي و رانندگي نداشته باشد حق تقدم عبور با كيست؟

1- وسيله اي كه به سمت راست گردش ميكند
2- وسيله اي كه مستقيم حركت ميكند
3- وسيله اي كه به چپ گردش ميكند
4- پيادگان
7. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
در برخورد راه اصلي با فرعي حق تقدم عبور با كيست؟

1- وسيله اي كه در راه اصلي قرار دارد
2- وسيله اي كه به راست گردش ميكند
3- وسيله اي كه مستقيم عبور ميكند
4-هيچكدام
8. سوال 1 امتياز
پايين بودن كدام يك از موارد زير مي تواند منجر به حادثه شود؟

1- سطح ضد يخ
2- سطح روغن ترمز
3- سطح آب باطري
4- سطح آب خنك كننده رادياتور
9. سوال 1 امتياز
در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

1- 100
2- 50
3- 150
4- 70
10. سوال 1 امتياز
اگر هنگام رانندگي در سراشيبي كلاج را پايين نگه داريم چه ميشود؟

1- ترمز گرفتن و هدايت اتو مبيل دشوار ميشود
2- لاستيك ها سائيده نميشود
3- اشكالي ندارد
4- موتور سريع تر كار ميكند ، اتومبيل سرعت ميگيرد
11. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
كدام مورد زير علت تصادف با اتومبيل جلوئي است؟

1- تغيير نور چراغها
2- عدم توجه كافي به راه و نزديك شدن بيش از حد به اتومبيل جلوئي
3- عبور عابر پياده در مناطق شهري و شلوغ
4- ترافيك وسايل نقيله
12. سوال 1 امتياز
معني تابلو زير چيست ؟


1- بن بست
2- خط عبور براي گريز
3- سمت راست بن بست
4- هيچكدام
13. سوال 1 امتياز
مفهوم خطوط شكل زير چيست ؟

1- شكل صحيح تقاطع بزرگراهها و پيچها
2- طريقه صحيح ورودي و خروجي جاده ها
3- نمايشگر تغيير مسير دايره اي شكل و خطوط كاهش و افزايش سرعت
4-نمايشگر قرار گرفتن مسيرهاي ورودي و خروجي و خط كاهش سرعت و افزايش سرعت
14. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلو زير چيست ؟


فقط عبور خوردرو كشاورزي
عبور وسائل نقليه ممنوع
عبور خودرو كشاورزي ممنوع
عبور كاميون ممنوع
15. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
مفهوم تابلوي زير چيست ؟


1- حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل است
2- ورود از هر دو طرف ممنوع
3- حق تقدم عبور با شماست
4-فقط عبور از راست مجاز است
16. سوال 1 امتياز
معني تابلوي زير چيست ؟


1- پايان سرعت 60 كيلومتر
2- حداقل سرعت
3- سرعت توصيه شده
4- حداكثر سرعت
17. سوال 1 امتياز
حق تقدم عبور در تصوير زير با كدام است ؟


1-اتومبيل سفيد شماره ۱
2-اتومبيل سفيد شماره ۲
3-اتومبيل سياه رنگ
4-همه حق تقدم عبور يكسان دارند
18. سوال 1 امتياز
كدام گزينه نشان دهنده ي تابلوي عبور كليه وسايل نقليه ممنوع ميباشد ؟

19. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
تابلوي شكل زير به چه معناست ؟


1- تقاطع جاده و راه آهن با راه بند نصب در 300 متري
2- تقاطع جاده و راه آهن نصب در 300 متري
3- تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند نصب در 300 متري
20. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي زير چيست ؟


1- عبور اطفال
2- گذرگاه عابر پياده
3- مدرسه
4- عبور عابر پياده
21. سوال 1 امتياز
معني تابلوي زير چيست ؟


1-حداقل سرعت 30 كيلومتر
2-حداكثر سرعت 30 كيلومتر
3-پايان حداقل سرعت 30كيلومتر
4-پايان حداكثر سرعت 30 كيلومتر
22. سوال 1 امتياز
در چند متر مانده به پيچ ها سبقت ممنوع است؟

1- 100
2- 50
3- 150
4- 60
23. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند وارد خيابان مجاور شوند حق تقدم با كدام است؟

1- وسيله اي كه به چپ گردش ميكند
2- وسيله اي كه به راست گردش ميكند
3- منتظر ميمانند تا پليس راهنمايي بيايد
4- هيچكدام
24. سوال 1 امتياز
در يك منطقه مسكوني و شهري در حال حركت هستيد، به يك سرعت گير نزديك ميشويد .چكار ميكنيد؟

1- با همان سرعت به راه خود ادامه ميدهيد
2- با احتياط سرعت را كاهش ميدهيد
3- از قسمت چپ جاده عبور ميكنيد
4- فرصت ندهيد عابرين از خيابان عبور كنند
25. سوال 1 امتياز
وقتي در خط عبوري كه حركت ميكنيد اتومبيل ها توقف كرده باشند و راه مسدود شده باشد چه كار بايد كرد؟

1- شتاب بگيريد كه زودتر از آنها عبور كنيد
2- به ترافيك جهت مقابل اجازه عبورمي دهيد
3- به ترافيك مقابل اشاره كنيد تا عبور كنند
4- به رفتن ادامه ميدهيد زيرا حق تقدم با شماست
26. سوال 1 امتياز
چه موقع ميتوانيد به صورت دنده عقب از يك خيابان فرعي به خيابان اصلي وارد شويد؟

1- در همه مواقع
2- تنها اگر هردو خيابان خلوت باشد
3- تنها اگر خيابان اصلي داراي ترافيك نباشد
4- هيچ موقع
27. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
موقعي كه اتومبيل خود راپارك ميكنيد، نبايستي ….

1- در جاده اصلي پارك كنيد
2- مانع ساير استفاده كنندگان از را شويد
3- در دنده بگذاريد
4- ترمز دستي را بكشيد
28. سوال 1 امتياز
چرا نبايد مدت زيادي پاي خود را روي كلاج نگهداريد؟

1- اصطكاك لاستيك ها با جاده كم ميشود
2- زيرا موجب كم شدن عمر گير بكس ميشود
3- كنترل شما بر روي وسيله نقليه كاهش ميابد
4- زيرا مصرف بنزين زياد ميشود
29. سوال 1 امتياز
حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي برون شهري چند كيلومتر است؟

1- روزها 95 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر
2- روزها 110 كيلومتر ، شب 90 كيلومتر
3- روزها 90 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر
4- در روزها 80 كيلومتر ؛شب90 كيلومتر
30. سوال 1 امتياز
آيا رانندگان وسايل نقليه امدادي در هنگام ماموريت مجاز به عبور از محل ممنوع مي باشند؟

1- به علت خطرات موجود نمي توانند عبور ممنوع بروند
2- بستگي به شرايط دارد
3- در هر شرايطي مجاز هستند

فهيم آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام خدمت همه اقايون و خانم هاي محترم>

يه سوال دارم اگه تو امتحان رانندگي شهري رد بشيم چقدر بايد هزينه براي امتحان مجدد بديم؟؟ من بار اولم بود رد شدم.

اسفند 12, 1396 در 4:52 ب.ظ
Vafa پاسخ
سلام خسته نباشين از زحماتتون
هركي اينارو بخونه ۱۰۰% قبول ميشه لازم به كتاب نيست

اسفند 8, 1396 در 3:25 ب.ظ
وحيد پاسخ
واقعا سايتتون خيلي محشره دمتون گرممممم

اسفند 7, 1396 در 12:36 ب.ظ
Yalda پاسخ
واييييييييي مرسي ازسايتتون عاليه دمتون گرم
من هم مقدماتي رو وهم ايين نامه اصلي رو فقط از تستاي شما خوندموهردوتاروبا1غلط
قبول شدم
مرسييي خيرببينين انشالله

اسفند 6, 1396 در 9:55 ق.ظ
ركسانا آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
ببخشيد توآزمون اصلي ازفني چندتاسوال اومده بود

اسفند 7, 1396 در 9:16 ب.ظ
سيامك پاسخ
سلام وقت بخير
دوستان من آزمون آيين نامه مقدماتي را با كمك تست هاي تست درايو قبول شدم، الان دارم براي آزمون آيين نامه اصلي آماده ميشم تشكر ويژه از مدير سايت راستي يه چيز جالب هنوز سال 97 نيومده بعضي سايت ها نوشتن سوالات آيين نامه رانندگي سال 97 مطمئنا براي فروش و گول زدن كاربر است. گفتم يه وقت فريب نخوريد به اميد قبولي همه

اسفند 1, 1396 در 6:58 ب.ظ
ابوالفضل پاسخ
سلام خيلي عالي بود من تمام تست هاي شما رو قبول شدم و تست هاي گواهينامه رو هم با اين تست ها قبول شدم بدون اينكه كتاب رو بخونم
ممنونم

بهمن 30, 1396 در 6:36 ب.ظ
ندا پاسخ
مرسيييييي مرسييييييييييبا تست هاي شما با نمره كامل قبول شدم .

بهمن 30, 1396 در 11:37 ق.ظ
milxd@ آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام بچه ها من امروز قبول شدم ازمون اصلي ايين نامه رو‌دفعه اول فقط تستاي اينجارو زدم ۲۹ از ۳۰. درست زدم همين تستارو بزنين قبولين فداتون …

بهمن 24, 1396 در 3:41 ب.ظ
دل آرا پاسخ
سلام ميخواستم از سايت خوبتون تشكر كنم من تمام تستهاي اين سايت رو زدم و ايين نامه ي اصلي رو بار اول بدون غلط قبول شدم خيلي سايت عاليه واقعا كلي دعاتون كردم??دوستان فقط كافيه تابلوهارو از رو كتاب بخونيد و بعد هم كلا تستاي اين سايت رو بزنيد و تستايي رو كه اشتباه زديد رو اسكرين بگيريد و در اخر بخونيد ??بازم ممنونم ازتون

بهمن 18, 1396 در 9:34 ب.ظ
پريسا پاسخ
من ديروز قبول شدم دلم ميخواد پايين هرآزمون يه كامنت تشكر بذارم
دوستان فقط يه توصيه ميكنم كه تابلوها رو كامل بخونيد
براي من 10تا تابلو اومده بود
بازم مرسي سايت عاااااااااالي

بهمن 16, 1396 در 2:07 ب.ظ
پريناز پاسخ
سلام من ديروز قبول شدم
وظيفه دونستم تشكر كنم خيلي خيلي ممنونم
خدا خيرتون بده

بهمن 16, 1396 در 1:03 ب.ظ
Fatemeh Mehrdel پاسخ
عالي،عالي
امروز آيين نامه رو براي اولين با يك غلط قبول شدم.
درصورتي كه كسايي‌كه براي بار چندم‌آزمون دادن قبول نشدن ،
همراه منم ۵نفر ديگه قبول شدن كه اونام بار‌اولشون نبود،همه هم با ۴غلط قبول شدن ،

كتابم خوندم،تست هارو هم كار‌كردم،واقعا خيلي خوبه تقريبا ميتونم‌بگم همه سوال ها از همين تست ها بوده
تشكر??

بهمن 15, 1396 در 4:57 ب.ظ
حميدرضا آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام خسته نباشين.عاليه سايتتون من مقدماتي و ايين نامه اصلو جفتشو بار اول قبول شدم فقط از همينجا زدم.عملي شهر هم بار اول قبول شدم.تشكر فراوان دارم از مدير سايت

بهمن 10, 1396 در 12:36 ب.ظ
Afaq پاسخ
سلام و خداقوت
خيلي ممنون از سايت خوبتون،من فقط با خوندن ازمون هاي شما هم ازمون مقدماتي و امروزم ازمون اصلي قبول شدم،خيلي خوشحالم،خدا خيرتون بده

بهمن 9, 1396 در 3:01 ب.ظ
رويا پاسخ
واقعا ممنون از سايت خوبتون با توجه ب مشغله كاري من نتوانستم كتاب رو بخونم ولي با حل چند باره سوالهاي شما به دو غلط قبول شدم يعني با نمره 28واقعا سوالات مشابه هم هستن

بهمن 8, 1396 در 7:57 ب.ظ
سجاد پاسخ
سلام من امروز امتحان آيين نامه داشتم اين سايت خيلي بهم كمك كرد مخصوصا آزموناش ، صب زود رفتم آيين نامه نمره كامل قبول شدم بعدش بهم گفتن اگه آماده اي امروز شهري هم ميتوني امتحان بدي كه منم گفتم چه بهتر خلاصه فك كردم چند باري رد ميشم ولي خوشبختانه با راهنمايي همين سايت شهري هم قبول شدم يعني تو يه روز هم آيين نامه هم شهري و‌براي بار اول قبول شدم ، دستتون‌درد نكنه خيلي كمكم كرد اين سايت

بهمن 1, 1396 در 1:32 ب.ظ
محمد پاسخ
سلام
سؤال 1 توي كتاب صفحه ي 18 گفته در راه ها مثلث شبرنگ رو درفاصله ي 70 متري قرار دهيد و هيچ جاي كتاب “اموزش رانندگي وِيژه متقاضيان گواهي نامه پايه سوم” ويرايش 96 براي” بزرگراه ها” جداگانه نوشته نشده.

دي 21, 1396 در 4:30 ق.ظ
الهه آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
از شما و سايت خوبتون ممنونم من براي دومين بار امتحان قبول شدم و فقط تستهاي اين سايتو خونده بودم.موفق باشين

دي 20, 1396 در 11:14 ق.ظ
فاطمه پاسخ
آزموناتون واقعا عاليه
من ۲ بار فقط كتاب خوندم و آزمون دادم و رد شدم اين هفته سوالات شمارو مطالعه كردم آزمونمو با يه غلط قبول شدم
ممنون بابت زحماتتون .

دي 19, 1396 در 5:36 ق.ظ
يحيي پاسخ
افرين فاطمه تو يه نابقه اي

دي 30, 1396 در 6:41 ب.ظ
رضا پاسخ
زحمت كشيدي

بهمن 1, 1396 در 12:44 ب.ظ
امير آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
امتحان شهري هر ۲ هفته يبار شده؟

دي 18, 1396 در 4:59 ب.ظ
دانيال پاسخ
حرف نداره …نمره كامل گرفتم

دي 18, 1396 در 10:18 ق.ظ
زهره پاسخ
سلام تشكر ميكنم عالي بودن ،بخدا من همينارو دو بار خوندم دفعه ي اول بدون غلط قبول شدم ،من هيچ جا كامنت نميذارم ولي براي قدرداني اين بار مينويسم تا بقيه هم استفاده كنن …

دي 15, 1396 در 12:01 ب.ظ
آرش پاسخ
سلام
خيلي بي نهايت ممنون از سايت شما من با كمك تست هاي شما قبول شدم كتابو زياد مطالعه نكردم
تمام سوالات ايين نامه اصلي از تست هاي شما بود
خيلي مرسي
دمتون گرم ناموسن فدايي داريد

دي 14, 1396 در 11:04 ق.ظ
سعيد محمدي پاسخ
واقعا حرف نداره سايتتون
من ديروز امتحان آيين نامه اصلي داشتم و براي اولين با با ۲ غلط قبول شدم ب كمك تستهاي سايت شما
اما همون روز كارتكس گرفتم كه امتحان شهري رو هم برم كه اشتباه كردم كه رفتم و مردود شدم
بارون هم كه ميومد اصلا شرايط خوبي نبود واسه امتحان شهري اونم واس من كه ناشي بودم
دوهفته ديگه امتحان شهري دارم
دعا كنيد قبول بشم
اصلا خوشم نمياد از وقفه اقتادن توي كارم
پولش اصلا مهم نيست واسم

دي 13, 1396 در 12:47 ب.ظ
مبين پوردولت آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
دوستان من امروز امتحان دادم. خيلي كمكم كرد اين آزمونا. بدون غلط قبول شدم. اول شك كردم شايد كامنتا و تعريفا ساختگي باشه اما بعد آزمون ديدم نه. دمتون گرم.

دي 12, 1396 در 12:01 ب.ظ
Mohammad پاسخ
سلام..واقعا دمتون گرم..من قبول شدم …سوال ازمون مقدماتي تقريبا همينا بود …

دي 11, 1396 در 1:13 ب.ظ
سعيد محمدي پاسخ
واقعا عاليه
ممنون از زحمات شما
سه شنبه امتحان اصلي دارم
دعا كنيد قبول بشم
استرس اصلا ندارم
فقط از وقفه توي كارم متنفرم

دي 10, 1396 در 10:48 ب.ظ
حميده پاسخ
سلام من دفعه اول از ازمون مقدماتي با نمره ۳۰ قبول شدم نتونستم كتاب بخونم فقط تستاي اين سايت خوندم ممنونم از زخماتتون

دي 10, 1396 در 6:46 ب.ظ
Fahime پاسخ
سلام
يك دنيااااا ممنونم بابت سوالاتتون خيلي خيلي خيلي عااالي بودن?

دي 9, 1396 در 1:02 ب.ظ
abbas hojjati آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
مگه داريم از اين سؤال ها بهتر????

دي 6, 1396 در 12:26 ب.ظ
علي ساجدي پاسخ
دوستان من چيكار كنم توي آزمون آيين نامه رانندگي قبول بشم اصلا هزينه برام مهم نيست وقت اضافي ندارم من فقط تونستم روز آزمون از رئيسم مرخصي بگيرم روز پنجشنبه آزمون دارم آيا همين سوالات كافيه ؟

دي 5, 1396 در 9:08 ق.ظ
اميد مرداني پاسخ
علي آقا از همين تست ها استفاده كني كافيه مطمئن باش قبولي متاسفانه ما ايراني ها يادگرفتيم فقط هزينه كنيم و اينكه چيزي كه ارزان در اختيار داريم و نمي بينم و الكي ميريم هزينه مي كنيم شايد باورت نشه من خودم همين وسوالات و 10 تومن از جاي ديگه خريدم الان دارم از تست هاي اين سايت استفاده ميكنم البته با كمك همين سايت آزمون مقدماتي بدون غلط قبول شدم اميدوارم شما هم نتيجه بگيري

دي 5, 1396 در 9:13 ق.ظ
M7073 پاسخ
من براي آزمون مقدماتي 30 نمره كامل گرفتم با همين سوالات سايت.در حال حاضر هم براي آزمون اصلي كه هفته آينده اس همين سوالات سايت رو ميخونم

دي 5, 1396 در 7:31 ب.ظ
حميد پاسخ
با سلام و خسته نباشيد
واقعا عالي بود ، نحوه چيدمان و آموزش اين سايت باعث ميشه دفعه اول تو آزمون اصلي قبول بشيد .

بازم متشكرم

دي 3, 1396 در 3:19 ب.ظ
Sevda آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
شما فقط اين ۴۱ مرحله رو خوندين يا بسته طلايي هم خوندين؟

دي 4, 1396 در 8:31 ب.ظ
فرزاد پاسخ
سلام ميشه يگين اولين امتحاني كه ميگيرين اسمش چيه ودومي اسمش چيه؟ خواهشا جواب بدين

آذر 27, 1396 در 2:33 ب.ظ
زهرا پاسخ
سلام من پيام شما را دير خواندم . شايد تا الآن خودتان دانسته باشيد امابا اين وجود مي گويم: اولي آزمون مقدماتي آيين نامه و دومي آزمون اصلي آيين نامه.

دي 9, 1396 در 2:15 ب.ظ
Navid پاسخ
با عرض سلام و خسته نباشيد ؛
خواستم يه تشكّـــرويژه ازتون كنم بابت تست هاي فوق العادتون؛ واقعا ممنونم ازتون
همين الان از آزمون ميام و تونستم با كمك تست هاي شما بدون غلط قبول شم . بازم مرسي آذر 26, 1396 در 9:44 ق.ظ
علي آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام
من امروز تو آموزشگاه با مسئول آموزشگاه حرفم شدم كسي ميدونه من ميتونم پرونده مو بگيريم ببرم يه آموزشگاه ديگه خودشون ميگن نميشه

آذر 19, 1396 در 6:15 ب.ظ
ساناز پاسخ
ميتونيدانتقالي بگيريدب شهرهاي ديگ

آذر 23, 1396 در 2:48 ب.ظ
ياسمن پاسخ
سلام خسته نباشين واقعا كه سوالاتون عاليه من بعداز يكسال و بعداز سه بار مردود شدن امروز با يكبار خوندن اين سوالات بدون غلط قبول شدم ازتون ممنونم ????

آذر 18, 1396 در 10:39 ق.ظ
M7073 پاسخ
سلام خسته نباشيد
ممنون از سايت خوبتون
من امروز آزمون مقدماتي داشتم 30 نمره كامل رو گرفتم.دقيقا سوال ها همين سوال هاي سايت بود.

آذر 11, 1396 در 5:06 ب.ظ
كيميا پاسخ
سلام.من هم امتحان مقدماتي هم اصلي رو با خوندن همين سوالا بار اول قبول شدم.مقدماتي۲۹اصلي۲۸.دقيقا همين سوالا اومده بودن.ممنونم ازتون.كارتون عاليه

آذر 9, 1396 در 3:14 ب.ظ
عرفان آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
عالييييييييييييه
من فقط تابلو ها رو خوندم از كتاب سوالاي سايت شما رو زدم امتحان رو بار اول بدون غلط قبول شدم به همه رفيقامم پيشنهاد كردم سايتتون رو همشون راضي بودن و هيچ كدوم مردود نشدن
واقعا خسته نباشيد كارتون حرف نداره

آذر 8, 1396 در 10:24 ق.ظ
عليرضا پاسخ
باسلام خدمت شما من در حال حاضر براي پايه يك ثبت نام كردم و امتحان مقدماتي رو بعد از چند روز پشت سرهم كتاب هاي مختلف خوندن قبول شدم ولي اگر روز اول يه نفر ادرس همچين سايت خوبي رو به من ميداد تنها تو يه روز و بدون غلط قبول ميشدم تشكر از تك تك كساني كه به اين صورت مفيد و كامل تهيه كردند و در دسترس گذاشتن ممنونم خدا از شما راضي باشه

آذر 5, 1396 در 3:28 ب.ظ
صمد مروري پاسخ
سلام سلام .بسيار بسيار سپاسگزارم ..بعد يكسال خلاصه با اين سوالا قبول شدم ..بخدا چندين بار رفته بودم براي امتحان ..نشد ك نشد و ول كردم تا ب امروز ك با خوندن اين سوالاتتون بعد از يكسال قبول شدم با يك غلط ..واقعا معركس اصن كپي سوالاي امتحان بود ?ايول دارين دمتون گرم …دوستون دارم ???

آبان 24, 1396 در 9:31 ق.ظ
جوان مومن انقلابي پاسخ
سلام خدا قوت وقت بخير
به همه عزيزاني كه قرار است امتحان آيين نامه مقدماتي و اصلي را بدهند توصيه موكد ميكنم كه يك دور نمونه سوالات اين پايگاه اطلاع رساني را آزمون بدهند. شك نكنيد قطعا نمره قبولي را بدست مي آوريد. البته با يك دور مطالعه كتاب
بنده قبولي در دو امتحان آيين نامه را با يك بار خواندن كتاب و تست هاي اين مكان به دست آوردم آرزوي سلامتي و موفقيت براي همه رانندگان
همچنين از دست اندركاران اين پايگاه كمال تشكر را دارم

آبان 16, 1396 در 11:53 ق.ظ
MSm آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام من اصلاكتاب نداشتم وهم ايناروخوندم وقبول شدم خيلي ممنون ازلطفتون

آبان 13, 1396 در 12:33 ب.ظ
محمدرضا آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
واقعا عالي بود من فقط تست زدم ازمون ٦براي امتحانم بود با ٢تا غلط قبول شدم

آبان 11, 1396 در 1:48 ب.ظ
كامران پاسخ
خيلي از شما و سايتتون ممنونم چون واقعا سئوالات مثل خود سئوالات آيين نامه مقدماتي بود و من بدون غلط قبول شدم بازم ممنون

آبان 7, 1396 در 9:58 ق.ظ
شيلا پاسخ
ممنون من امروز بدون خوندن كتاب آزمون آاين نامه مقدماتي رو براي بار اول با نمره ۳۰ قبول شدم سوالات عين سوالات سايت بود واقعا عالي بود دستتون دردنكنه.

آبان 6, 1396 در 7:02 ب.ظ
محمد پاسخ
عاايييييييييي بود مرسي
من كتاب رو خوندن قبول نشدم!
آزمونهايي رو خوندم قبول شدم

آبان 7, 1396 در 0:14 ق.ظ
Kabir Pori پاسخ
سلام ممنون از سايتتون.براي امتحان همين سوالات كافيه..من كه با همينا قبول شدم.

آبان 6, 1396 در 10:59 ق.ظ
fateme mandeali آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام.ميخواستم ازتون بابت سايت خوبتون تشكر كنم.من امروز ايين نامه اصلي را دفعه اول قبول شدم اصلا هم كتاب رو نخوندم فقط تست هاي سايت شمارو خوندم….خيللللللللللللللللي ممنونم

آبان 1, 1396 در 7:45 ب.ظ
افسانه امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
عالي بود مرسي از سايت خوبتون

مهر 30, 1396 در 9:23 ق.ظ
كيميا ميرزايي پاسخ
عالي بودن سوالات…من با يه غلط قبول شدم…ممنونننن…

مهر 29, 1396 در 6:55 ب.ظ
7468farzaneh پاسخ
سلام وقتتون بخير،ميخواستم ازتون تشكر كنم من با آزمون هاي شما هم مقدماتي و هم اصلي قبول شدم ممنون از سايت خوبتون،اميدوارم هر روز موفق تر از ديروز بشيد،به همه ي دوستان هم پيشنهاد ميكنم همين آزمون هارو بخونن بي قيد و شرط قبول ميشن،باز هم ممنون ازتون

مهر 27, 1396 در 11:53 ق.ظ
نيلوفر پاسخ
سلام وااااي عاليه سايتتون واقعا ممنونم ازتون من 2بار با 5تا غلط رد شده بودم تستاعه شمارو كه زدم با هيچي غلط قبول شدم الانم ايين نامه اصلي دارم اميدوارم بازم تستاتون كمكم كنه?

مهر 21, 1396 در 11:41 ق.ظ
اسلچ پاسخ
اقا دمتون گرم سايتتون عاليه من هم آيين نامه مقدماتي و هم اصلي رو به كمك سايت شما قبول شدم
دمتون خيلي گرم اجرتون با امام حسين

مهر 19, 1396 در 0:46 ق.ظ
سينا امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
دستتون درد نكنه
من هم ايين نامه قبول شدم دفعه اول هم شهر سوالاتون عالي بود

مهر 18, 1396 در 11:20 ب.ظ
عطا پاسخ
با سلام و تشكر فراوان بابت تست هايي كه گذاشتين من هيچي نخنوندم و فقط دو تا سه ساعت تست ها رو زدم و با سه تا غلط قبول شدم
اگر كسي مشكلي تو قبول شدن داره حتما حتما از اين سوالات استفاده بكنه كه صد در صد قبوله

مهر 17, 1396 در 8:05 ب.ظ
Tak3pidar پاسخ
خيلي ازتون ممنونم من با كمك تست هاي شما تونستم ايين نامه اصلي رو قبول بشم از ٣٠ نفر ١٠ نفر قبول شديم

مهر 17, 1396 در 12:35 ب.ظ
Mahdiye پاسخ
سلام من دوبار كتاب كامل خوندم اما مقدماتى رد شدم بار سوم با كمك آزمون هاى اين سايت با ٢غلط قبول شدم الانم واسه آزمون اصلى دارم تستاشو ميزنم عاليه.خيلى ممنونم ازتون

مهر 15, 1396 در 7:11 ب.ظ
ندا پاسخ
سلام. من براي آيين نامه مقدماتي 2بار قبول نشدم اما بعد از اينكه تست هاي شما رو زدم بار سوم بدون غلط قبول شدم. الان هم دارم براي آيين نامه اصلي آماده ميشم و مطمئنم تست هاي شما باز منو كمك ميكنه.ممنونم?

مهر 15, 1396 در 11:39 ق.ظ
زهرا امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
سلام .
خيلي عالي بودند ..
منم امروز فقط با يك غلط قبول شدم .
البته عملي رو هنوز ندادم
نميدونم اگه اين تستا نبود چند بار ديگه
بايد آزمون ميدادم …
يك دنيا ممنون

مهر 12, 1396 در 12:02 ب.ظ
نازنين پاسخ
سلام دوستان امروز صبح من با يك غلط در آزمون اصلي رانندگي قبول شدم واقعا سواللت سخت بود شانسي كه آوردم با اين سايت آشنا شدم به همه دوستان اين سايت و پيشنهاد ميدم تشكر بابت سايت خوبتان

مهر 9, 1396 در 8:36 ب.ظ
AliTaji پاسخ
سلام و خسته نباشيد ،بابت سايت خوبتون ممنون من امروز صبح امتحان داشتم و ديشب از ساعت 9 شب تا 6صبح تست هاي شما رو زدم وامروز با يك غلط ايين نامه اصلي رو قبول شدم ، اولش فكر ميكردم نظر ها حقيقت نداره ، اما واقعا سوال هاتون بهم كمك كرد

مهر 6, 1396 در 7:30 ب.ظ
Amin پاسخ
واقعا دستتون درد نكنه، عاليه، من اصلا كتاب نخوندم فقط همين سوالاتو يه بار خوندم و خداروشكر همون بار اول قبول شدم، پيشنهاد مي كنم دوستان يه بار اين سوالاتو خوب بخونين حتما قبول ميشين، با آرزوي موفقيت

مهر 5, 1396 در 9:58 ق.ظ
Foad امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
خدا خيرتون بده.من به كمك سايت شما قبول شدم

مهر 2, 1396 در 5:09 ب.ظ
مينا پاسخ
واي من امروز آيين نامه اصلي امتحان داشتم،بدون غلط قبول شدم،سايت شما محشره

مهر 2, 1396 در 12:52 ب.ظ
Saba پاسخ
من اكثرا اين ازمون ها رو با شش تا غلط ميزدم اما امروز رفتم امتحان اصلي دادم خداروشكر فقط يكي اشتباه زدممهر 2, 1396 در 8:24 ق.ظ
نيوشا پاسخ
سلام ممنون از تست هاي خوبتون عااااااااالييييي بودن
من از آزمون ۱ تا ۱۶ رو تست زدم و با ۱كم مرور كتاب امروز با نمره ۳۰ قبول شدم ..????

شهريور 30, 1396 در 4:18 ب.ظ
جمال پاسخ
افرين عزيزم

مهر 3, 1396 در 8:04 ب.ظ
مصطفي امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
سلام ممنون بابت سايت خوبتون من ايين نامه مقدماتي رو بدون غلط قبول شدم با همين سوالات حالا فردا امتحان اصلي دارم انشاالله كه اينم با همين سوالات خوبتون قبول ميشم.سايتتون عاليييه عالي.???

شهريور 28, 1396 در 1:24 ب.ظ
فرشيد پاسخ
سلام اقا دمتون گم من اصلا كتابو نگاه نكرده بودم ولي تست هاي شمارو زدم امروز ايين نامه اصلي رو با ۲تا علط قبول شدم

شهريور 26, 1396 در 10:43 ق.ظ
غزل پاسخ
سلام خدا خيرتان بدهد هم مقدماتي و هم آيين نامه با سوالات شما ٢٩ گرفتم دفعه اول ممنونم ???

شهريور 26, 1396 در 10:16 ق.ظ
پوريا پاسخ
ببخشيد همين سوالات ب تنهايي كافين؟

شهريور 26, 1396 در 1:13 ب.ظ
احمد پاسخ
بسيار عالي بودمتشكر وممنون

شهريور 24, 1396 در 8:29 ب.ظ
محمد پاسخ
سلام.امروز آيين نامه قبول شدم ولي تو شهري رد شدم.دليل رد شدنم كلاچ بشدت افتصاح ماشين امتحان بود.دوستان تو رو خدا هر كسي ك از كلاچ سفت و بد تجربه داره داخل تلگرام بهم بگه.تو روخدا?
mohammad_javad47@
دوستان ثواب داره كمكم كنيد وقتي كلاچ سفته و مثل سنگه من چ جوري ماشين رو ب حركت بندازم?

شهريور 23, 1396 در 7:21 ب.ظ
هادي امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
استفاده از كلاج نياز به تمرين داره چيزي نيست كه بشه حفظ كرد بايد به مربيت ميگفتي با ماشين امتحان يكي دو بار تمرينت بده
اگه تو فاميل كسي پرايد داره مدل ماشين امتحان از اونا كمك بگير بهت بگن

شهريور 27, 1396 در 1:26 ق.ظ
رامين پاسخ
دوستان كسي اطلاع داره كه آيا ميشه آموزشگاه و عوض كرد يا نه لطفا اگر كسي ميدونه جواب بده ممنون

شهريور 23, 1396 در 12:22 ب.ظ
spring1999 پاسخ
سوالات اين سايت عالي هستن.من امروز ايين نامه اصلي رو امتحان دادم و هر دو ايين نامه رو با نمره كامل قبول شدم.البته براي ايين نامه اصلي اول كتاب رو بخونيد و بعد اين سوالات رو.با تشكر از ادمين سايت

شهريور 21, 1396 در 7:36 ب.ظ
مجتبي پاسخ
دست شما درد نكنه،خدا خيرتون بده
امروز واسه اولين بار امتحان ايين نامه اصلي رو داشتم با ٢غلط قبول شدم
اگه اين سايت و سوالاتش نبود قبول نميشدم ،حتي كتابم نخوندم

شهريور 21, 1396 در 2:59 ب.ظ
علي اقا امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
من از بازار 20 تا برنامه سوالات آيين نامه رانندگي رو دانلود كردم هيچكدوم بدردم نخورد كلافه شده بودم اكثرا سوالاتش قديمي بود دوستم اين سايت و بهم معرفي كرد آزمون هاي سايت و تست زدم ديروز تو آزمون قبول شدم تشكر بابت سايت خوبتون

شهريور 20, 1396 در 8:01 ب.ظ
علي اقا پاسخ
عشقين عشق

شهريور 20, 1396 در 7:59 ب.ظ
علي اقا پاسخ
عاليييييييييي

شهريور 20, 1396 در 7:58 ب.ظ
علي اقا پاسخ
خدايي دمتووووووون گرم خيلي دوست تون دارم عاليييييي اگه برنامتون رو بزارين عالييييي ميشه

شهريور 20, 1396 در 7:57 ب.ظ
مريم پاسخ
من از بازار 20 تا برنامه سوالات آيين نامه رانندگي رو دانلود كردم هيچكدوم بدردم نخورد كلافه شده بودم اكثرا سوالاتش قديمي بود دوستم اين سايت و بهم معرفي كرد آزمون هاي سايت و تست زدم ديروز تو آزمون قبول شدم تشكر بابت سايت خوبتون

شهريور 20, 1396 در 8:44 ق.ظ
بهاره پاسخ
من هم فقط با مطاعه تمام اين تست ها امتحانم رو قبول شدم ممنونم بابت اين تست ها

شهريور 20, 1396 در 1:04 ق.ظ
فاطمه پاسخ
واقعا به خاطر سوالا ممنونم
من هم براي مقدماتي هم اصلي اينا رو خوندم البته اگه كتاب جاهايي مهم رو اول بخونيد بعد سوال بزنيد خيلي بهتره من اين كار كردم و جفتش رو با 2 تا غلط قبول شدم

شهريور 19, 1396 در 11:33 ق.ظ
anna امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
وااااااي عالي بود عاااالي من ك كامل شدم مرررررررسسسسييييشهريور 15, 1396 در 4:28 ب.ظ
Yalda پاسخ
سوالات عااااااالليي بووود دمتون گررممم
قبول شدمم????

شهريور 15, 1396 در 1:11 ق.ظ
ميلاد پاسخ
سلام چند تا سوال فني تو ايين نامه اصلي مياد
لطفا بگيد؟

شهريور 14, 1396 در 3:19 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام
بنا به گفته كاربران 7 الي 8

شهريور 14, 1396 در 4:58 ب.ظ
شقايق پاسخ
مرسي ازتون ،سايتتون واقعا عاليه

شهريور 13, 1396 در 11:46 ب.ظ
ياسمن پاسخ
سلام ممنونم از سايت خوبتون من هم ةزمون مقدماتي و هم آزمون اصلي آيين نامه رو بدون غلط قبول شدم?

شهريور 12, 1396 در 2:05 ب.ظ
مينا امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
دوستان اگر توي سرازيري دنده عقب بگيرم و حالت دنده روي خلاص باشه جوابش چي ميشه ؟

شهريور 11, 1396 در 11:41 ق.ظ
ياسمن پاسخ
تو سرازيري نميشه با دنده خلاص رفت

شهريور 12, 1396 در 2:07 ب.ظ
سميه پاسخ
قبووووووووووووووووووووووول شدممممممممممممممم
عااااااااااااالي بود
خدا خيرتون بده
همه سوالا دقيقا عين همين نمونه سوالا بود
اولين بار بدون غلط با خوندن اين سوالا قبول شدم
مررررررررررررررررررررسي

شهريور 10, 1396 در 2:33 ب.ظ
بهمن پاسخ
واقعا كارتون عاليه، مرسي

شهريور 9, 1396 در 5:25 ب.ظ
هنگامه پاسخ
سلام به همه
از كساني كه آزمون آيين نامه اصلي و شركت كردن خواهش ميكنم اگر سوالي تو آزمون بود كه توي اين سايت نيست لطفا همينجا قسمت نظرات بگين ماها هم بهتر با سوالات آشنا بشيم من خيلي از سايت ها رو مرور كردم اين سايت بهترين سايته شك نكنيد بهتون پيشنهاد ميكنم همه آزمون هاي سايت و تست بزنيد با تشكر از همه و با آرزوي قبولي همه دوستان

شهريور 9, 1396 در 9:46 ق.ظ
علي پاسخ
قرار دادن چراغ هاي رنگي درچراغ هاي جلوي خودرو ………است.
1:ممنوع
2:در معابر شهري مجاز است
3:مجاز است
4:فقط براي خودروهاي سواري مجاز است

شهريور 9, 1396 در 1:33 ب.ظ
جواد امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
سؤالات عاليه .من در مقدماتي قبول شدم ميرم واسه اصلي .ان شاء الله اصلي هم دفعه اول قبول شم .خيلي ممنونم .

شهريور 6, 1396 در 8:23 ب.ظ
... پاسخ
سلام.خسته نباشيد.من هر دو تا آزمونم رو با استفاده از نمونه سوالاي شما قبول شدم
ممنونم

شهريور 6, 1396 در 1:06 ب.ظ
مصطفي خسروي پاسخ
واقعاشماازروي اين سوالات آيين نامه اصلي قبول شودي من دفعه اولمه كه ميخام بري آيين نامه اصلي بدم واقعاازروي اينهابخونم قبول ميشم

شهريور 12, 1396 در 2:06 ب.ظ
ali پاسخ
ممنون از نمونه سوالاتي كه قرارداديد من با اين نمونه سوالات قبول شدم

شهريور 6, 1396 در 10:53 ق.ظ
اميد امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
سلام خيلي خوب

شهريور 5, 1396 در 10:04 ب.ظ
امير محمد پاسخ
با سلام خيلي ازتون ممنونم.واقعا شباهت بيش از حدي با سوالات آيين نامه اصلي داشت و من امروز قبول شدم.

شهريور 2, 1396 در 2:04 ب.ظ
مصطفي خسروي پاسخ
ازروي اين نمونه سوالات بخونم قبول ميشم اصلي

شهريور 12, 1396 در 2:08 ب.ظ
سهيل پاسخ
دوستان من يه سوال دارم كسي هست آزمون شهري شركت كرده باشه ؟ من دست چپم همه كارها رو با دست چپ انجام ميدم اين تو آزمون شهري برام درد سر نشه من در ماشينم با دست چپ باز ميكنم شايد باورتون نشه دنده ماشينم با دست چپ عوض ميكنم نميدونم چرا لطفا منو راهنمايي كنيد

شهريور 1, 1396 در 9:29 ق.ظ
Mahdi پاسخ
كارت مشكل دار ميشه ردت ميكنن! بايد عا ت كني با دست راستت عوًض كنز‌نميتوني… اگه اينطوري كلا نگير گواهينامه

شهريور 2, 1396 در 1:10 ب.ظ
سهيل امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
آقا مهدي دمت گرم از راهنمايت من به دوستان ميگم با دست چپ دنده رو عوض ميكنم ميخندن ميدوني در حالت عادي با دست راست دنده را عوض ميكنم نميدونم چرا پيش افسر تو آزمون شهري اين جوري ميشم يعني هول ميشم

شهريور 2, 1396 در 6:04 ب.ظ
عليرضا پاسخ
من واقعا فكر ميكنم شوخي ميكني مگه ميشه…؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منم چپ دستم ولي خيلي راحت بادست راست عوض ميكنم دنده رو …
پس دست راست چه كاربردي داره؟؟؟؟
حتما موقع كار با كامپيوتر مثل من موس رو با دست چپ حركت ميدي؟؟؟آره؟؟؟؟

شهريور 6, 1396 در 12:54 ب.ظ
مريم پاسخ
خيليييييي عالي بود سوالا مخصوصا بخش فني ك سخت ترين سوالا رو اين جا داره و ب راحتي ميشه جواب داد.ممنون ازتون.من بار اول قبول شدم

شهريور 1, 1396 در 1:44 ق.ظ
زهرا پاسخ
سلام
ممنون از سايت بي نظيرتون
امروز مقدماتي رو با نمره 29 قبول شدم خواستم تشكر كنم

مرداد 31, 1396 در 10:55 ب.ظ
بينام پاسخ
سلام
من امروز آيين نامه اصلي رو با خوندن اين سوالا بدون غلط قبول شدم به شما هم توصيه ميكنم اين سوالارو بخونيد
خواستم تشكر كنم دستتون درد نكنه

مرداد 31, 1396 در 3:54 ب.ظ
احمدرضا امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
سلام خسته نباشيد.
وب سايتتون و آزمونا عاليَن.
خيلي ممنون

مرداد 31, 1396 در 12:40 ب.ظ
amin la پاسخ
سلام سوال ۹ را بررسي كنيد گزينه صحيح۲ است

مرداد 29, 1396 در 4:56 ب.ظ
amin la پاسخ
نه صحيح است شرمنده

مرداد 29, 1396 در 4:57 ب.ظ
سياوش پاسخ
مرسي واقعا ممنون بار اول قبول شدم

مرداد 29, 1396 در 12:08 ب.ظ
حجت پاسخ
فوق والعاده بود دستتون درد نكنه بي عيب و نقص بود

مرداد 28, 1396 در 11:09 ب.ظ
محبوبه پاسخ
خيلي خوب بود
دستتون درد نكنه و ممنون از سايت خوبتون

مرداد 28, 1396 در 5:44 ب.ظ
Kiyanoosh امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
خيلي خوب بود فقط شانس بيارم فردا قبول بشم چون امتحان من به زبان فارسي نيست با كامپيوتر هس و زبان انگليسي است.سوالات خيلي سخت تر از اين است.

مرداد 24, 1396 در 11:06 ق.ظ
مهدي پاسخ
بسيار عالي بود ممنون از سايت خوبتون من مقدماتي 29 گرفتم ازمون اصلي هم 30 بدون غلط واقعا بچه ها عاليه شك نكنيد دمتون گرم

مرداد 24, 1396 در 3:56 ق.ظ
ميلاد محمدي پاسخ
سلام واقعا دمتتون گرم من هم مقدماتي و هم اصلي بدون غلط بار اول قبول شدم البته با كمك شما

مرداد 23, 1396 در 4:50 ب.ظ
بيتا پاسخ
خب راست ميگه اقا جواد،به چه دردي مي خوره ،والا

مرداد 22, 1396 در 1:51 ق.ظ
hadis پاسخ
واقعا از سايت خوبتون ممنونم امروز بدون غلط قبول شدم افسر ه فكر كرد تقلب كردم ي بار ديگه هم سوالارو ازم شفاهي پرسيد

مرداد 19, 1396 در 10:36 ق.ظ
جواد پاسخ
آخه من نميدونم اين سوالات فني آيين نامه رانندگي چه به درد دخترا ميخوره اينا كه ماشينشون پنجر ميشه منتظر ميشن يه آقا بياد بهشون كمك كنه الان مثلا يه خانم فهميد ميلنگ چيه چه به دردش ميخوره يكي اين و به من بگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مرداد 18, 1396 در 6:12 ب.ظ
حنا امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
گيريم نخوره تو چرا حرص ميخوري …. تا وقتي اقايون هستن چرا يه خانوم بايد پنچري بگيره ؟؟؟

مرداد 19, 1396 در 8:17 ق.ظ
اميد پاسخ
منم بلدم پنچري بگيرم…

مرداد 29, 1396 در 0:11 ق.ظ
منا پاسخ
جوااااااااااااااااااااات ميشه خفه شي من مطمئن هستم خودت اصلا از مسائل فني ماشين سر در نمياري و دست و پا چلفتي هستي

مرداد 19, 1396 در 10:24 ق.ظ
محمد پاسخ
خخخخخخخخ.نهايت كار فني اينه كه برن پمپ بنزين يه 20ليتر بنزين بزنن..

مرداد 19, 1396 در 8:19 ب.ظ
ح.ت پاسخ
برو تو غار زندگي كن

مرداد 22, 1396 در 10:20 ب.ظ
فرهود مريخ پاسخ
واقعاً عالي بود من با يه غلط قبول شدم خيلي ممنون

مرداد 18, 1396 در 0:08 ق.ظ
هنگامه امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
سلام دوستان من آزمون آيين نامه رانندگي و قبول شدم ولي تو آزمون شهري رد شدم تو رو خدا كمكم كنيد خيلي استرس دارم چيكار كنم تو آزمون شهري رانندگي قبول بشم

مرداد 17, 1396 در 9:56 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام
لطفا به اين صفحه مراجعه كنيد

چگونه در آزمون شهري رانندگي قبول شويم

مرداد 18, 1396 در 8:56 ق.ظ
shima پاسخ
سلام ممنووووووونم از سايت خوبتون من امتحان ايين نامه مقدماتيو اولين بار رد شدم با اينكه جزوه هامو خونده بودم و كتابو ولي براي بار دوم سايت شمارو پيدا كردمو تستارو زدم قبول شدم ايين نامه اصليم همچنين فقطو فقط با تستايه شما قبوليمو يه ضرب گرفتم همه سوالات هم مقدماتي هم اصلي عيييين خود تستا بود و حيفم اومد ازتون تشكر نكنم ب خيلي از دوستان هم سايتتونو معرفي كردم ممنووووووونمممم

مرداد 17, 1396 در 1:40 ق.ظ
آرش پاسخ
ممنون از سايتتون.
خيلي عاليه…

مرداد 13, 1396 در 6:27 ب.ظ
محمد پاسخ
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مدير سايت.واقعا سايت خيلي خوبيه من ديروز ٢٠تا از آزمون هاتون رو خوندم امروز قبول شدم.واقعاً عالييييييييييييييييه اين سايت.

مرداد 11, 1396 در 11:36 ق.ظ
زارعي امتحان مقدماتي راهنمايي و رانندگي
با سلام و خسته نباشد خدمت تمامي پرسنله محترم سايت تست درايو
سايتتون واقعا عاليه به همه معرفيش ميكنم
من فقط بعد از تست هاي اين سايت قبول شدم
واقعا ممنونم

مرداد 10, 1396 در 9:05 ق.ظ
زهرا پاسخ
مرسي از سايتتون

مرداد 9, 1396 در 4:47 ب.ظ
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۳:۰۲ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ ( Quiz questions driving with answers )

آيا تا بحال به اين موضوع فكر كرده ايد كه نمونه سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي چقدر مي تواند در قبولي شما در آزمون آيين نامه رانندگي تاثير گذار باشد .

قطعا كساني كه تجربه استفاده و حل نمونه سوالات آيين نامه را قبل از آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي داشته اند بهتر مي دانند كه حل نمونه سوالات آيين نامه اصلي و مقدماتي تا چه ميزان مي تواند تاثير گذار باشد .

ازمون ايين نامه اصلي معمولا تا حدودي از آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي سخت تر است . آزمون آيين نامه اصلي كه برخي مواقع به آن آزمون آيين نامه مرحله دوم يا آزمون آيين نامه افسر نيز مي گويند شامل ۳۰ سوال از كتاب آيين نامه راهنمايي و رانندگي جديد است كه هر متقاضي گواهي نامه رانندگي براي قبولي در اين آزمون مي بايست حداقل نمره ۲۶ را از اين امتحان آيين نامه راهنمايي و رانندگي بگيرد .

شرايطي تقريبا مشابه براي آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي نيز برقرار است با اين تفاوت كه در امتحان آيين نامه مقدماتي معمولا از بخش فني سوال نمي آيد در حالي كه آزمون آيين نامه اصلي داراي سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي مي باشد پس بهتر است قبل از آزمون آيين نامه اصلي خود نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي خود نيز حل نماييد .

ما در اينجا تعدادي از سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ را آورده ايم به اميد اينكه با كمك اين نمونه سوالات آيين نامه به راحتي در آزمون آيين نامه قبول شويد .

 

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي

۱- روش يك طول اتومبيل يعني ؟

الف) به ازاي هر ۱۵ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه يك طول اتومبيل ( حدود ۶ متر نياز است )

ب) به ازاي هر ۳۰ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه ۲ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .

ج) به ازاي هر ۴۵ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه ۳ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .

د) به ازاي هر ۶۰ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه ۴ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .

پاسخ صحيح گزينه الف


۲- به هنگام رانندگي از چه فاصله اي بايد پلاك اتومبيل جلويي را بخوانيد ؟

الف) ۵ متري

ب) ۱۰ متري

ج) ۱۵ متري

د) ۲۰ متري

پاسخ صحيح گزينه د


۳- در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد …… ؟

الف) به شدت ترمز كرد

ب) فرمان را رها كرد

ج) فرمان را محكم گرفته و به آرامي توقف كرد

د) ۱ و ۲ صحيح است

پاسخ صحيح گزينه ج


۴- ميخ هاي زرد رنگ چشم گربه اي در چه محلي ديده مي شود ؟

الف) بين شانه خاكي و باند اصلي

ب) در مسير هاي ورودي و خروجي و باندهاي كاهش و افزايش سرعت

ج) بين هر دو باند مجاز

د) غالبا در مسير رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسير ( يا بين محل خالي وسط آزاد راه و باند اصلي )

جواب صحيح گزينه د


۵- يك چراغ قرمز راهنمايي به معني …… ؟

الف) شما بايد بايستيد ، مگر بخواهيد گردش به چپ كنيد

ب) شما بايد در پشت خط ايست توقف كرده و منتظر باشيد

ج) چنانچه مي توانيد بي خطر ترمز كنيد بايستيد

د) با احتياط عبور كنيد

پاسخ صحيح گزينه ۲


نمونه سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با جواب تستي

۶- چرا بايد در هنگام رانندگي توجه به جلو و اطراف داشته باشيد ؟

۱) قادر باشيم علائم را ببينيم

۲) خطرات احتمالي را پيش بيني كرده و زمان بيشتري براي واكنش داشته باشيم

۳) در انتخاب مسير دچار اشتباه نشويم

۴) از مناظر طبيعي استفاده كنيم

پاسخ صحيح گزينه ۲


۷- در يك تقاطع در حال رانندگي هستيد ، با چراغ هاي قرمز چشمك زن  مواجه مي شويد چكار بايد كرد ؟

۱) به رفتن ادامه دهيد

۲) توقف مي كنيد و منتظر چراغ سبز مي شويد

۳) بدون توقف با احتياط عبور مي كنيد

۴) ايست كرده و با رعايت حق تقدم عبور مي كنيد

پاسخ صحيح گزينه ۴


۸- كدام گزينه به ترتيب اولويت صحيح مي باشد ؟

۱) چراغ راهنما – فرمان پليس – تابلوها – خط كشي

۲) تابلوها – چراغ راهنما – خط كشي – فرمان پليس

۳) فرمان پليس – چراغ راهنما – تابلوها – خط كشي

۴) فرمان پليس – تابلوها – خط كشي – چراغ راهنما

پاسخ صحيح گزينه ۳


۹- هواي گرم بر كدام قسمت خودرو اثر مي گذارد ؟

الف) سرنشينان خودرو

ب) باد لاستيك و دماي موتور

ج) آمادگي راننده در كنترل خودرو

د) ترمز ها

جواب صحيح گزينه ب


سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي سال ۹۶ با پاسخ

۱۰- ما بين شما و اتومبيل جلويي فاصله ي ۲ ثانيه اي مناسب خواهد بود چنانچه … ؟

الف) وضعيت راه خشك و هوا خوب باشد

ب) هوا مه آلود باشد

ج) هوا باراني باشد

د) هوا مرطوب و جاده خيس باشد

جواب صحيح گزينه الف


۱۱- با سرعت مجاز در حال رانندگي هستيد اتومبيل پشت سر شما مي خواهد سبقت بگيرد آيا مي توانيد مانع سرعت او شويد ؟

الف) بله ، براي اينكه راننده ي مذكور قانون شكني مي كند

ب) بله ، براي اينكه راننده ي مذكور كار خطر ناكي انجام مي دهد

ج) نه ، به هيچ وجه

د) نه مگر اينكه انجام اين كار بي خطر باشد

جواب صحيح گزينه ۳


۱۲- چرا بايد قبل از اقدام به سبقت از يك كاميون طويل فاصله را با آن كاملا حفظ كنيم ؟

۱) زيرا بتوانيد از موقعيت جلوي كاميون اطلاع داشته باشيد و در نقطه كور قرار نگيريد

۲) در صورت توقف كاميون دنده عقب بگيريد

۳) زيرا براي سبقت گرفتن در پيچ ها شتاب كافي داشته باشيم

۴) براي اينكه نقطه كور قرار نگيريم

جواب صحيح گزينه ۱


۱۳- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي

۱) عبور مستقيم مجاز است

۲) جاده دو طرفه است

۳) سبقت مجاز است

۴) عبور از روبرو مجاز است

جواب صحيح گزينه ۲

تعدادي از سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي را باهم بررسي كرديم .

همچنين ميتوانيد سوالات آزمون آيين نامه اصلي و همين طور سوالات آيين نامه مقدماتي را از سايت سوال آيين نامه دانلود كنيد و با خواندن اين سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي نمره قبولي را در اين امتحان آيين نامه بگيريد .

 سوالات آيين نامه اصلي

1. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
براي بهبود وضع ترافيك كداميك از كارهاي زير را بايد انجام داد؟

1- رعايت قوانين ومقررات
2- رانندگي با سرعت پايين
3- رانندگي با احتياط باسرعت زياد
4- همه موارد بالا
2. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
كدام گزينه به ترتيب اولويت صحيح است؟

1- فرمان پليس-تابلوها-خط كشي - چراغ راهنما
2- فرمان پليس-چراغ راهنما-تابلوها-خط كشي
3- تابلوها- فرمان پليس-چراغ راهنما-خط كشي
4- فرمان پليس - خط كشي - چراغ راهنما-تابلوها
3. سوال 1 امتياز
خط…..خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و بمنظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذر گاه پياده در سطح راه ترسيم ميشود.

1-زيگزاگ
2- هاشور
3- پارك
4- ايست
4. سوال 1 امتياز
تابلوي مثلث متساوي الاضلاع نشسته روي قاعده براي…..است

1- رعايت حق تقدم
2- هشداردهنده براي خطر
3- ايست
4- بازدارنده
5. سوال 1 امتياز
تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي……..مي باشد.

1- ايست
2- علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان
3- معمولا براي علائم راهنما
4- براي خطرات ناشي از تعمير ونگهداري
6. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
آمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است؟

1-مهارت در رانندگي
2- آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران
3- مشاهده،پيش بيني،تمركز،آگاهي،عدم حواس پرتي
4- تفكر،موقعيت،دانش قبلي،ادب،نزاكت
7. سوال 1 امتياز
كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟

1-به ازاي هر 15 كيلومتر 3 طول اتومبيل
2- به ازاي هر 60كيلومتر 13 طول اتومبيل
3- به ازاي هر45 كيلومتر 9 طول اتومبيل
4- به ازاي هر 30كيلومتر 6 طول اتومبيل
8. سوال 1 امتياز
دور زدن در كدام يك از موارد زير ممنوع است؟

1-پيچ ها-تقاطها
2-خط ممتد
3-سربالايي ها-تونل ها و پلها
4-همه موارد بالا
9. سوال 1 امتياز
زمان رسيدن به محل تصادف چه اقداماتي بايد انجام داد؟

1-اتومبيل را از محل حادثه كنار بكشيد
2-در صورت آتش سوزي با آب خاموش كنيد
3-موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كرده و افراد زخمي را از داخل اتومبيل خارج كرده و زخمي ها را با صحبت آرام نماييد
4-به محض رسيدن اتومبيل ديگري ما به راه خود ادامه ميدهيم
10. سوال 1 امتياز
زمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد؟

1-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم
2-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع ميكنيم
3-ترمز ميكنيم
4-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست
11. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
در كدام محل نبايد پارك كرد؟

1-در15 متري تقاطع ها
2-در ايستگاه اتوبوس
3-خيابانهاي اصلي
4-گزينه 1 و 2
12. سوال 1 امتياز
مفهوم شكل زير چيست؟


1-توقف برروي آن ممنوع است و همواره بايد در مسير مزبور وسيله نقليه باشد
2- قبل از محل خط كشي متوقف شده و مسير براي حركت ديگر خودروها باز نگه داشته شود .
3- توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور خالي از وسيله نقليه باشد
4-توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور در حال عبور وسيله نقليه باشد
13. سوال 1 امتياز
چرا در سطح جاده هاي خيس ،برفي،لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد؟

1-جهت ترمز سريع
2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو
3-جهت حركت سريع
4-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها
14. سوال 1 امتياز
در تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟


1- قرمز-آبي- زرد
2- زرد-آبي-قرمز
3- زرد-قرمز-آبي
4- آبي-قرمز-زرد
15. سوال 1 امتياز
بر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست ميلغزد،چكار بايد انجام دهيد؟

1- بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد
2- با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد
3- ترمز كنيد وفرمان را بچرخانيد
4-از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد
16. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
راننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد؟

1- با سرعت عبور كند
2- با دقت و مراقبت عبور كند
3- قبل از مانع توقف كند
4-چراغ هاي خطر راروشن كند
17. سوال 1 امتياز
مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي رانندگي چيست؟

1- حركت مجاز-راهنماي مسير و اماكن مذهبي
2- هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني
3- علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راهها
4-منع كننده يا ايست
18. سوال 1 امتياز
كدام يك از گزينه هاي زير ناصحيح است؟

1- سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است
2- در تقاطع سبقت ممنوع است
3- در سر پيچ هاي تند وسربالايي ها دور زدن ممنوع است
4- سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است
19. سوال 1 امتياز
حساس و ميزان نبودن ترمز پائي….. و جزء جرايم رانندگي مي باشد

1- يك نقص جزئي ميباشد
2- بلامانع است
3- نقص فني نميباشد
4- نقص فني محسوب ميگردد
20. سوال 1 امتياز
حواس پرتي در زمان رانندگي عامل مهمي در………..است

1- عدم توجه به ترافيك شهري
2- فرامين پليس
3- عدم توجه به پيچ ها در جاده
4- عدم تصميم گيري به موقع
21. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
حق تقدم عبور عبارت است از……

1-رعايت حقوق رانندگان
2- اولويت در عبور از چراغ هاي راهنمايي
3- اولويت حق عبور وسيله نقليه اي كه زودتر از وسايل نقليه ديگر يا از پياده ها و بالعكس
4-ترتيب عبور و مرور در چهارراه ها
22. سوال 1 امتياز
تابلوي جاده باريك ميشود كدام تابلوي زير است ؟

1-
2-
3-
4-
23. سوال 1 امتياز
كدام گزينه نشان دهنده ي تابلوي عبور كليه وسايل نقليه ممنوع ميباشد ؟

24. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 

1- سبقت ممنوع
2- ورود ممنوع
3- سبقت كاميون ممنوع
4- عبور سواري ممنوع
25. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلو شكل زير چيست ؟


1- تقاطع فرعي به اصلي
2- تقاطع
3- دو راهي
4- تقاطع اصلي به فرعي
26. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
تابلو جاده دو طرفه كدام است؟

1-
2-
3-
4-
27. سوال 1 امتياز
تابلو خروج از آزاد راه 300 متر كدام تابلو است؟

1-
2-
3-
4-
28. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1- جاده يخبندان است
2- زنجير چرخ الزامي است
3- عبور فقط با زنجير چرخ
4- خطر برف
29. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 

1- منطقه عبور معلولين
2- رانندگي با ويلچر
3- راننده معلول
4- محدوده راننده معلول
30. سوال 1 امتياز
مفهوم شكل زير چيست ؟


1-خط توقف _ رانندگان بايد توقف كامل نمايند و سپس با رعايت احتياط عبور كنند
2-خط توقف دوبله مقطع _ رانندگان از سرعت خود كم كرده و با احتياط و رعايت حق تقدم عبور كنند
3-خط مقطع _ رانندگان سرعت خود را كاهش داده و به راست گردش كنند
4-رانندگان با سرعت و رعايت حق تقدم عبور كنند
آزمون بعد
يا
آزمون قبل
اشتراك گذاري در فيسبوكتويترلينكداينگوگل +ايميل
Comments (87)
Erfan Salimi پاسخ
باسلام
واقعا سايتتون عاليه.من باكمك اين سايت قبول شدم.فردا هم آزمونه اصليه.اميدوارم كه اونم قبول شم.دعا كنيد برام.
باتشكر از از سايتتون

بهمن 16, 1396 در 1:34 ق.ظ
امين پاسخ
باسلام.تست ها عاليه من امتحان مقدماتي داشتم همش همينا بود خيلي ممنون

دي 14, 1396 در 11:09 ق.ظ
فرشاد پاسخ
سلام در سوال هفتم جواب گزينه ۲ هست كه وقتي ميزنيم ميگه اشتباه هست .

در شرايط برفي با سرعت ۱۵ كيلومتر ۳ طول فاصله بايد باشه
در ۳۰ ميشه ۶
در ۴۵ كليومتر ميشه ۹
در ۶۰ كيلومتر ميشه ۱۲ طول
كه چون گزينه دوم زده ۱۳ يعني اشتباه هست و گزينه صحيح اين سوال همون ۲ هست.
صفحه ۹۳ ايين نامه ۹۶ جدول پايين صفحه

دي 12, 1396 در 8:24 ب.ظ
بهروز پاسخ
سلام در سوال هفتم جواب گزينه ۲ هست كه وقتي ميزنيم ميگه اشتباه هست .

در شرايط برفي با سرعت ۱۵ كيلومتر ۳ طول فاصله بايد باشه
در ۳۰ ميشه ۶
در ۴۵ كليومتر ميشه ۹
در ۶۰ كيلومتر ميشه ۱۲ طول
كه چون گزينه دوم زده ۱۳ يعني اشتباه هست و گزينه صحيح اين سوال همون ۲ هست.
صفحه ۹۳ ايين نامه ۹۶ جدول پايين صفحه

دي 8, 1396 در 7:59 ب.ظ
عارف نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
عالي بود عالي تشكر نمره تون بيسسسسسسسسست

البته اصل رانندگيه بچه ها در رانندگي دقت كنين خيلي زياد

دي 2, 1396 در 6:35 ب.ظ
كاربر سايت پاسخ
سلام و قت بخير
من برج ٧ 1396گواهينامه قبول شدم هنوز گواهينامه ام نيومد ميگن سايت بسته ست
لطفا اگر كسي اطلاع داده پاسخ بده

دي 2, 1396 در 4:11 ب.ظ
علي پاسخ
سلام وقت بخير مرسي از كار خوبتون انشاالله كه تو جشنواره هاي راهور به عنوان يك سايت برتر انتخاب بشيد

آذر 27, 1396 در 9:07 ب.ظ
محمد پاسخ
ما اخرش نفهميديم اتومبيلي كه خط ايست جلوش نيست اول ميره .پس چرا حق تقدم با زرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آذر 17, 1396 در 9:45 ق.ظ
fatemeh نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
اون تابلوي ايست براي ماشينه آبيه

آذر 17, 1396 در 7:39 ب.ظ
fatemeh پاسخ
ببخشيد اشتباه نوشتم.اون تابلوي ايست براي ماشين زرد نيست براي اونيكي خيابونه.براي ماشين آبي هم نيست

آذر 18, 1396 در 1:04 ب.ظ
Zahra پاسخ
ماشين زرد داره مستقيم ميره حق تقدم با اونه، بعدش ماشين قرمز كه تابلو ايست داره ولي داره مستقيم ميره، بعدش ماشين آبي كه گردش به چپه.

آذر 19, 1396 در 11:34 ب.ظ
يوسف پاسخ
اشتباه زرد آبي قرمز..جلويي آبي تابلويي وجود نداره اون تابلو براي اونطرف خيابان است….

آذر 25, 1396 در 1:56 ب.ظ
قاصدك پاسخ
اتومبيلي كه تابلو ايست نداره حق تقدم داره بعدش هم اتومبيلي كه سمت راستش خاليه

آذر 19, 1396 در 11:40 ب.ظ
shadi نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
دقيقا منم همين سوالو دارم

دي 12, 1396 در 1:32 ق.ظ
امين پاسخ
عزيز دل تابلو حق تقدم براي اون خيابوني هستش كه سمت راست خيابون نصب شده باشه

اسفند 2, 1396 در 6:39 ق.ظ
Ali پاسخ
ممنون از سايت خوبتون من آيين نامه مقدماتي رو با كمك شما قبول شدم و فردا امتحان اصلي آيين نامه دارم اميدوارم كه اون رو هم قبول شم.

آبان 24, 1396 در 3:52 ب.ظ
sayan پاسخ
سلام خسته نباشيد،واقعا ممنونم ازتون بسياااار سايت خوبي داريد،من تست هاي شما رو زدم و امروز امتحان آيين نتمه اصلي رو داشتم كه قبول شدم شكر خدا،تماازم سوالا همين هايي بود كه اينجا خونده بودم،و البته بعدش هم امتحان شهري دادم كه اونم قبول شدم خدا رو شكر?

آبان 16, 1396 در 2:03 ب.ظ
aref sezar پاسخ
سلام واقعا ممنونم از سايتتون واقعا سوالاتش تاثير گزار بود و باعث شد من قبول شم ….

آبان 10, 1396 در 9:34 ق.ظ
bita aevazi نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
واقعا تكيد به قران من مقدماتي قبول شدم چهار شنبه اصلي دارم دعا كنيد قبول شم.

آبان 7, 1396 در 1:21 ب.ظ
ابوالفضل پاسخ
واقعا دمتون گرم خيلي خوب بود

آبان 5, 1396 در 11:45 ب.ظ
فريده پاسخ
كاش هفته پيش اينا رو ديده بودم
همه ي سوالام اينجا بود
كتاب رو خريدم ۱۸ هزارتومان
ولي اين اطلاعات رايگانه
واقعا ممنونم از كارتون

آبان 3, 1396 در 12:01 ب.ظ
فاطمه پاسخ
ازمون اصلي هم فقط هميناس؟ سوالاي فني نداره؟

مهر 28, 1396 در 11:49 ق.ظ
ياسي پاسخ
منم ديروز آزمون مقدماتي داشتم قبول شدم.همش همين سوالا بود.همينارو يكي دو بار بخونين يه مرور روي كتاب بكنين حتما قبولين

مهر 12, 1396 در 10:25 ق.ظ
رحيم نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
آقا من امروز با تست هاي سايت شما قبول شدم نامردي بود اتون تشكر نميكردم يه دونه باشي

مهر 11, 1396 در 7:41 ب.ظ
ميلاد پاسخ
آقا منم همين طور دمه شما گرم

مهر 21, 1396 در 9:36 ق.ظ
زهرا پاسخ
در چهارراه و تقاطع هم عرض حق تقدم عبور به ترتيب با كدام وسيله است؟
ازمون شماره ۴ سوال ۱۴جوابش زرد-قرمز-ابي به نظرم

مهر 11, 1396 در 5:50 ب.ظ
زهرا پاسخ
تابلوي ايست براي خياباني است كه به سمت راست آن خيابان نزديك باشد .
در شكل داده شده ، تابلوي ايست هم براي خياباني است كه خودروي قرمز در آن قرار دارد و هم براي خياباني است كه خالي است پس اين دو خيابان فرعي محسوب مي شوند و دو خيابان ديگر اصلي هستند و هميشه خودرو هاي خيابان اصلي بر خودرو هاي خيابان فرعي حق تقدم دارند .
اما بين خودرو هاي زرد و آبي ، چون مسير زرد مستقيم است پس بر آبي حق تقدم دارد
پس حق تقدم به اين صورت است : زرد ، آبي ، قرمز

دي 16, 1396 در 3:00 ب.ظ
مسعود پاسخ
مررررسي ازكمكهاتون.عالييييي

مهر 11, 1396 در 3:01 ق.ظ
مهدي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
همينو بخونيم قبوليم؟

بعد امتحان اصلي ۳۰سوال دارع؟

مهر 11, 1396 در 9:24 ب.ظ
عليرضا لطفي پاسخ
سلام من امروز امتحان آيين نامه اصلي داشتم با كمك تستاتون تونستم واسه بار اول بدون غلط قبول شم البته نا گفته نمونه ۲۰ تا آزمون زدم.خلاصه كه ممنون از سايت خوبتون.

مهر 4, 1396 در 5:29 ب.ظ
بهنام پاسخ
دمتون گرم واقعا تستا عاليه

شهريور 23, 1396 در 12:21 ب.ظ
سعيد پاسخ
اين تستا عاليه

شهريور 21, 1396 در 0:40 ق.ظ
ليلا پاسخ
جواباي اين سوالا چه جوري معلوم ميشه

شهريور 19, 1396 در 2:10 ق.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام
بعد از پايان آزمون روي گزينه پايان آزمون كليك كنيد در همان صفحه روي گزينه نمايش سوالات بالاي صفحه كليك كنيد

شهريور 19, 1396 در 4:28 ب.ظ
ممل نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
چقدر با مزه ههههه

شهريور 14, 1396 در 11:15 ب.ظ
شهرام پاسخ
لايك داري،زيبا خانم

شهريور 13, 1396 در 10:55 ق.ظ
زهرا پاسخ
سلام من دوشنبه امتحان دارم واسم دعا كنيد

شهريور 10, 1396 در 1:27 ب.ظ
Ardalan پاسخ
U haminaro khondiiiii ok boood aya

شهريور 19, 1396 در 5:17 ب.ظ
زيبا پاسخ
آقاي راننده برو بزن توي دنده
مي خواهم بشم خواننده
كنارت پليس راهنمايي آيا ميشه قر داد؟
بله ??
خير
اهنگام جريمه پليس راهنمايي چكار ميكند؟
داد ميزند
رشوه ميگيرد???????????????????
بله رشوه ميگيرد اما زياد مي گيرد

شهريور 4, 1396 در 1:08 ب.ظ
سحر پاسخ
يخ نكني نمكدووون

شهريور 6, 1396 در 12:24 ب.ظ
امين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
خخخخخ

شهريور 11, 1396 در 7:56 ب.ظ
نادي پاسخ
با ۴ تا غلط قبوليم عايا؟

شهريور 1, 1396 در 9:34 ق.ظ
حانيه پاسخ
نهايتاميتوني 4تاغلط داشته باشي

شهريور 3, 1396 در 1:31 ب.ظ
يوسف پاسخ
سوال 14 درسته اول زرد كه مستقيمه ميره و بعد آبي ميره و چون قرمز تابلوي ايست داره بايد به ايستد وقتي همه رفتن آخر بره

مرداد 30, 1396 در 3:04 ب.ظ
محمدصالح پاسخ
سلام.
لطفا به جواب سوال 14 اين آزمون يه نگاه بكنيد…
فكر نميكنيد گزينه 2 درست باشه؟
چون زرد كه حق تقدم با اونه(مسير مستقيم و بدون تابلو حق تقدم) رد ميشه و ميره.بعدش قرمز كه ميخواد مستقيم بره و در سمت راست ماشين آبي هست بايد بره …
در آخر هم ماشين آبي كه به سمت چب گردش ميكنه بايد وارد مسير بشه.

مرداد 24, 1396 در 12:09 ب.ظ
مرواريد پاسخ
منم همين فكر رو ميكنم و خيلي برام سواله

مرداد 24, 1396 در 1:08 ب.ظ
پوريا پاسخ
تابلو هميشه سمت راست خودرو قرار داره كاملا جواب درسته اون تابلو مربوط ب ابي نيست

شهريور 2, 1396 در 2:10 ق.ظ
مريم پاسخ
ممن هم با شما موافقم فكر ميكنم اشتباه ثبت شده

مرداد 24, 1396 در 1:20 ب.ظ
سينا نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
ماشين قرمز كنارش تابلو ايست دارد

مرداد 24, 1396 در 2:43 ب.ظ
پوريا پاسخ
دوست عزيز تابلو هميشه سمت راست خودرو قرار داره اون تابلو مربوط ب خودرو ابي نيست

شهريور 2, 1396 در 2:09 ق.ظ
nazanin پاسخ
سوالات عاليه.مرسي عزيزان

مرداد 23, 1396 در 8:22 ب.ظ
مهسا پاسخ
سلام خسته نباشيد .سايتتون عاليه .من چند روز ديگه ازمون دارم اميدوارم با تست هايي ك زدم قبول بشم دعام كنين ? بازم ممنون از سايت خوبتون

مرداد 20, 1396 در 11:20 ق.ظ
آمنه پاسخ
دعات ميكنم چون منم 5شنبه ازمون دارم

مرداد 30, 1396 در 8:39 ب.ظ
هور پاسخ
سلام اين سوالات از كتاب جديد سال 96 هستن؟

مرداد 19, 1396 در 4:01 ب.ظ
test-drive نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
با سلام و احترام:
بله سوالات وب سايت تست درايو بر اساس كتاب جديد سال 96 آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميباشد

مرداد 19, 1396 در 4:22 ب.ظ
امير پاسخ
سايت فوق العاده اي داريد واقعا خسته نباسيد دستتون درد نكنه تير 31, 1396 در 1:11 ق.ظ
رضا پاسخ
عاليه سايتتون

تير 26, 1396 در 1:57 ب.ظ
رضا پاسخ
واقعا سايتتون عاليه
من امروز هم ايينامه همم شهر قبول شدم

تير 26, 1396 در 1:57 ب.ظ
فاطمه ي خدا پاسخ
سلام
سوال هفت: كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟” رو امروز امتحان دادم براي اينكه جواب درست باشد در امتحان امروز براي 60 كيلومتر، 13 بود (اصل جواب درست 12) هست.لطفا تصحيح كنيد
سپاس فراوان

تير 24, 1396 در 8:15 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
ممنون از همكاري شما نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب تصحيح شد

تير 24, 1396 در 8:29 ب.ظ
ممد پاسخ
بنده خدا نوشته صحيح نمي باشد چي چي رو تصحيح كنن
اين گزينه جواب سواله خدازده

مرداد 1, 1396 در 1:58 ب.ظ
eli پاسخ
dorost harf bzan ansan.

مرداد 14, 1396 در 3:01 ب.ظ
NAFAS پاسخ
سلام سوال هفت مشكل داره
همشون درستن كه

تير 20, 1396 در 11:21 ب.ظ
Reza پاسخ
سلام
وقت بخير
سوال هفت انگار مشكل داره
چون به ازاي هر 60km/hبايد به 12طول اتومبيل فاصله داشت.
اشتباه ميگم؟ ?

خرداد 21, 1396 در 7:03 ب.ظ
مريم پاسخ
درسته. ولي اصلا در برف نبايد سرعت به 60 برسه.

تير 9, 1396 در 1:52 ب.ظ
رضا مقرب نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
واقعاً ممنونم ازتون يادگيري
اينجوري خيلي بهتره

خرداد 14, 1396 در 3:28 ب.ظ
nasim پاسخ
خيلي عاليه واقعا ادم اينجوري قشنگ تر ياد ميگيره

خرداد 11, 1396 در 7:01 ب.ظ
حسين پاسخ
سلام خسته نباشين امروز من امتحان دادم سوالات همين سوالت سايت بود بدون غلط قبول شدم

ارديبهشت 16, 1396 در 4:15 ب.ظ
Melika پاسخ
سلام من ببخشيد با توجه به اينكه كتاب آيين نامه عوض شده و سوالات امتحان اصلي عموما از كتاب جديد مياد مى خواستم بدونم اين سوالاتي كه توي سايت هستند از كتاب جديدن؟

اسفند 19, 1395 در 4:58 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
بله

اسفند 19, 1395 در 5:03 ب.ظ
حسين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
بلي سوالات شبيه اين سوالات سايت هستش من خوندم قبول شدم

ارديبهشت 16, 1396 در 4:19 ب.ظ
غزل پاسخ
باسلام و شب بخير
جناب من براي خريد سوالاتون هزينه پرداخت كردم اما متاسفانه گوشيم قادر به باز كردن سايتش نيست و ايمل رو هم به اشتباه وارد كردم
چه كنم ؟؟

بهمن 7, 1395 در 1:35 ق.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
لطفا از طريق تماس با ما آدرس ايميل يا شماره تماس ارسال كنيد

بهمن 7, 1395 در 12:58 ب.ظ
rasim پاسخ
سلام وقت بخير عالي هست

بهمن 2, 1395 در 1:12 ب.ظ
ماهي پاسخ
تصحييح شد
من منتظرم
ممنون

دي 9, 1395 در 4:31 ب.ظ
test-drive پاسخ
نام كاربري ارسال شد

دي 9, 1395 در 4:37 ب.ظ
ماهي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
توروخدامن ازمونم نزديكه،اسير يه نام كاربري شدم،پس اين نام كاربري ك خودمون ميزنيم چيه ك بازشماارسال ميكنيد،توروخداااچك كنيد،دوباره بفرسيد،نام كاربري ارسال نشده براي من

دي 9, 1395 در 9:59 ق.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
آدرس ايميل شما اشتباه است
لطفا در قسمت تماس با ما يك آدرس ايميل معتبر وارد نمائيد

دي 9, 1395 در 2:15 ب.ظ
ميلاد پاسخ
سلام ميخواستم بدونم چرا وارد كانال تلگرام چرا نميشه شد؟

دي 2, 1395 در 11:14 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
مشكل كانال تلگرام حل شد
شاد و پيروز باشيد

دي 3, 1395 در 8:14 ق.ظ
saeed پاسخ
سلام برنامتون خيلي عاليه متشكرم

آذر 30, 1395 در 8:39 ب.ظ
ماهي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام من هم الان هزينه روواردكردم،ولي ميگه نامعتبراست
چيكاركنم؟

آذر 30, 1395 در 5:46 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
نام كاربري به آدرس ايميل شما ارسال شد

آذر 30, 1395 در 7:20 ب.ظ
ماهي پاسخ
ارسااال نشده،لطفاببررسي بفرمااييد.

دي 9, 1395 در 9:55 ق.ظ
آمنه پاسخ
سلام خسته نباشيد
من براي سوالات هزينه 5900 پرداخت كردم ولي الان نمي تونم وارد ازمون هاي بعدي بشم لطفا راهنمايي كنيد

آذر 25, 1395 در 1:56 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
نام كاربري جديد به آدرس ايميل شما ارسال شد

آذر 25, 1395 در 4:07 ب.ظ
نازنين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام.سوالاتون واقعا عاليه من امروز امتحان داشتم با نمره۳۰قبول شدم.ممنونم نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۱:۱۵ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

امتحان ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي با جواب

امتحان ايين نامه اصلي ( The main driving knowledge test )


به شما توصيه مي كنيم حتما مجموعه اي كه شامل ۴۷۰ نمونه سوال آيين نامه اصلي فوق العاده مهم با جواب كه با خواندن آن به احتمال نزديك به ۱۰۰ درصد در آزمون آيين نامه اصلي قبول خواهيد شد را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد و بخوانيد .

 


امتحان ايين نامه اصلي چيست ؟

بياييد ابتدا كمي در مورد امتحان ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي صحبت كنيم . امتحان ايين نامه اصلي كه برخي مواقع نام هاي ديگري نيز دارد مانند آزمون اصلي آيين نامه يا آزمون مرحله دوم آيين نامه راهنمايي و رانندگي و يا آزمون آيين نامه افسر همه ي اين نام ها به آزمون آيين نامه اي گفته مي شود كه متقاضيان گواهينامه رانندگي مي بايست در مرحله دوم يعني پس از اين اينكه در امتحان آيين نامه مقدماتي قبول شدند آزمون دهند .

اين امتحان ايين نامه اصلي شامل ۳۰ سوال آيين نامه راهنمايي و رانندگي از كتاب جديد آيين نامه است .

در نظر داشته باشيد كه براي شركت در امتحان ايين نامه اصلي نياز است شما قبل از آن امتحان آيين نامه آموزشگاه يا همان آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي را با موفقيت گذرانده باشيد .

امتحان ايين نامه اصلي توسط افسر راهنمايي و رانندگي از متقاضيان گواهينامه رانندگي گرفته مي شود .

امتحان ايين نامه اصلي از جمله تفاوت هايي كه با امتحان ايين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي دارد اينست كه در امتحان ايين نامه اصلي از بخش فني كتاب ايين نامه راهنمايي و رانندگي نيز سوال مي آيد . درنتيجه متقاضيان گواهينامه رانندگي برخلاف ازمون ايين نامه مقدماتي نياز است قبل از امتحان ايين نامه اصلي خود با نمونه سوالات فني مختلف نيز آشنا شده باشند .

امتحان ايين نامه اصلي شامل ۳۰ سوال ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي مي باشد . حداقل نمره قبولي براي گذراندن امتحان ايين نامه اصلي ۲۶ مي باشد يعني متقاضيان گواهينامه رانندگي مجاز هستند حداكثر به ۴ سوال از ۳۰ سوال ايين نامه اصلي خود پاسخ اشتباه بدهند .

سوالات امتحان ايين نامه اصلي معمولا از همه ي بخش هاي كتاب ايين نامه راهنمايي و رانندگي مي آيد .

از جمله بخش هاي مهم كتاب جديد ايين نامه راهنمايي و رانندگي براي امتحان ايين نامه اصلي بخش مفاهيم تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ، حق تقدم ها بخش فني كتاب آيين نامه راهنمايي و رانندگي و … مي باشد .

ما در اينجا سعي مي كنيم تعدادي از نمونه سوالات امتحان ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي با پاسخ را با همديگر ببينيم .

نمونه سوالات امتحان ايين نامه اصلي رانندگي

۱- حداكثر ميزان سرعت مجاز در بزرگراه هاي بيرون شهري براي سواري چند كيلومتر در ساعت است ؟

الف) ۱۰۰ كيلومتر در ساعت

ب) ۱۱۰ كيلومتر در ساعت

ج) ۹۵ كيلومتر در ساعت

د) ۸۵ كيلومتر در ساعت

جواب صحيح گزينه ب


۲- دور زدن تا چه فاصله اي از پيچ ها كه ميدان ديد كافي ندارند ممنوع است ؟

الف) ۲۵۰ متري

ب) ۲۰۰ متري

ج) ۳۰۰ متري

د) ۱۵۰ متري

جواب صحيح گزينه د


۳- اين تابلو بيان گر چيست ؟

امتحان ايين نامه اصلي

الف) حق تقدم عبور با تاكسي

ب) حق تقدم عبور با شما

ج) راه دو طرفه

د) حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل

جواب صحيح گزينه ب


۴- در چند متري ورودي تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است ؟

الف) ۱۲۰ متري

ب) ۱۵۰ متري

ج) ۱۰۰ متري

د) ۲۰۰ متري

جواب صحيح گزينه ج


۵- معناي تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

test driving license main

الف) ورود ممنوع

ب) ورود از هر دو طرف ممنوع

ج) راه باز است

د) عبور ممنوع

جواب صحيح گزينه ب


تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي را در اين قسمت ديديم .

چگونه در بار اول در آزمون آيين نامه اصلي قبول شويم ؟

اين سوالي است كه بسياري از متقاضيان گواهينامه رانندگي به دنبال آن هستند . به طور كلي امتحان آيين نامه مقدماتي از امتحان ايين نامه اصلي راحت تر است و قبولي در اين آزمون راحت تر مي باشد .

همين طور كه قبلا هم گفته ايم بايد قبل از امتحان ايين نامه اصلي نمونه سوالات آيين نامه را حل كنيد . يكي از موارد مهم كه نبايد فراموش كنيد اينست كه نمونه سوالات فني را حتما قبل از امتحان ايين نامه اصلي به طور خاص حل كنيد چرا كه سوالات فني معمولا نقطه ضعف براي متقاضيان گواهينامه رانندگي مي باشد و نياز است كه متقاضيان بر روي بخش فني تمركز بيشتري داشته باشند و اين بخش را با دقت بيشتري بخوانند .

در ادامه چند نمونه سوال از امتحان ايين نامه اصلي با پاسخ را باهم خواهيم ديد .


نمونه سوال هاي امتحان ايين نامه اصلي رانندگي

۶- مفهوم تابلو راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

امتحان ايين نامه اصلي با پاسخ

الف) استراحتگاه

ب) جايگاه سوخت

ج) تعميرگاه

د) پست امدادي

جواب صحيح گزينه ج


۷- كدام گزينه در مورد ضد يخ صحيح مي باشد ؟

الف) بهتر است كل مخزن رادياتور به جاي آب از ضديخ پر شود

ب) عدم استفاده از ضديخ در تابستان مي تواند منجر به جوش آوردن زودتر موتور شود

ج) ضد يخ در جلوگيري از زنگ زدگي رادياتور و قطعات سيستم خنك كاري موثر نيست

د) مايع ضد يخ از يخ زدگي آب در سرما جلو گيري نمي كند

جواب صحيح گزينه ب


۸- كدام مورد نمونه اي از رفتار پر خطر هنگام رانندگي است ؟

الف) حركت بين خطوط

ب) استفاده از تلفن همراه

ج) توجه به جلو

د) رعايت فاصله طولي

جواب صحيح گزينه ب


۹- كدام مورد زير در حين رانندگي مجاز است ؟

الف) استعمال دخانيات

ب) استفاده از تلفن همراه

ج) عدم تمركز

د) توجه كامل به جلو

جواب صحيح گزينه د


۱۰- در صورت تركيدن جلوي اتومبيل چه بايد كرد ؟

الف) به شدت ترمز كرد

ب) فرمان را رها كرد

ج) فرمان را محكم گرفته و به آرمي توقف كرد

د) الف و ب صحيح است

جواب صحيح گزينه ج


تعدادي از سوالات امتحان ايين نامه اصلي را ديديم .

اميدواريم با خواندن سوالات آيين نامه اصلي رانندگي بتوانيد در بار اول در امتحان ايين نامه اصلي قبول شويد .


براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب بر روي دكمه زير كليك كنيد

سوالات آيين نامه اصلي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۸:۴۰ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

سوالهاي ايين نامه رانندگي

سوالهاي ايين نامه رانندگي و بررسي دقيق انواع اين سوالها قبل از آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است .


توصيه مي كنيم مجموعه اي فوق العاده مهم از نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب كه شامل بيش از ۴۰۰ سوال در ۶۶ صفحه مي باشد و مي توانيد بدون نياز به خواندن كتاب و فقط با همين سوالات به احتمال نزديك به ۱۰۰ درصد تضميني در آزمون آيين نامه اصلي قبول شويد را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد و بخوانيد .

 نمونه سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي با جواب


ما در اين پست سعي مي كنيم مهم ترين و پرتكرار ترين سوالهاي ايين نامه رانندگي با جواب را با هم مرور كنيم .

قبل از اينكه بخواهيم سوالهاي ايين نامه رانندگي را بررسي كنيم ابتدا كمي از اهميت خواندن سوالهاي ايين نامه بدانيم .

اهميت خواندن سوالهاي ايين نامه رانندگي

واقعا تاثير و اهميت خواندن سوالهاي ايين نامه قبل از آزمون تا چه ميزان مي باشد ؟

شما متقاضيان گواهينامه بايد بدانيد كه حل نمونه سوالات آيين نامه قبل از امتحان آيين نامه مي تواند تاثير شگفت انگيزي در قبولي شما در آزمون داشته باشد .

هرچقدر بيشتر سوالهاي ايين نامه رانندگي را بخوانيد قطعا راه قبولي براي شما ساده تر خواهد شد . متاسفانه برخي از متقاضيان بدون اينكه نمونه سوالهاي ايين نامه را بخوانند و فقط با خواندن كتاب ايين نامه در سر جلسه آزمون آيين نامه حاضر مي شوند . اين متقاضيان پس از اينكه چندين بار در امتحان آيين نامه مردود شدند تازه به اين فكر مي كنند كه نمونه سوالهاي ايين نامه را بخوانند . و پس از آن متوجه مي شوند كه چقدر خواندن اين سوالهاي ايين نامه تاثير داشته است .

نمونه سوالهاي ايين نامه رانندگي تستي با جواب

۱- حركت از روي خطوط هاشور در حاشيه راه ها كه معمولا كناره اتوبان ها ، آزادراه ها ، بزرگراه ها و تونل ها كشيده مي شوند … ؟

 1. مجاز است
 2. در شب ها مجاز است
 3. در صورت ترافيك سنگين مجاز است
 4. ممنوع است

جواب صحيح گزينه ۴


۲- در راه هايي كه مسير حركت وسايل نقليه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسايل نقليه پارك شده، مصالح ساختماني، اشيا، عمليات عمراني، حفاري و خرابي راه بسته و يا براي عبور از مسير مجاز كافي نباشد، حق تقدم عبور با وسيله اي است كه … ؟

 1. به مسير راست گردش مي كند.
 2. مسير عبور آنها باز يا سهم عبور بيشتري را دارا مي باشد.
 3. به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي كند.
 4. مسير عبور آنها بسته يا سهم كم تري را دارا مي باشد.

جواب صحيح گزينه ۲


۳- سبقت از طرف راست وسيله نقليه اي كه در حال گردش به چپ مي باشد …. ؟

 1. فقط در معابر شرياني درجه دو ممنوع است.
 2. ممنوع است.
 3. در هنگام روز مجاز است.
 4. مجاز است.

جواب صحيح گزينه ۴


۴- رانندگان كليه وسايل نقليه موظفند از كدام خط عبور راه حركت نمايند؟

 1. خط وسط
 2. سمت راست
 3. سمت چپ
 4. خط زيگزاگ

جواب صحيح گزينه ۲


۵- كداميك از موارد زير توسط راننده مجاز است؟

 1. باز كردن درهاي وسيله نقليه پيش از توقف كامل مجاز نيست
 2. عبور وسايل نقليه از پياده رو ها مجاز است.
 3. اجازه رانندگي به شخص فاقد گواهينامه مجاز است
 4. توقف در ۱۰ متري ورودي بيمارستان ها مجاز است.

جواب صحيح گزينه ۱


۶- حداكثر ميزان سرعت مجاز در بزرگراه هاي بيرون شهري براي سواري چند كيلومتر در ساعت است؟

 1. ۱۰۰ كيلومتر در ساعت
 2. ۱۱۰ كيلومتر در ساعت
 3. ۹۵ كيلومتر در ساعت
 4. ۸۵ كيلومتر در ساعت

جواب صحيح گزينه ۲


۷- دور زدن تا چه فاصله اي از پيچ ها كه ميدان ديد كافي ندارند ممنوع است؟

 1. ۲۵۰ متري
 2. ۲۰۰ متري
 3. ۳۰۰ متري
 4. ۱۵۰ متري

جواب صحيح گزينه ۴


۸- استفاده از لاستيك هاي فرسوده و غير استاندارد در وسايل نقليه چگونه است؟

 1. مجاز است.
 2. ممنوع است
 3. در صورت ضرورت بلامانع است
 4. در تابستان بلامانع است

جواب صحيح گزينه ۲


۹- براي گردش به چپ در راه هاي بيرون شهر كه منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فيزيكي وسط جاده نداشته باشد، رانندگان موظفند وسيله نقليه را … ؟

 1. در وسط راه متوقف و با علامت دادن به سايرين گردش نمايند.
 2. راهنماي سمت چپ را روشن و گردش نمايند
 3. در شانه راه و يا منتهي اليه سمت راست راه متوقف و سپس با رعايت حق تقدم گردش نمايند
 4. در وسط راه يا زدن راهنما به سمت چپ گردش نمايند

جواب صحيح گزينه ۳


۱۰- ترمز دستي به نام ترمز ABS و ترمز پايي به نام ترمز … يا ترمز سرويس شناخته مي شود ؟

 1. اوليه – ثانويه
 2. ثانويه – اوليه
 3. قدرتي – سرعتي
 4. سرعتي – قدرتي

جواب صحيح گزينه دو


۱۱- حركت در پوشش وسايل نقليه امدادي در حال ماموريت براي ساير وسايل نقليه چگونه است؟

 1. مجاز است.
 2. محدوديتي ندارد.
 3. در صورت رعايت ايمني مجاز است
 4. ممنوع است

جواب صحيح گزينه ۴


۱۲- در صورتي كه خودرو جوش آورده چه اقدامي بايستي انجام داد؟

 1. در كنار راه متوقف و در رادياتور را باز كرده و داخل آن آب اضافه نماييم.
 2. به مسير خود ادامه ادامه و خودرو را به اولين تعميرگاه انتقال دهيم.
 3. در كنار راه توقف و به هيچ وجه در رادياتور را باز نكنيد و با احتياط مقداري آب بر روي رادياتور بريزيد.
 4. خودرو را در حين حركت خاموش تا رادياتور خنك شود.

جواب صحيح گزينه ۳


۱۳- كداميك از موارد زير جان فرد را به خطر مي اندازد؟

 1. فقدان تنفس
 2. بالا بودن درجه حرارت بدن
 3. داشتن ضربان قلب
 4. خراشيدگي پوست

جواب صحيح گزينه ۱


۱۴- رانندگي هر فرد نشان دهنده چه چيزي ميباشد؟

 1. ميزان سواد
 2. شخصيت و درك اجتماعي
 3. ميزان ثروت
 4. معروف بودن

جواب صحيح گزينه ۲


۱۵- تابلو زير به چه معناست ؟

سوالهاي ايين نامه

 1. تقاطع راه آهن با راه بند
 2. جهت وزش باد شديد از چپ
 3. جهت وزش باد شديد از راست
 4. تقاطع راه آهن بدون راه بند

جواب صحيح گزينه ۳


۱۶- معناي تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

سوالهاي ايين نامه رانندگي

 1. سربالايي خطرناك
 2. شيب سربالايي ۱۰ درصد
 3. شيب سرازيري ۱۰ درصد
 4. خطر سقوط در آب

جواب صحيح گزينه ۱


برخي از مهم ترين از سوالهاي ايين نامه رانندگي را باهمديگر ديديم.

با كليك بر روي نمونه سوالات فني مهم سوالات فني را دانلود كنيد . همين طور مي توانيد نمونهسوالات آيين نامه اصلي با جواب جهت آمادگي در آزمون آيين نامه اصلي و نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي نيز از سايت سوال آيين نامه دانلود كنيد .


مجموعه اي فوق العاده مهم از نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۶:۳۶ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97

در اين قسمت مي خواهيم مهم ترين و پر تكرار ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97 را باهم بررسي كنيم و به شما كمك كنيم به راحتي در ازمون ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي قبول شويد .


قبل از اينكه مهم ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را بررسي كنيم توصيه مي كنيم مجموعه اي فوق العاده مهم از نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد


مهم ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب

۵- حواس پرتي در هنگام رانندگي عامل مهمي در كدام يك از موارد زير است ؟

 1. در توجه به ترافيك شهري
 2. در فرامين پليس
 3. در تصميم گيري به موقع
 4. همه موارد

جواب درست گزينه ۳


۶- تاثير استفاده از مواد مخدر و مشروبات الكلي در رانندگي چيست ؟

 1. اعتماد به نفس را به طور كاذبي افزايش مي دهد
 2. تشخيص سرعت را مختل مي كند
 3. قدرت واكنش را كم كرده و هماهنگي را كاهش مي دهد
 4. همه موارد

جواب درست گزينه ۴


۷- بر روي يك جاده خيس ترمز مي كنيم وسيله نقليه ما شروع به لغزش مي كند اولين كاري كه بايد انجام دهيم چيست ؟

 1. ترمز دستي را بكشيم
 2. پدال ترمز را بيشتر فشار دهيم
 3. فرمان را آزاد كنيم
 4. ترمز را آزاد كنيم

جواب درست گزينه ۴


۸- در صورتي كه چراغ ترمز خراب باشد و كار نكند در چه صورت مجاز به رانندگي هستيم ؟

 1. در طول روز كه روشنايي كافي است
 2. در شرايط اضطراري
 3. هيچ وقت مجاز به رانندگي نيستيم
 4. در روز و در شب در صورتي كه روشنايي كافي باشد

جواب درست گزينه ۳


۹- در آزاد راه ها ميخ هاي زرد رنگ چشم گربه اي در چه محل هايي ديده مي شود ؟

 1. در هر دو باند
 2. در باند كاهش سرعت
 3. در باند افزايش سرعت
 4. در محل خالي وسط آزاد راه و باند اصلي

جواب درست گزينه ۴


نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را قبل از آزمون راهنمايي و رانندگي بخوانيد

۱۰- چرا موتور سواران نسبت به ساير رانندگان آسيب پذير تر هستند ؟

 1. تغييرات سطح راه بر روي آن ها تاثير بيشتري دارد
 2. محافظي اطراف خود ندارند
 3. از ايمني پايين تري برخوردارند
 4. گزينه ۱ و ۲

جواب درست گزينه ۴


۱۱- اگر اتومبيلي ناگهان از فرعي بيرون بيايد و جلوي ما ظاهر شود چه كار بايد انجام دهيد ؟

 1. بايد با شتاب از كنار آن عبور كنيم
 2. بايد بوق ممتد بزنيم
 3. بايد چراغ داده و با سرعت از كنار او عبور كنيم
 4. بايد از سرعت خود كاسته و توقف كنيم

جواب درست گزينه ۴


۱۲- در يك جاده برفي با سرعت ۳۰ كيلومتر در ساعت در حال رانندگي هستيد فاصله مناسب با اتومبيل جلويي چند طول اتومبيل بايد باشد ؟

 1. ۳ طول اتومبيل
 2. ۶ طول اتومبيل
 3. ۹ طول اتومبيل
 4. ۱۲ طول اتومبيل

جواب درست گزينه ۲


۱۳- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان

 1. پيچ به چپ
 2. پيچ به راست
 3. گردش به چپ ممنوع
 4. گردش به راست ممنوع

جواب درست گزينه ۴


۱۴- تابلوي راهنمايي و رانندگي زير به چه معنايي مي باشد ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب

 1. عبور كليه وسايل نقليه ممنوع
 2. حق تقدم عبور با شما
 3. حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل است
 4. سبقت ممنوع

جواب درست گزينه ۴


برخي از مهم ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان را ديديم .

براي قبولي ۱۰۰٪ در امتحان آيين نامه راهنمايي و رانندگي چه كنيم ؟

براي قبولي راحت تر در آزمون آيين نامه تئوري بهتر است قبل از امتحان آيين نامه با انواع نمونه سوالات آيين نامه آشنا شويد .

هرچه بيشتر نمونه سوالات آيين نامه اصلي و مقدماتي را بخوانيد راه ساده را براي قبولي در امتحان آيين نامه اصلي و مقدماتي در پيش خواهيد داشت بنابراين توصيه مي كنيم حتما نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را دانلود كنيد و قبل از امتحان آيين نامه خود بخوانيد .

براي تسلط بر سوالات فني مي توانيد با كليك بر روي نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي مهم ترين سوالات فني آيين نامه اصلي را دانلود كنيد .

همچنين براي تسلط براي سوالات آيين نامه مقدماتي و موفقيت در آزمون آيين نامه مقدماتي توصيه مي كنيم بر روي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي كليك كنيد و مهم ترين سوالات اين امتحان را دانلود نماييد .

براي دانلود مهم ترين سوالات آيين نامه اصلي و قبولي نزديك به ۱۰۰٪ در آزمون آيين نامه اصلي حتما توصيه مي كنيم با كليك بر روي دكمه زير آن سوالات را دانلود كنيد

 

 

براي آشنايي بيشتر با انواع نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب مي توانيد بر روي لينك هاي زير كليك كنيد .

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۸:۲۲ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي 97 با جواب ويژه آزمون مقدماتي آيين نامه رانندگي نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه . مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با جواب

1. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي


تابلوي شكل زير به چه معناست ؟


دوچرخه سوار بايد از دوچرخه پياده شود
دوچرخه سوار مجاز به عبور نيست
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه سوار
2. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
برروي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شمابه سمت راست مي لغزد چكار بايد انجام دهيد؟

با دقت و مراقبت فرمان رابه سمت راست بچرخانيد
بادقت و مراقبت فرمان رابه سمت چپ بچرخانيد
ترمز كنيد و فرمان رابچرخانيد
از كلاج و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد
3. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در شرايط يخبندان مسافت توقف ممكن است چند برابر افزايش يابد؟

10 برابر
2 برابر
5 برابر
3 برابر
4. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
راننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن ميرسد چه كار بايد انجام دهد

چراغ هاي خطر را روشن كند
قبل از مانع توقف كند
با دقت و مراقبت عبور كند
با سرعت عبور كند
5. سوال 1 امتياز
به هنگام رانندگي در شرايط يخبندان فرمان به راحتي مي چرخد و چرخ ها به طرفين مي پيچد علت آن چيست ؟

چرخها خيلي سفت هستند
چرخ ها خيلي نرم هستند
چرخها با راه اصطكاك بهتري دارند
چرخها اصطكاك مطلوبي باراه ندارند
6. سوال 1 امتياز
در شكل زير حق تقدم با كدام وسيله است ؟


سفيد
قرمز
مشكي
همه با هم
7. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
علامت زير كه در آزادراهها نصب ميگردد به چه معناست ؟


نشان دهنده محل بازرسي پليس
فاصله شما را تا خروجي بعدي نشان ميدهد
فاصله تا تلفن بعدي را نشان ميداد
فاصله شما را تا پل نشان ميدهد
8. سوال 1 امتياز
در خيابان شلوغ و پرترافيك با سرعت مجاز در حال حركت هستيد . راننده اتومبيل پشت سر سعي ميكند سبقت بگيرد ٬ چه كاري بايد انجام دهيد ؟

مسير صحيح و مستقيم خود را ادامه دهيد تا راننده مذكور سبقت بگيرد
بر سرعت خود اضافه ميكنيد تا اينكه راننده پشت سر فاصله بگيرد
با دست به راننده پشت سر علامت ميدهيد زماني كه خطري نيست سبقت بگيرد
به اتومبيل جلويي نزديك ميشويد تا راننده ي جلويي نتواندسبقت بگيرد
9. سوال 1 امتياز
در شرايط يخبندان چگونه مي توانيد از لغزش چرخ هاي اتومبيل جلوگيري كنيد ؟

به دفعات بيشتر وبه آرامي ترمز كنيد
در تمامي مواقع از دنده يك استفاده كنيد
با سرعت كمتر و با دنده سنگين حركت كنيد
اگر چرخ ها شروع به لغزندگي كرد از ترمز دستي استفاده كنيد
10. سوال 1 امتياز
روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

اگر راه باز باشد ادامه مسير دهيد
اگر افراد پياده اي در حال عبور نباشند ادامه مسير دهيد
در پشت خط ايست بايستيد
آماده ادامه مسير باشيد
11. سوال 1 امتياز
كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است ؟

سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است
در سر پيچ هاي تند و سر بالايي ها دور زدن ممنوع است
در تقا طع ها سبقت گرفتن ممنوع است
سبقت گرفتن در تونل ها بلا مانع است
12. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
كداميك از تابلوهاي زير به معناي جريان همگراست ؟

13. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
هنگامي كه از نزديكي مدرسه اي عبور ميكنيد احتمال عبور كودكان وجود دارد چه اقدامي انجام ميدهيد ؟
امتياز
تنها برا ي انجام چه مواردي مي توانيد به رانندگان و عابرين با چراغ بزرگ علامت دهيد؟

1-جهت اعلام حضور به آنها
2-جهت اعلام اينكه نه آنها راه داد ه ايد
3-جهت اعلام اينكه حق تقدم عبور با شماست
4-جهت اعلام اينكه دنده عقب مي رويد
2. سوال 1 امتياز
در تصوير زير حق تقدم عبور با كداميك است ؟


1-خودرو شماره 2
2-خوردو شماره1
3-خودرو مشكي
4-همه باهم
3. سوال 1 امتياز
در ميدان ها حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟

1-وسيله اي كه زودتر وارد ميدان شده
2-وسيله اي اول وارد ميشود
3-وسيله اي كه در درون ميدان در حال حركت است
4-هيچ كدام
4. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند وارد خيابان مجاور شوند حق تقدم با كدام است؟

1-وسيله اي كه به راست گردش ميكند
2-هيچكدام
3-منتظر ميمانند تا پليس راهنمايي بيايد
4-وسيله اي كه به چپ گردش ميكند
5. سوال 1 امتياز
در گذرگاه پياده كه چراغ راهنمايي و رانندگي نداشته باشد حق تقدم عبور با كيست؟

1-وسيله اي كه به سمت راست گردش ميكند
2-وسيله اي كه مستقيم حركت ميكند
3-وسيله اي كه به چپ گردش ميكند
4-پيادگان
6. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست؟


1-حق تقدم عبور با شماست
2-حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل است
3-ورود از هر دو طرف ممنوع
4-فقط عبور از راست مجاز است
7. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
كدام مورد زير علت تصادف با اتومبيل جلوئي است؟

1-تغيير نور چراغها
2-عدم توجه كافي به راه و نزديك شدن بيش از حد به اتومبيل جلوئي
3-عبور عابر پياده در مناطق شهري و شلوغ
4-ترافيك وسايل نقيله
8. سوال 1 امتياز
در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

1- پنجاه متري
2- صد متري
3- صد و پنجاه متري
4- هفتاد متري
9. سوال 1 امتياز
وقتي در خط عبوري كه حركت ميكنيد اتومبيل ها توقف كرده باشند و راه مسدود شده باشد چه كار بايد كرد؟

1-به رفتن ادامه ميدهيد زيرا حق تقدم با شماست
2-به ترافيك مقابل اشاره كنيد تا عبور كنند
3-شتاب بگيريد كه زودتر از آنها عبور كنيد
4-به ترافيك جهت مقابل اجازه عبورمي دهيد
10. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي برون شهري چند كيلومتر است؟

1-در روزها 80 كيلومتر ؛شب90 كيلومتر
2-روزها 90 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر
3-روزها 95 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر
4-روزها 110 كيلومتر ، شب 90 كيلومتر
11. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي زير چيست ؟

1-تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در 300 متري
2-تقاطع جاده و را آهن بدون راه بند نصب در300 متري
3-تقاطع با راه آهن
4-تقاطع جاده و راه آهن نصب در300متري
12. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1-حداقل سرعت 30 كيلومتر
2-پايان حداقل سرعت 30كيلومتر
3-حداكثر سرعت 30 كيلومتر
4-پايان حداكثر سرعت 30 كيلومتر
13. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
چه موقع ميتوانيد به صورت دنده عقب از يك خيابان فرعي به خيابان اصلي وارد شويد؟

1-در همه مواقع
2-تنها اگر هردو خيابان خلوت باشد
3-تنها اگر خيابان اصلي داراي ترافيك نباشد
4-هيچ موقع
14. سوال 1 امتياز
موقعي كه اتومبيل خود راپارك ميكنيد، نبايستي ….

1-ترمز دستي را بكشيد
2-در دنده بگذاريد
3-در جاده اصلي پارك كنيد
4-مانع ساير استفاده كنندگان از را شويد
15. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست؟


1-پايان سرعت 60 كيلومتر
2-سرعت توصيه شده
3-حداقل سرعت
4-حداكثر سرعت
16. سوال 1 امتياز
به هنگام رانندگي متوجه بوي بنزين شديد چه اقدامي ميكنيد؟

1-مشكلي نيست و طبيعي است
2-هر لحظه بايد انتظار داشت بوي بنزين بيايد
3-با سرعت كم برانيد
4-توقف كرده و مسئله را بررسي مي كنيد
17. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي تصوير زير چيست ؟


1-گذرگاه عابرپياده
2-عبور اطفال
3-مدرسه
4-عبور عابر پياده
18. سوال 1 امتياز
مفهوم خطوط تصوير زير چيست ؟

1-طريقه صحيح ورودي و خروجي جاده ها
2-شكل صحيح تقاطع بزرگراهها و پيچها
3-نمايشگر تغيير مسير دايره اي شكل و خطوط كاهش و افزايش سرعت
4-نمايشگر قرار گرفتن مسيرهاي ورودي و خروجي و خط كاهش سرعت و افزايش سرعت
19. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در بزرگراه اتومبيل شما دچار نقص فني ميشود براي هشدار به وسائط نقليه ديگر تابلوي احتياط را در چه فاصله اي از اتومبيل خود قرار ميدهيد؟

1- هفتاد متري
2- صد متري
3- صد و بيست متري
4- صد و پنجاه متري
20. سوال 1 امتياز
گواهينامه رانندگي را بنا به در خواست چه كسي بايد ارائه داد؟

1-مامور ترافيك
2-پليس ترافيك
3-بازرس اتومبيل
4-پس از وقوع حادثه به فرد ديگر تصادف
21. سوال 1 امتياز
آيا رانندگان وسايل نقليه امدادي در هنگام ماموريت مجاز به عبور از محل ممنوع مي باشند؟

1-در صورتيكه موجب تصادف نشوند
2-در هر شرايطي مجاز هستند
3-به علت خطرات موجود نمي توانند عبور ممنوع بروند
4-بستگي به شرايط دارد
22. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1-عبور كاميون ممنوع
2-عبور خودرو كشاورزي ممنوع
3-عبور وسائل نقليه ممنوع
4-فقط عبور خوردرو كشاورزي
23. سوال 1 امتياز
چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبيل آسيب پذير ترند؟

1-با سرعت بيشتري پيچ ها را طي ميكنند
2-تغييرات سطح راه بر روي آنها تاثيرات بيشتري دارد
3-نسبت به اتومبيل شتاب بيشتري ميگيرند
4-سرعت آنها از اتومبيل ها سريعتر است
24. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
چرا نبايد مدت زيادي پاي خود را روي كلاچ نگهداريد؟

1-اصطكاك لاستيك ها با جاده كم ميشود
2-كنترل شما بر روي وسيله نقليه كاهش ميابد
3-زيرا مصرف بنزين زياد ميشود
4-زيرا موجب كم شدن عمر گير بكس ميشود
25. سوال 1 امتياز
پايين بودن كدام يك از موارد زير مي تواند منجر به حادثه شود؟

1-سطح روغن ترمز
2-سطح ضد يخ
3-سطح آب باطري
4-سطح آب خنك كننده رادياتور
26. سوال 1 امتياز
در يك منطقه مسكوني و شهري در حال حركت هستيد، به يك سرعت گير نزديك ميشويد .چكار ميكنيد؟

1-با احتياط سرعت را كاهش ميدهيد
2-با همان سرعت به راه خود ادامه ميدهيد
3-از قسمت چپ جاده عبور ميكنيد
4-فرصت ندهيد عابرين از خيابان عبور كنند
27. سوال 1 امتياز
در برخورد راه اصلي با فرعي حق تقدم عبور با كيست؟

1-وسيله اي كه به راست گردش ميكند
2-وسيله اي كه در راه اصلي قرار دارد
3-وسيله اي كه مستقيم عبور ميكند
4-هيچكدام
28. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1-بن بست
2-خط عبور براي گريز
3-سمت راست بن بست
4-هيچ كدام
29. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در چند متر مانده به پيچ ها سبقت ممنوع است؟

1- پنجاه متري
2- صد متري
3- صد و پنجاه متري
4- شصت متري
30. سوال 1 امتياز
اگر هنگام رانندگي در سراشيبي كلاچ را پايين نگه داريم چه ميشود؟

1-ترمز گرفتن و هدايت اتو مبيل دشوار ميشود
2-اشكالي ندارد
3-لاستيك ها سائيده نميشود
4-موتور سريع تر كار ميكند ، اتومبيل سرعت ميگيرد
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
با بوق زدن مداوم آنان را از عبور خود آگاه سازيد
قبل از ورود كودكان به سواره رو با سرعت از منطقه عبور ميكنيد
هميشه سرعتي مناسب داشته باشيد پيش بيني خطراط جانبي را بنماييد
با روشن كردن چراغ به آنها هشدار ميدهيد
14. سوال 1 امتياز
كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است ؟

حداكثر سرعت در جاده ها ي فرعي 75 كيلومتر در ساعت در روز
حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي 85 كيلومتر در ساعت در شب
حداكثر سرعت در جاده ها ي اصلي 95 كيلومتر در ساعت در روز
حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 كيلومتر در ساعت و حداكثر 120 كيلومتر براي سواري و وانت
15. سوال 1 امتياز
در علائم عبور و مرور تابلو مثلث متساوي الا ضلاع ( نشسته روي قائده ) به معني ؟

تابلو ايست و خدمات
صرفا براي تابلو ايست
علامت هشدار دهنده براي خطر
علامت دستوري و بازدارنده
16. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلو شكل زير چيست ؟


100 متر مانده به راه آهن
تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 300 متري
تعيين فاصله 300 متري با راه بند
تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 300 متري
17. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
حساس و ميزان نبودن ترمز پايي ……………….جزو جرائم رانندگي ميباشد

نقص فني محسوب مي گردد
نقص فني نمباشد
بلامانع است
يك نقص جزئي مي باشد
18. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
رنگ تابلو در بزرگراه ها و آزاد را ها به ترتيب …………..

قرمز و نارنجي
سبز و قرمز
قرمز و آبي
سبز و آبي
19. سوال 1 امتياز
در شرايط جاده خيس و يخبندان در حال رانندگي هستيد؛كدام مورد بايد هنگام نزديك شدن به پيچ تند رعايت شود؟

در تمامي مدت كلاج را پايين نگه داريد
به آرامي ترمز دستي را بكشيد
قبل از رسيدن به پيچ از سرعت خود بكاهيد و تاحد امكان با دنده سنگين حركت كنيد
هنگام رسيدن به پيچ با سرعت بيشتري برانيد
20. سوال 1 امتياز
مستطيل قائم معمولا براي چه تابلوهايي به كار ميرود ؟


راهنما و هشدار براي خطرات
صرفا براي رعايت حق تقدم
معمولا براي تابلوهاي دستوري و خدماتي
خدماتي و دستوري
21. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي ورانندگي چيست

علائم دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها
منع كننده يا ايست
هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني
حركت مجاز- راهنماي مسير و اماكن مذهبي
22. سوال 1 امتياز
كدام مورد است كه به هنگام سبقت گرفتن از آنها بايد فضاي بيشتري را به وسيله نقليه در نظر بگيريد ؟

ماشينهاي حامل مسافر و ماشينهاي حامل بار
وانت و تراكتور
ماشين هاي مجاور وسايل نقليه سنگين
موتور سيكلت و دوچرخه
23. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض ……….

هيچكدام
دور دو فرمان
حركت با دنده عقب
دور يك فرمان
24. سوال 1 امتياز
پس از سبقت چه زماني مي بايست به خط اوليه بازگشت ؟

زماني كه چراغ هاي بزرگ اتومبيلي را كه از آن سبقت گرفته ايد در آينه داخل اتومبيل مشاهده كنيد
پس از زدن راهنما و اطمينان از عبور اتومبيل كناري
هنگامي كه از اتومبيلي كه از آن سبقت گرفتيد گذشته باشيد
وقتي به اتومبيل مقابل نزديك مي شويد
25. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
معني تابلوي شكل زير چيست ؟


ايستگاه
ايستگاه اتوبوس
توقف در ايستگاه اتوبوس ممنوع
به ايستگاه اتوبوس نزديك مي شويد
26. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
قصد وارد شدن به خيابان فرعي را داريد٬افراد پياده شروع به عبور از يك سوي خيابان به سوي ديگر كرده اند.چكار بايد انجام دهيد ؟

به حركت ادامه داده و با فاصله ي زيادي از مقابل آنها عبور كنيد
بوق زده و عبور كنيد
با دست اشاره كنيد تا عبور كنند
توقف كرده و به آنان اجازه عبور دهيد
27. سوال 1 امتياز
در صورتي كه فاصله شما تا اتومبيل جلوئي در شب 50 متر باشد بايد از …………

از نور بالا و پائين استفاده نمود
چراغ ها را خاموش كرد
نور پائين استفاده كرد
نور بالا استفاده كرد
28. سوال 1 آزمون مقدماتي امتحان رانندگي
در يك منطقه مسكوني به يك سرعت گير نزديك ميشويد شما بايد »

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب و سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي
آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي Final Test of Driving Regulations . مي خواهيم در اين قسمت مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي يا همان نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي راهنمايي رانندگي را باهم بررسي كنيم .

بررسي مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي
برخي از مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب را در ادامه با هم مي بينيم . اما قبل از آن بايد بگوييم كه اين سوالات به تنهايي براي قبولي در آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي كافي نيست و لازم است شما مجموعه كامل و مناسبي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي را دانلود كنيد و خودتان را براي آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي آماده نماييد .

براي دانلود مجموعه فوق العاده اي از سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي مي توانيد بر روي سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي كليك كنيد .
آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي راهنمايي رانندگي با جواب
آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي راهنمايي رانندگي با جواب ( Preliminary driving license test ) .

در اين بخش مي خواهيم ۳۰ نمونه سوال از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مقدماتي را در قالب يك آزمون آيين نامه مقدماتي بسيار مهم با هم ببينيم . براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي حتما مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را قبل از امتحان خود بخوانيد . فراموش نكنيد كه خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مي توان تاثير شگفت انگيزي در قبولي شما در آزمون آيين نامه اصلي و مقدماتي راهنمايي و رانندگي داشته باشد .

توصيه مي كنم محموعه اي فوق العاده از مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد و بخوانيد و با احتمالي نزديك به ۱۰۰ درصد در آزمون آيين نامه مقدماتي قبول شويد .

سوالات آيين نامه مقدماتي
نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي
۱- در چند متري ورودي تونل ها ، سبقت گرفتن ممنوع است ؟

۱۸۰ متري
۱۵۰ متري
۲۰۰ متري
۱۰۰ متري
جواب درست گزينه ۴

۲- استفاده از چراغ هاي رنگا رنگ و چشمك زن در وسايل نقليه … ؟

ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح
محدوديتي ندارد
مجاز است
در معابر شهري ممنوع نيست
جواب درست گزينه ۱

۳- در چه فاصله اي از تقاطع ها و ميادين توقف وسايل نقليه ممنوع است ؟

۲۰ متري
۱۵ متري
۳۰ متري
۲۵ متري
جواب درست گزينه ۲

۴- كدام يك از پاسخ هاي زير در خصوص نقص در سيستم جلو بندي و يا شكستگي آن صحيح مي باشد ؟

تاير هاي عقب خودرو ساييده مي شود
مصرف سوخت افزايش مي يابد
هدايت و كنترل خودرو از دست راننده خارج مي شود
رادياتور خودرو جوش مي آورد
جواب درست گزينه ۳

۵- كدام يك از موارد در خصوص عبور از روي خط آهن صحيح مي باشد ؟

در حين عبور از خط آهن بايستي دنده خودرو را از دنده سبك به دنده سنگين تغيير داد
در حين عبور از خط آهن بايستي از تعويض دنده خودداري نمود
در حين عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده سنگين به دنده سبك تغيير داد
قبل از رسيدن به خط آهن بايد سرعت را افزايش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود
جواب درست گزينه ۲

آزمون آيين نامه مقدماتي ( از سوال ۶ تا ۱۰ )
۶- در راه هايي كه مسير حركت وسايل نقليه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسايل نقليه پارك شده ، مصالح ساختماني ، اشيا ، عمليات عمراني ، حفاري و خرابي راه بسته و يا براي عبور از مسير مجاز كافي نباشد ، حق تقدم عبور با وسيله اي است كه … ؟

به سمت راست گردش مي كند
مسير عبور آن ها باز يا سهم عبور بيشتري را دارا مي باشند
به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي كند
مسير عبور آن ها بسته يا سهم كم تري را دارا مي باشند
جواب درست گزينه ۲

۷- سبقت از طرف راست وسيله نقليه اي كه در حال گردش به چپ مي باشد … ؟

فقط در معابر شرياني درجه دو ممنوع است
ممنوع است
در هنگام روز مجاز است
مجاز است
جواب درست گزينه ۴

۸- براي گردش به چپ در راه هاي بيرون شهر كه منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فيزيكي وسط جاده نداشته باشد رانندگان موظفند وسايل نقليه را … ؟

در وسط راه متوقف و با علامت دادن به سايرين گردش نمايند
راهنما سمت چپ را روشن و گردش نمايند
در شانه راه و يا منتهي اليه سمت راست راه متوقف و سپس با رعايت حق تقدم گردش نمايند
در وسط راه با زدن راهنما به سمت چپ گردش نمايند
جواب درست گزينه ۳

۹- رانندگي هر فرد نشان دهنده چه چيزي مي باشد ؟

ميزان سواد
شخصيت و درك اجتماعي
ميزان ثروت
معروف بودن
جواب درست گزينه ۲

۱۰- كدام مورد نمونه اي از رفتار پر خطر هنگام رانندگي است ؟

حركت بين خطوط
توجه به جلو
رعايت فاصله طولي
استفاده از تلفن همراه
جواب درست گزينه ۴

آزمون آيين نامه مقدماتي ( سوالات ۱۱ تا ۱۵ )
۱۱- كدام مورد زير منظور و مفهوم رانندگي با سرعت مطمئنه را بيان مي كند ؟

رانندگي بر اساس شرايط محيطي و جاده اي
رانندگي با سرعت هاي پايين
رانندگي با سرعت هاي بالا
رانندگي در ساعات روز
جواب درست گزينه ۱

۱۲- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسيله نقليه اي است كه … ؟

سريع تر از وسيله نقليه ديگر حركت مي كند
به چپ گردش مي كند
به راست گردش مي كند
به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي كند
جواب درست گزينه ۴

۱۳- علائم اخباري براي گرفتن سبقت در روز كدام است ؟

تعويض نور چراغ بالا به پايين
بوق كوتاه و چراغ راهنما
اشاره با دست
بوق مكرر و ممتد
جواب درست گزينه ۲

۱۴- حداكثر سرعت در ميدان ها چقدر است ؟

۷۰ كيلومتر در ساعت
۵۰ كيلومتر در ساعت
۳۰ كيلومتر در ساعت
۶۰ كيلومتر در ساعت
جواب درست گزينه ۳

۱۵- كدام يك از موارد زير جز سيستم اگزوز خودرو مي باشد ؟

كاتاليست
فيلتر هوا
نشان گر سوخت
فن
جواب درست گزينه ۱

آزمون مقدماتي آيين نامه رانندگي ( سوالات ۱۶ تا ۲۰ )
۱۶- كدام يك در مورد ضد يخ صحيح مي باشد ؟

بهتر است كل مخزن رادياتور به جاي آب از ضد يخ پر شود
مايع ضد يخ از يخ زدگي آب در سرما جلوگيري مي كند
استفاده از ضد يخ در تابستان مي تواند منجر به جوش آوردن زود تر موتور شود
ضد يخ در جلوگيري از زنگ زدگي رادياتور و قطعات سيستم خنك كاري موثر نمي باشد
جواب درست گزينه ۲

۱۷- معيوب بودن سيستم تعليق يك خودرو موجب مي شود … ؟

افزايش آلايندگي گاز هاي خروجي از موتور شود
فرمان پذيري و سيستم هدايت خودرو دچار اختلال شود
آب رادياتور جوش آورد
روغن موتور به مرور زمان كاهش يابد
جواب درست گزينه ۲

۱۸- در برخورد با مصدوم بيهوش ، مهم ترين اقدام كدام است ؟

با كشيدن پتو بدن او را گرم نگه مي داريم
دادن مايعات و نوشيدني گرم
باز كردن راه هوايي تنفس
مصدوم را با تكان دادن بدنش به هوش آوريد
جواب درست گزينه ۳

۱۹- بي احترامي به ساير كاربران ترافيك ، دشنام و ناسزا گفتن به سايرين در حين رانندگي نشان دهنده چيست ؟

جرات و شجاعت
شخصيت متزلزل و منفي فرد
شلوغي ترافيك
عجله و شتاب
جواب درست گزينه ۲

۲۰- كدام يك از موارد زير جز رفتارهاي رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمي باشد ؟

بوق زدن هاي بيهوده و مكرر
استفاده از نور بالا براي اذيت كردن راننده مقابل
رعايت حقوق شهروندي و حريم ديگران در حين رانندگي
توهين ساير رانندگان و انجام رفتارهاي ناپسند و زشت
جواب درست گزينه ۳

ازمون ايين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي ( از سوالات ۲۱ تا ۲۵ )
۲۱- در ارزيابي مصدومين كدام يك از مصدومين را بايد در اولويت انجام كمك هاي اوليه قرار داد ؟

مصدوميني كه آسيب آن ها كم تر است
كودكان در اولويت انجام كمك هاي اوليه هستند
مصدوميني كه از سن بالاتري نسبت به ساير مصدومين برخوردارند
مصدوميني كه آسيب آن ها بسيار شديد است نظير سوختگي ها يا زخم هاي وسيع
جواب درست گزينه ۴

۲۲- از زماني كه راننده تشخيص مي دهد نياز به توقف دارد تا لحظه به كار گرفتن ترمز ها چه نام دارد ؟

مسافت توقف
مسافت ترمز
زمان واكنش
زمان ترمز
جواب درست گزينه ۳

۲۳- در كدام يك از موارد زير بوق زدن مجاز است ؟

صدا زدن افراد
سبقت مجاز در روز
اعلام حضور و باز كردن درب منزل
خداحافظي
جواب درست گزينه ۲

۲۴- در گذرگاه پياده كه فاقد چراغ راهنمايي رانندگي است حق تقدم عبور با كدام است ؟

وسيله نقليه در حال حركت
پيادگان
وسيله نقليه در حال گردش
وسيله نقليه اي كه متوقف شده است
جواب درست گزينه ۲

۲۵- معناي تابلوي راهنمايي رانندگي زير چيست ؟

آزمون آيين نامه مقدماتي

راه لغزنده
پرتاب سنگ
شانه خطرناك
دست انداز
جواب درست گزينه ۳

سوالات آيين نامه مقدماتي ۲۶ تا ۳۰ از آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي
۲۶- مفهوم تابلو راهنمايي رانندگي زير چيست ؟

آزمون مقدماتي آيين نامه - تابلو راهنمايي رانندگي

گذرگاه پياده
گذرگاه عابر پياده
عبور اطفال
فقط عبور پياده
جواب درست گزينه ۲

۲۷- معناي تابلو راهنمايي رانندگي زير چه مي باشد ؟

آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي

سبقت ممنوع
پايان سبقت ممنوع
عبور سواري ممنوع
توقف ممنوع
جواب درست گزينه ۱

۲۸- موثر ترين عضو بدن در هنگام رانندگي كدام است ؟

دست ها
پا ها
چشم ها
قلب
جواب درست گزينه ۳

۲۹- به هنگام رانندگي در طول روز در شرايط مه آلود چه كاري بايد انجام دهيد ؟

از نور بالا استفاده كنيد
چراغ راهنما را روشن كنيد
چراغ بغل را روشن كنيد
از نور پايين استفاده كنيد
جواب درست گزينه ۴

۳۰- در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد … ؟

فرمان را محكم گرفته و به آرامي توقف كرد
به شدت ترمز كرد
فرمان را رها كرد
هيچ كدام
جواب درست گزينه ۱

تقاوت سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي با سوالات آزمون آيين نامه در چيست ؟
آزمون آيين نامه مقدماتي معمولا سوالات فني ندارد . در حالي كه آزمون آيين نامه اصلي داراي سوالات فني است و لازم است قبل از امتحان آيين نامه اصلي راهنمايي رانندگي حتما مهم ترين نمونه سوالات فني آيين نامه مقدماتي رانندگي را حل نماييد و با انواع سوالات آيين نامه مقدماتي فني آشنا شويد .

آزمون آيين نامه مقدماتي سخت تر است يا آزمون آيين نامه اصلي ؟
معمولا بچه ها سوالات آيين نامه مقدماتي اصلي را سخت تر از آزمون آيين نامه مقدماتي مي دانند دليل آن هم مي توان سوالات فني باشد چرا كه معمولا پاسخ به سوالات فني كمي دشوار است و از نقاط ضعف متقاضيان گواهينامه رانندگي است .

ما به شما توصيه مي كنيم حتما پست هاي زير كه مشابه با اين پست مي باشد و داراي انواع نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي بسيار مهم و نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رايگان مي باشد را حتما مطالعه كنيد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان

آزمون رانندگي مقدماتي

آزمون آيين نامه اصلي
آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي رانندگي شامل سوالات فني نيز مي باشد
يكي از تفاوت هاي اصلي آزمون مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي با آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي در سوالات فني مي باشد . لازم است شما قبل از آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي با انواع نمونه سوالات فني آيين نامه مقدماتي اصلي رانندگي آشنا شده باشيد .

پس حتما مهم ترين نمونه سوالات فني را نيز قبل امتحان نهايي آيين نامه بخوانيد .

براي دانلود مهم ترين سوالات فني مي توانيد بر روي نمونه سوالات فني كليك كنيد .

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي يا امتحان اصلي يا همان امتحان افسر راهنمايي و رانندگي
براي آزمون نهايي نام مختلف ديگر نيز مي گويند برخي اين آزمون را با نام امتحان آيين نامه مقدماتي مرحله دوم نام مي برند چراكه اين آزمون آيين نامه مقدماتي پس از امتحان مقدماتي در مرحله دوم از متقاضيان و داوطلبان گواهينامه رانندگي گرفته مي شود .

از آنجايي كه اين آزمون برخلاف آزمون مقدماتي توسط افسر راهنمايي و رانندگي گرفته مي شود برخي داوطلبان و متقاضيان گواهينامه رانندگي به اين امتحان ، آزمون آيين نامه افسر و يا آزمون آيين نامه سرهنگ مي گويند .

البته نام دقيق اين آزمون همان آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي مي باشد .

چگونه در آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي قبول شويم ؟
بهترين راه حل خواندن نمونه سوالات آيين نامه مي باشد . سعي كنيد مهم ترين نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه رانندگي را از اينترنت دانلود كنيد و حتما قبل از آزمون نهايي خود اين سوالات را بخوانيد .

طبيعتا هر چه بيشتر با تست هاي آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا شويد شانس بيشتري براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي خواهيد داشت .

تعدادي از نمونه سوالات آزمون نهايي آيين نامه رانندگي با جواب
۱- شما به دنبال يك وسيله نقليه ديگر بر روي يك جاده خيس رانندگي مي كنيد ، فاصله زماني بين شما و اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟

دو ثانيه
چهار ثانيه
شش ثانيه
هشت ثانيه
جواب درست گزينه ۲

۲- قانون اوليه و پايه در مورد رانندگي در آزاد راه ها چيست ؟

هميشه از راست برانيد مگر آنكه قصد سبقت داشته باشيد
هميشه از چپ برانيد
با سرعت بيشتر از ۹۰ كيلومتر در ساعت برانيد
هيچكدام
جواب درست گزينه ۱

آزمون نهايي آيين نامه رانندگي شامل ۳۰ سوال و ۲۰ دقيقه زمان مي باشد
۳- موثر ترين عضو بدن در رانندگي كدام است ؟

دست ها
پا ها
چشم ها
قلب
جواب درست گزينه ۲

۴- به هنگام رانندگي در طول روز در شرايط مه آلود چه كار بايد انجام دهيد ؟

از نور بالا استفاده كنيد
از نور پايين استفاده كنيد
چراغ بغل را روشن كنيد
چراغ راهنما را روشن كنيد
جواب درست گزينه ۲

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي توسط افسر راهنمايي و رانندگي از داوطلبان گرفته ميشود
۵- اگر تريلر پشت اتومبيل به طرفين متمايل شود چه كار بايد كرد ؟

به شدت ترمز مي كنيم
كلاچ را تا پايين نگه داشته و فرمان را كنترل مي كنيم
سرعت و شتاب اتومبيل را كم مي كنيم
سرعت را افزايش مي دهيم
جواب درست گزينه ۳

۶- باد لاستيك چرخ ها را چه زماني بايد تنظيم كرد ؟

در زمان گرم بودن لاستيك
در زمان سرد بودن لاستيك
زماني كه مسافت طولاني را طي كرديم
در زمان سرد بودن هوا لاستيك ها را نمي توان تنظيم باد نمود
جواب درست گزينه ۲

قبل از آزمون نهايي آيين نامه مفاهيم تابلو ها را از روي كتاب آيين نامه بخوانيد
۷- روغن گيربكس چه زماني نياز به كنترل دارد ؟

يك بار در هفته
يك بار در ماه
هر ۱۰۰ هزار كيلومتر
هر بار تعويض روغن
جواب درست گزينه ۴

۸- زمان تعويض تسمه تايم چقدر است ؟

حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار كيلومتر
حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار كيلومتر
حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ كيلومتر
حدود ۴۰ تا ۸۰ هزار كيلومتر
جواب درست گزينه ۱

آزمون آيين نامه مقدماتي نهايي پس از امتحان مقدماتي از متقاضيان گرفته مي شود
۹- قصد وارد شدن به خيابان فرعي را داريد افراد پياده شروع به عبور از سوي يك خيابان به سوي ديگر كرده اند چه كار بايد انجام دهيد ؟

توقف كرده و به آن ها اجازه عبور دهيد
با دست اشاره كنيد تا عبور نمايند
بوق زده و عبور كنيد
با فاصله زياد از مقابل آن ها عبور كنيد
جواب درست گزينه ۱

۱۰- روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

آماده ادامه مسير باشيد
در پشت خط ايست بايستيد
به مسير خود با احتياط ادامه دهيد
با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه دهيد
جواب درست گزينه ۲

لازمه ي شركت در آزمون آيين نامه نهايي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي مي باشد
۱۱- بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض …… مي باشد ؟

دور يك فرمان
حركت با دنده عقب
دور دو فرمان
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳

۱۲- حساس و ميزان نبودن ترمز پايي ……. جز جرايم رانندگي مي باشد ؟

يك نقص فني جزئي مي باشد
بلامانع است
نقص فني نمي باشد
نقص فني محسوب مي شود
جواب درست گزينه ۴

حداقل نمره براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي نهايي ۲۶ مي باشد
۱۳- زماني كه فاصله شما تا اتومبيل جلويي در شب ۵۰ متر باشد بايد از ……. استفاده كرد ؟

نور بالا
نور پايين
چراغ راهنما
چراغ مه شكن جلو
جواب درست گزينه ۲

۱۴- مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي و رانندگي چيست ؟

حركات مجاز و راهنماي مسير و اماكن مذهبي
هشدار هاي عمومي
علائم دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها
منع كننده يا ايست
جواب درست گزينه ۳

آزمون نهايي آيين نامه مقدماتي نمره منفي ندارد
۱۵- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

آزمون نهايي آيين نامه - تابلو فقط عبور پياده
فقط عبور پياده
گذرگاه پياده
عبور اطفال
عبور عابر پياده
جواب درست گزينه ۱

۱۶- وضعيت شما در رانندگي به چه عواملي بستگي دارد ؟

دانش رانندگي و مهارت
پاي بندي به مقررات راهنمايي و رانندگي
تفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ادب و نزاكت
رفتارهاي مثبت ترافيك
جواب درست گزينه ۳

۱۷- زماني كه تجربه كافي نداريد و به تازگي گواهينامه رانندگي گرفته ايد نسبت تصادف شما به ساير رانندگان چقدر مي باشد ؟

خيلي زياد
تجربه نياز نيست
قبولي امتحان شهري رانندگي كافي مي باشد
فرقي نمي كند
جواب درست گزينه ۱

۱۸- در زماني كه احساس خستگي يا بيماري مي كنيد …… ؟

با احتياط رانندگي مي كنيد
با آب خود را خنك كرده و به مسير ادامه مي دهيم
نبايد رانندگي كنيم
دارو مصرف مي كنيم و رانندگي مي كنيم
جواب درست گزينه ۳

۱۹- به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدال ها كدام يك از موارد زير اهميت زيادي دارد ؟

پوشيدن كفش هاي مناسب
پوشيدن لباس مناسب
تنظيم كردن آيينه
بستن كمربند ايمني
جواب درست گزينه ۱

۲۰- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي - آزمون نهايي آيين نامه
بن بست
خط عبور براي گريز
سمت راست بن بست
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳

براي آشنايي بيشتر با تست هاي آيين نامه كاملا رايگان بر روي تست ايين نامه رانندگي كليك كنيد .

همچنين مي توانيد سوالات بيشتري از آزمون نهايي رايگان را با كليك بر روي آزمون آيين نامه نهايي رانندگي ببينيد و بخوانيد .

سريعا سرعت خود را كاهش دهيد
به سرعت خود بيافزاييد
از قسمت چپ جاده عبور كنيد
با همان سرعت به حركت خود ادامه دهيد
29. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


عكسبرداري ممنوع است
كنترل تردد
نظارت با دوربين پليس
سينما
30. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


گردش به راست و چپ
تقاطع فرعي با اصلي در قوس
تقاطع هم سطح در قوس
بن بست


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۶:۳۱ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

دانلود سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي با خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با جواب .

سوالات گواهينامه رانندگي ( Driver’s license questions ) .

سوالات گواهينامه رانندگي در واقع همان نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي اي مي باشند كه متقاضيان گواهينامه پايه ۳ بايد قبل از آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي آنها را مرور كنند .

سوالات گواهينامه رانندگي همين طور كه در پست مربوط به سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي گفتيم به سه سطح تقسيم بندي مي شوند :

سوالات آيين نامه آسان
سوالات آيين نامه مقدماتي متوسط
سوالات آيين نامه سخت
كه معمولا از هر سطح به تعدادي يكسان سوال در آزمون آيين نامه مي آيد . طبيعتا شما بايد با دقت بيشتري سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگي و نمونه سوالات گواهينامه رانندگي را بخوانيد چرا كه معمولا اين سوالات نكته هايي خاص دارند كه اگر از قبل اين نمونه سوالات گواهينامه رانندگي را نخوانده باشيد قادر به پاسخگويي به آن نيستيد .

در اين بخش ما تعدادي از نمونه سوالات گواهينامه رانندگي را با جواب آورده ايم تا دقيقا باهمديگر آنها را بررسي كنيم .

سوالات گواهينامه رانندگي با پاسخ تستي
سوال اول ) تابلوي مثلث متساوي الضلاع نشسته روي قاعده براي ……. است .

الف) رعايت حق تقدم

ب) هشدار دهنده براي خطر

ج) ايست

د) بازدارنده

پاسخ صحيح : گزينه ب

نكته سوال اول ) بايد دقت كنيد كه ما دو نوع تابلو مثلث شكل داريم كه نبايد آنها را با هم اشتباه بگيريد :

تابلوي متساوي الضلاع نشسته روي يك راس :
اين تابلو صرفا براي رعايت حق تقدم است كه در تصوير زير مي بينيم .

سوالات گواهينامه رانندگي
تابلوي متساوي الضلاع نشسته روي قاعده :
اين تابلو براي علامت هشدار دهنده براي خطر است كه در تصوير زير مي بينيم .
نمونه سوالات گواهينامه رانندگي با جواب
سوال دوم ) تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي ……. مي باشد .

الف) ايست

ب) علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان

ج) معمولا براي علائم راهنما

د) براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري

پاسخ صحيح : گزينه ب

نكته سوال دوم ) اين سوال نيز مانند سوال قبل حاوي نكته اي مهم است كه ممكن است اشتباه بگيريد ما در اينجا نيز دو تابلو پنج گوشه اي داريم :

مستطيل پرچمي :
اين تابلو معمولا براي علائم راهنما مي باشد . كه در تصوير زير آن را مي بينيم .

سوال هاي گواهينامه رانندگي
پنج گوشه با نقطه راس فوقاني :
اين تابلو علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان مي باشد . كه در تصوير زير آن را مي بينيم .

تست سوالات گواهينامه رانندگي
سوال سوم ) آمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است ؟

الف ) مهارت در رانندگي

ب ) آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران

ج ) مشاهده ، پيش بيني ، تمركز ، آگاهي ، عدم حواس پرتي

د ) تفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ، ادب ، نزاكت

پاسخ صحيح : گزينه ج

نكته سوال سوم ) اين سوال يكي از مهم ترين و پر تكرار ترين سوالات گواهينامه رانندگي است .

سوال چهارم ) كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودرو جلويي در شرايط برف صحيح نمي باشد ؟

الف ) به ازاي هر ۱۵ كيلومتر ۳ طول اتومبيل

ب‌ ) به ازاي هر ۶۰ كيلومتر ۱۳ طول اتومبيل

ج ) به ازاي هر ۴۵ كيلومتر ۹ طول اتومبيل

د ) به ازاي هر ۳۰ كيلومتر ۶ طول اتومبيل

پاسخ صحيح : گزينه ب

نكته سوال چهارم ) يك جدول بسيار مهم در صفحه ۹۳ از كتاب جديد آيين نامه مقدماتي است كه با توجه به هر سرعت براي هر نوع از شرايط جاده اي بيان شده چند طور خودرو بايد با اتومبيل جلويي فاصله داشته باشيم . اين جدول بسيار مهم است سعي كنيد آن را به خاطر بسپاريد . تصوير اين جدول را در زير مي بينيم .

نمونه سوالات آزمون گواهينامه رانندگي
در اين جدول به طور مثال مي گويد :

در شرايطي كه جاده برف باشد و سرعت اتومبيل ما ۱۵ كيلومتر در ساعت باشد بايد ۳ طول خودرو با اتومبيل جلويي فاصله داشته باشيم . در واقع حداقل فاصله مناسب تا اتومبيل جلويي با سرعت ۱۵ كيلومتر در ساعت و جاده برفي ۳ طول خودرو مي باشد .

سوال پنجم ) در كدام محل نبايد پارك كرد ؟

الف ) در ۱۵ متري تقاطع ها

ب ) در ايستگاه هاي اتوبوس

ج ) خيابان اصلي

د ) موارد الف و ب

پاسخ صحيح : گزينه د

نكته سوال پنج ) بايد دقت كنيد كه برخي از سوالات از فعل و واژه منفي استفاده مي كنند مثل همين سوال كه گفته “نبايد” . بنابراين بايد كاملا سوالات گواهينامه رانندگي را با دقت خواند چرا كه بسياري از متقاضيان گواهينامه پايه ۳ رانندگي در اين نوع از سوالات فريب مي خورند و پاسخ اشتباه مي دهند .

مهم ترين نمونه سوالات گواهينامه رانندگي با جواب
سوال ششم ) چرا در سطح جاده هاي خيس ، برفي ، لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد ؟

الف ) جهت ترمز سريع

ب ) جهت ممانعت از چپ و راست شدن خودرو

ج ) جهت حركت سريع

د ) جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

پاسخ صحيح : گزينه د

سوال هفتم ) بر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست مي لغزد ، چكار بايد انجام دهيد ؟

الف ) با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد

ب‌ ) با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد

ج ) ترمز كنيد و فرمان را بچرخانيد

د ) از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد

پاسخ صحيح : گزينه ب

سوال هشتم ) راننده اتومبيلي كه به گذرگاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد ؟

الف ) با سرعت عبور كند

ب ) با دقت و مراقبت عبور كند

ج ) قبل از مانع توقف كند

د ) چراغ هاي خطر را روشن كند

پاسخ صحيح : گزينه ج

سوال نهم ) مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي و رانندگي چيست ؟

الف ) حركت مجاز – راهنماي مسير و اماكن مذهبي

ب ) هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني

ج ) علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها

د ) منع كننده يا ايست

پاسخ صحيح : گزينه ج

نكته سوال نهم ) در صفحه ۲۰ از كتاب جديد آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي به طور كامل مفهوم رنگ ها در علائم عبور و مرور گفته شده است .

مفاهيم رنگ ها به اين شرح است :

رنگ قرمز : منع كننده يا ايست

رنگ سبز : حركات مجاز ، راهنماي مسير در بزرگراه ها . اماكن مذهبي

رنگ آبي : راهنماي خدمات ، حركات مجاز ، علائم اخباري و راهنماي مسير در آزاد راه ها

رنگ زرد : هشدار هاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني و يا تعمير و نگهداري

رنگ نارنجي : راهنما براي مناطق اداري و آموزش و خدماتي

رنگ قهوه اي : راهنما براي مناطق تفريحي و فرهنگي و گردشگري

رنگ سياه و سفيد : علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها

 

تعدادي از مهم ترين سوالات گواهينامه رانندگي را با هم مرور كرديم .

خب ما اينجا سعي كرديم شما را با مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا كنيم و مهم ترين نكات كتاب جديد آيين نامه مقدماتي را در قالب سوالات آيين نامه به شما گوشزد كنيم .

اما مي خواهيم در ادامه به پرسش بسياري از كاربران در مورد آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي كه معمولا از ما مي پرسند را پاسخ دهيم .

آيا خواندن نمونه سوالات گواهينامه رانندگي به تنهايي مي تواند باعث قبولي ما در امتحان آيين نامه شود ؟
خيلي از كاربران سوال مي كنند كه آيا صرفا با خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي و بدون خواندن كتاب آيين نامه مي توان در آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي و مقدماتي در بار اول نمره قبولي را آورد يا نياز است حتما كتاب نيز بخوانيم .

طبق تجربه اي كه سال هاست از كاربران و متقاضيان گواهينامه رانندگي داريم خواندن نمونه سوالات آيين نامه به تنهايي مي تواند باعث قبولي شما در آزمون آيين نامه مقدماتي شود . ما معمولا به متقاضيان و كساني كه آزمون آيين نامه رانندگي دارند توصيه مي كنيم مفاهيم تابلوها را حداقل يكبار از روي كتاب بخوانند و البته فقط در صورتي به خواندن نمونه سوالات گواهينامه رانندگي بسنده كنند كه مهم ترين و پرتكرار ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي با پاسخ را داشته باشند .

متاسفانه مجموعه هاي بي كيفيتي از نمونه سوالات آيين نامه هم اكنون در اينترنت موجود است كه يا سوالات قديمي هستند يا اصلا سوالات مهمي نيستند و يا اينكه جواب هاي سوالات نادرست است و متقاضيان با بررسي پاسخ ها به اشتباه مي افتند .

بنابراين در نتيجه مي توان گفت اگر به منبعي مناسب از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي دسترسي داريد مي توانيد بدون خواندن كتاب آيين نامه نيز حتي در آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي قبول شويد .

در همين راستا ما به شما توصيه مي كنيم براي دانلود مهم ترين سوالات آيين نامه اصلي براي آمادگي قبل از امتحان آيين نامه مقدماتي اصلي بر روي دانلود سوالات آيين نامه اصلي كليك كنيد و مهم ترين سوالات اين آزمون را دانلود نماييد .

اگر هم آزمون مقدماتي آيين نامه مقدماتي داريد مي توانيد سوالات آيين نامه مقدماتي را دانلود كنيد و خود را كاملا براي آزمون مرحله اول آماده كنيد .

البته براي آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي نياز است كه شما با انواع نمونه سوالات فني نيز آشنا شويد بنابراين توصيه مي كنيم اگر آزمون اصلي داريد حتما نمونه سوالات فني نيز قبل از امتحان خود بخوانيد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان 97
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان ( Sample Questions Free Driving Regulations )

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان در اين بخش مورد بررسي دقيق انجام خواهيد داد .
سايت سوال آيين نامه مقدماتي همواره سعي داشته است با ارائه مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي به متقاضيان گواهينامه رانندگي پايه 3 كمك كند تا در اولين بار نمره قبولي را در آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي و آزمون آيين نامه اصلي خود بگيرند .
ما در پست هاي قبل نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي رانندگي را مورد بررسي قرار داده ايم . تعدادي از مهم ترين سوالات گواهينامه رانندگي و نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جواب را قبلا با هم آناليز كرديم .
اگر تابحال نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اي كه در سايت سوال آيين نامه مقدماتي ارسال شده است را نخوانده ايد حتما توصيه مي كنيم آن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را يك بار مرور كنيد . چرا كه شامل مهم ترين سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي افسر و نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي مي باشد .
حالا در اين قسمت نيز همچون قبل تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي به صورت كاملا رايگان در اختيار شما قرار داده ايم تا آنها را بخوانيد و آمادگي كامل براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي و آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي بدست بياوريد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان با جواب
۱- معناي تابلوي زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود ممنوع
بن بست
ايستادن ممنوع
سبقت ممنوع
جواب درست گزينه ۱ .

۲- وسيله نقليه اي كه در مسير مجاز در حال حركت است حق تقدم عبور دارد بر …… ؟

وسيله نقليه در حال جلو رفتن ( عقب ، جلو كردن )
وسيله نقليه در حال دور زدن
وسيله نقليه در حال توقف با در حال شروع حركت
هر سه مورد صحيح است
جواب درست گزينه ۴ .

۳- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان

شهر بم
ورود به شهر
به شهر بم خوش آمديد
بم
جواب درست گزينه ۲ .

۴- در خيابان يك طرفه در كدام سمت بايد اتومبيل را پارك كرد ؟

در خيابان يك طرفه نمي توان پارك كرد
چپ
در هر دو طرف پارك شود مانعي ندارد
راست
جواب درست گزينه ۲ .

۵- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

 

سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي
پل زير گذر
پل رو گذر
راه پله
زير گذر يا رو گذر
جواب درست گزينه ۴ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي به همراه پاسخ رايگان
۶- راننده قبل از حركت اتومبيل موظف است …… ؟

از داشتن بنزين مطمئن شود
از بسته بودن كمربند ايمني خود و ديگر سرنشينان مطمئن گردد
آب و روغن ماشين را كنترل كند
ترمز هاي حود را كنترل كند
جواب درست گزينه ۲ .

۷- مفهوم و معناي تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

تست آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود به راه اصلي
ورود به راه اصلي از چپ
ورود به راه اصلي از راست
تقاطع
جواب درست گزينه ۳ .

۸- در كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟

تقاطع ها ، پل ها ، تونل ها ، سربالايي ها ، پيچ هاي تند و محل هايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع است
در خيابان هاي يك طرفه
در بزرگراه ها ، خيابان هاي دو طرفه
خيابان هاي دوطرفه ، تقاطع ها و پل ها
جواب درست گزينه ۱ .

۹- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود ممنوع
ورود از دو طرف ممنوع
سبقت ممنوع
ممنوع
جواب درست گزينه ۲ .

۱۰- تنها زماني مي توانيد از تلفن همراه استفاده كنيد كه :

در يك محل و مكان امن توقف كرده باشيد
فرمان را با يك دست بگيريد و اتومبيل را هدايت كنيد
وسيله نقليه شما داراي دنده اتوماتيك باشد
نياز به انجام يك تلفن اضطراري باشد
جواب درست گزينه ۱ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي + پاسخ
۱۱- روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

آماده ادامه مسير باشيد
در پشت خط ايست بايستيد
اگر افراد پياده اي در حال عبور نباشند ادامه مسير دهيد
اگر راه باز باشد ادامه مسير دهيد
جواب درست گزينه ۲ .

۱۲- بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض …… ؟

دور يك فرمان
حركت با دنده عقب
دور دو فرمان
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳ .

۱۳- مفهوم تابلوي زير چيست ؟

سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
استفاده از تلفن همراه مجاز است
استفاده از تلفن عمومي مجاز است
استفاده از تلفن همراه ممنوع است
تلفن عمومي
جواب درست گزينه ۴ .

۱۴- پس از سبقت چه زماني مي بايست به خط اوليه بازگشت ؟

وقتي به اتومبيل مقابل نزديك مي شويد
هنگامي كه از اتومبيلي كه از آن سبقت گرفته ايد گذشته باشيد
پس از زدن راهنما و اطمينان از عبور اتومبيل كناري
زماني كه چراغ هاي بزرگ اتومبيلي را كه از آن سبقت گرفته ايد در آينه داخل اتومبيل مشاهده كنيد
جواب درست گزينه ۴ .

۱۵- مفهوم تابلوي زير چيست ؟

آيين نامه مقدماتي رانندگي
توقف ممنوع
سبقت ممنوع
توقف در روز هاي فرد ممنوع
ايستادن ممنوع
جواب درست گزينه ۱ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي + جواب
۱۶- براي تنظيم صندلي كداميك از شرايط ذيل بايد مهيا گردد ؟

ميدان ديد طبيعي شما تامين گردد
نقطه كور در رانندگي از بين مي رود
احساس راحتي و تسلط به اتومبيل را داشته باشيد
گزينه هاي ۱ و ۳
جواب درست گزينه ۱ .

۱۷- اگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟

در طول روز
زماني كه به آزمايش رانندگي مي رويد
هيچ وقت
در شرايط اضطراري
جواب درست گزينه ۳ .

۱۸- رنگ تابلوهاي راهنماي مسير در بزرگراه ها چيست ؟

سبز
سبز و مشكي
زرد
قرمز
جواب درست گزينه ۱ .

تعدادي از مهم ترين و سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي را به صورت رايگان در اين قسمت مورد بررسي و آناليز قرار داديم .

همين طور كه قبلا گفته بوديم براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي ميبايست نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را حل كنيد .

بهترين راهكار براي قبولي در بار اول در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
يكي از بهترين راهكار اين است كه شما دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي بكنيد و اول سعي كنيد خودتان نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اي كه دانلود كرده ايد را حل كنيد و بعد جواب هاي خودتان را با پاسخ درست نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مقايسه كنيد .

هر چه بيشتر نمونه سوال آيين نامه مقدماتي حل كنيد بهتر است .

از سايت سوال آيين نامه مقدماتي نيز مي توانيد دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را انجام دهيد .

تفاوت آزمون آيين نامه اصلي و آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي در چيست ؟
آزمون آيين نامه اصلي تفاوت هايي با آزمون مقدماتي آيين نامه مقدماتي دارد كه در ادامه برخي از تفاوت هاي آن را تيتر وار ذكر مي كنيم :

۱- آزمون آيين نامه اصلي داراي سوالات فني است ولي آزمون مقدماتي سوالات فني ندارد
۲- آزمون آيين نامه اصلي توسط افسر راهنمايي و رانندگي گرفته مي شود در حالي كه آزمون مقدماتي آيين نامه اصلي توسط مربي و مدرس آيين نامه مقدماتي گرفته ميشود
اين دو از اصلي ترين تفاوت هاي اين دو آزمون مي باشد . از نطر سبك سوالات نيز تقريبا مي توان گفت كه اين دو آزمون با تفاوت هاي كوچكي دارند .

بنابراين بهتر است قبل از آزمون مقدماتي ، نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را دانلود كنيد و آنها را بخوانيد و دقيقا همين كار را براي آزمون اصلي انجام دهيد يعني نمونه سوالات اختصاصي مربوط به آزمون اصلي را قبل از اين امتحان بخوانيد نه نمونه سوالات مربوط به آزمون مقدماتي .

در پايان بايد بگوييم كه قبولي در امتحان آيين نامه مقدماتي چندان سخت هم نيست فقط كافيست از جند روز قبل از امتحان شروع كنيد به خواندن نمونه سوالات گواهينامه رانندگي كه اين سوالات نيز خيلي زياد شده است و در خيلي از حاها مي توانيد هم رايگان و هم به صورت پولي دانلود كنيد .

ولي حتما سعي كنيد نمونه سوالات استاندارد را دانلود كنيد و هر نمونه سوالي را نخوانيد چرا كه ممكن است با خواندن نمونه سوالات غير استاندارد و اشتباه وضعيت بدتري رخ دهد و شما را از هدف اصلي كه قبولي در آزمون آيين نامه مي باشد دور تر كند .

به اميد قبولي شما در بار اول در آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي .

پيشنهاد ويژه

براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات گواهينامه رانندگي و آزمون آيين نامه اصلي بر روي لينك زير كليك كنيد .

دانلود نمونه سوالات آيين نامه pdf


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۳:۲۴ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي و آزمون آيين نامه مقدماتي براي قبولي در امتحان مقدماتي ايين نامه راهنمايي رانندگي نمونه سوالات ازمون ايين نامه مقدماتي را بخوانيد .

نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي و نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با جواب

1. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب

براي بهبود وضع ترافيك كداميك از كارهاي زير را بايد انجام داد؟

1- رعايت قوانين ومقررات
2- رانندگي با سرعت پايين
3- رانندگي با احتياط باسرعت زياد
4- همه موارد بالا
2. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
كدام گزينه به ترتيب اولويت صحيح است؟

1- فرمان پليس-تابلوها-خط كشي - چراغ راهنما
2- فرمان پليس-چراغ راهنما-تابلوها-خط كشي
3- تابلوها- فرمان پليس-چراغ راهنما-خط كشي
4- فرمان پليس - خط كشي - چراغ راهنما-تابلوها
3. سوال 1 امتياز
خط…..خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و بمنظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذر گاه پياده در سطح راه ترسيم ميشود.

1-زيگزاگ
2- هاشور
3- پارك
4- ايست
4. سوال 1 امتياز
تابلوي مثلث متساوي الاضلاع نشسته روي قاعده براي…..است

1- رعايت حق تقدم
2- هشداردهنده براي خطر
3- ايست
4- بازدارنده
5. سوال 1 امتياز
تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي……..مي باشد.

1- ايست
2- علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان
3- معمولا براي علائم راهنما
4- براي خطرات ناشي از تعمير ونگهداري
6. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
آمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است؟

1-مهارت در رانندگي
2- آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران
3- مشاهده،پيش بيني،تمركز،آگاهي،عدم حواس پرتي
4- تفكر،موقعيت،دانش قبلي،ادب،نزاكت
7. سوال 1 امتياز
كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟

1-به ازاي هر 15 كيلومتر 3 طول اتومبيل
2- به ازاي هر 60كيلومتر 13 طول اتومبيل
3- به ازاي هر45 كيلومتر 9 طول اتومبيل
4- به ازاي هر 30كيلومتر 6 طول اتومبيل
8. سوال 1 امتياز
دور زدن در كدام يك از موارد زير ممنوع است؟

1-پيچ ها-تقاطها
2-خط ممتد
3-سربالايي ها-تونل ها و پلها
4-همه موارد بالا
9. سوال 1 امتياز
زمان رسيدن به محل تصادف چه اقداماتي بايد انجام داد؟

1-اتومبيل را از محل حادثه كنار بكشيد
2-در صورت آتش سوزي با آب خاموش كنيد
3-موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كرده و افراد زخمي را از داخل اتومبيل خارج كرده و زخمي ها را با صحبت آرام نماييد
4-به محض رسيدن اتومبيل ديگري ما به راه خود ادامه ميدهيم
10. سوال 1 امتياز
زمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد؟

1-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم
2-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع ميكنيم
3-ترمز ميكنيم
4-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست
11. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
در كدام محل نبايد پارك كرد؟

1-در15 متري تقاطع ها
2-در ايستگاه اتوبوس
3-خيابانهاي اصلي
4-گزينه 1 و 2
12. سوال 1 امتياز
مفهوم شكل زير چيست؟


1-توقف برروي آن ممنوع است و همواره بايد در مسير مزبور وسيله نقليه باشد
2- قبل از محل خط كشي متوقف شده و مسير براي حركت ديگر خودروها باز نگه داشته شود .
3- توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور خالي از وسيله نقليه باشد
4-توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور در حال عبور وسيله نقليه باشد
13. سوال 1 امتياز
چرا در سطح جاده هاي خيس ،برفي،لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد؟

1-جهت ترمز سريع
2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو
3-جهت حركت سريع
4-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها
14. سوال 1 امتياز
در تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟


1- قرمز-آبي- زرد
2- زرد-آبي-قرمز
3- زرد-قرمز-آبي
4- آبي-قرمز-زرد
15. سوال 1 امتياز
بر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست ميلغزد،چكار بايد انجام دهيد؟

1- بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد
2- با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد
3- ترمز كنيد وفرمان را بچرخانيد
4-از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد
16. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
راننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد؟

1- با سرعت عبور كند
2- با دقت و مراقبت عبور كند
3- قبل از مانع توقف كند
4-چراغ هاي خطر راروشن كند
17. سوال 1 امتياز
مفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي رانندگي چيست؟

1- حركت مجاز-راهنماي مسير و اماكن مذهبي
2- هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني
3- علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راهها
4-منع كننده يا ايست
18. سوال 1 امتياز
كدام يك از گزينه هاي زير ناصحيح است؟

1- سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است
2- در تقاطع سبقت ممنوع است
3- در سر پيچ هاي تند وسربالايي ها دور زدن ممنوع است
4- سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است
19. سوال 1 امتياز
حساس و ميزان نبودن ترمز پائي….. و جزء جرايم رانندگي مي باشد

1- يك نقص جزئي ميباشد
2- بلامانع است
3- نقص فني نميباشد
4- نقص فني محسوب ميگردد
20. سوال 1 امتياز
حواس پرتي در زمان رانندگي عامل مهمي در………..است

1- عدم توجه به ترافيك شهري
2- فرامين پليس
3- عدم توجه به پيچ ها در جاده
4- عدم تصميم گيري به موقع
21. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
حق تقدم عبور عبارت است از……

1-رعايت حقوق رانندگان
2- اولويت در عبور از چراغ هاي راهنمايي
3- اولويت حق عبور وسيله نقليه اي كه زودتر از وسايل نقليه ديگر يا از پياده ها و بالعكس
4-ترتيب عبور و مرور در چهارراه ها
22. سوال 1 امتياز
تابلوي جاده باريك ميشود كدام تابلوي زير است ؟

1-
2-
3-
4-
23. سوال 1 امتياز
كدام گزينه نشان دهنده ي تابلوي عبور كليه وسايل نقليه ممنوع ميباشد ؟

24. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 

1- سبقت ممنوع
2- ورود ممنوع
3- سبقت كاميون ممنوع
4- عبور سواري ممنوع
25. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلو شكل زير چيست ؟


1- تقاطع فرعي به اصلي
2- تقاطع
3- دو راهي
4- تقاطع اصلي به فرعي
26. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب
تابلو جاده دو طرفه كدام است؟

1-
2-
3-
4-
27. سوال 1 امتياز
تابلو خروج از آزاد راه 300 متر كدام تابلو است؟

1-
2-
3-
4-
28. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟


1- جاده يخبندان است
2- زنجير چرخ الزامي است
3- عبور فقط با زنجير چرخ
4- خطر برف
29. سوال 1 امتياز
مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 

1- منطقه عبور معلولين
2- رانندگي با ويلچر
3- راننده معلول
4- محدوده راننده معلول
30. سوال 1 امتياز
مفهوم شكل زير چيست ؟


1-خط توقف _ رانندگان بايد توقف كامل نمايند و سپس با رعايت احتياط عبور كنند
2-خط توقف دوبله مقطع _ رانندگان از سرعت خود كم كرده و با احتياط و رعايت حق تقدم عبور كنند
3-خط مقطع _ رانندگان سرعت خود را كاهش داده و به راست گردش كنند
4-رانندگان با سرعت و رعايت حق تقدم عبور كنند
آزمون بعد
يا
آزمون قبل
اشتراك گذاري در فيسبوكتويترلينكداينگوگل +ايميل
Comments (87)
Erfan Salimi پاسخ
باسلام
واقعا سايتتون عاليه.من باكمك اين سايت قبول شدم.فردا هم آزمونه اصليه.اميدوارم كه اونم قبول شم.دعا كنيد برام.
باتشكر از از سايتتون

بهمن 16, 1396 در 1:34 ق.ظ
امين پاسخ
باسلام.تست ها عاليه من امتحان مقدماتي داشتم همش همينا بود خيلي ممنون

دي 14, 1396 در 11:09 ق.ظ
فرشاد پاسخ
سلام در سوال هفتم جواب گزينه ۲ هست كه وقتي ميزنيم ميگه اشتباه هست .

در شرايط برفي با سرعت ۱۵ كيلومتر ۳ طول فاصله بايد باشه
در ۳۰ ميشه ۶
در ۴۵ كليومتر ميشه ۹
در ۶۰ كيلومتر ميشه ۱۲ طول
كه چون گزينه دوم زده ۱۳ يعني اشتباه هست و گزينه صحيح اين سوال همون ۲ هست.
صفحه ۹۳ ايين نامه ۹۶ جدول پايين صفحه

دي 12, 1396 در 8:24 ب.ظ
بهروز پاسخ
سلام در سوال هفتم جواب گزينه ۲ هست كه وقتي ميزنيم ميگه اشتباه هست .

در شرايط برفي با سرعت ۱۵ كيلومتر ۳ طول فاصله بايد باشه
در ۳۰ ميشه ۶
در ۴۵ كليومتر ميشه ۹
در ۶۰ كيلومتر ميشه ۱۲ طول
كه چون گزينه دوم زده ۱۳ يعني اشتباه هست و گزينه صحيح اين سوال همون ۲ هست.
صفحه ۹۳ ايين نامه ۹۶ جدول پايين صفحه

دي 8, 1396 در 7:59 ب.ظ
عارف نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
عالي بود عالي تشكر نمره تون بيسسسسسسسسست

البته اصل رانندگيه بچه ها در رانندگي دقت كنين خيلي زياد

دي 2, 1396 در 6:35 ب.ظ
كاربر سايت پاسخ
سلام و قت بخير
من برج ٧ 1396گواهينامه قبول شدم هنوز گواهينامه ام نيومد ميگن سايت بسته ست
لطفا اگر كسي اطلاع داده پاسخ بده

دي 2, 1396 در 4:11 ب.ظ
علي پاسخ
سلام وقت بخير مرسي از كار خوبتون انشاالله كه تو جشنواره هاي راهور به عنوان يك سايت برتر انتخاب بشيد

آذر 27, 1396 در 9:07 ب.ظ
محمد پاسخ
ما اخرش نفهميديم اتومبيلي كه خط ايست جلوش نيست اول ميره .پس چرا حق تقدم با زرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آذر 17, 1396 در 9:45 ق.ظ
fatemeh نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
اون تابلوي ايست براي ماشينه آبيه

آذر 17, 1396 در 7:39 ب.ظ
fatemeh پاسخ
ببخشيد اشتباه نوشتم.اون تابلوي ايست براي ماشين زرد نيست براي اونيكي خيابونه.براي ماشين آبي هم نيست

آذر 18, 1396 در 1:04 ب.ظ
Zahra پاسخ
ماشين زرد داره مستقيم ميره حق تقدم با اونه، بعدش ماشين قرمز كه تابلو ايست داره ولي داره مستقيم ميره، بعدش ماشين آبي كه گردش به چپه.

آذر 19, 1396 در 11:34 ب.ظ
يوسف پاسخ
اشتباه زرد آبي قرمز..جلويي آبي تابلويي وجود نداره اون تابلو براي اونطرف خيابان است….

آذر 25, 1396 در 1:56 ب.ظ
قاصدك پاسخ
اتومبيلي كه تابلو ايست نداره حق تقدم داره بعدش هم اتومبيلي كه سمت راستش خاليه

آذر 19, 1396 در 11:40 ب.ظ
shadi نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
دقيقا منم همين سوالو دارم

دي 12, 1396 در 1:32 ق.ظ
امين پاسخ
عزيز دل تابلو حق تقدم براي اون خيابوني هستش كه سمت راست خيابون نصب شده باشه

اسفند 2, 1396 در 6:39 ق.ظ
Ali پاسخ
ممنون از سايت خوبتون من آيين نامه مقدماتي رو با كمك شما قبول شدم و فردا امتحان اصلي آيين نامه دارم اميدوارم كه اون رو هم قبول شم.

آبان 24, 1396 در 3:52 ب.ظ
sayan پاسخ
سلام خسته نباشيد،واقعا ممنونم ازتون بسياااار سايت خوبي داريد،من تست هاي شما رو زدم و امروز امتحان آيين نتمه اصلي رو داشتم كه قبول شدم شكر خدا،تماازم سوالا همين هايي بود كه اينجا خونده بودم،و البته بعدش هم امتحان شهري دادم كه اونم قبول شدم خدا رو شكر?

آبان 16, 1396 در 2:03 ب.ظ
aref sezar پاسخ
سلام واقعا ممنونم از سايتتون واقعا سوالاتش تاثير گزار بود و باعث شد من قبول شم ….

آبان 10, 1396 در 9:34 ق.ظ
bita aevazi نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
واقعا تكيد به قران من مقدماتي قبول شدم چهار شنبه اصلي دارم دعا كنيد قبول شم.

آبان 7, 1396 در 1:21 ب.ظ
ابوالفضل پاسخ
واقعا دمتون گرم خيلي خوب بود

آبان 5, 1396 در 11:45 ب.ظ
فريده پاسخ
كاش هفته پيش اينا رو ديده بودم
همه ي سوالام اينجا بود
كتاب رو خريدم ۱۸ هزارتومان
ولي اين اطلاعات رايگانه
واقعا ممنونم از كارتون

آبان 3, 1396 در 12:01 ب.ظ
فاطمه پاسخ
ازمون اصلي هم فقط هميناس؟ سوالاي فني نداره؟

مهر 28, 1396 در 11:49 ق.ظ
ياسي پاسخ
منم ديروز آزمون مقدماتي داشتم قبول شدم.همش همين سوالا بود.همينارو يكي دو بار بخونين يه مرور روي كتاب بكنين حتما قبولين

مهر 12, 1396 در 10:25 ق.ظ
رحيم نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
آقا من امروز با تست هاي سايت شما قبول شدم نامردي بود اتون تشكر نميكردم يه دونه باشي

مهر 11, 1396 در 7:41 ب.ظ
ميلاد پاسخ
آقا منم همين طور دمه شما گرم

مهر 21, 1396 در 9:36 ق.ظ
زهرا پاسخ
در چهارراه و تقاطع هم عرض حق تقدم عبور به ترتيب با كدام وسيله است؟
ازمون شماره ۴ سوال ۱۴جوابش زرد-قرمز-ابي به نظرم

مهر 11, 1396 در 5:50 ب.ظ
زهرا پاسخ
تابلوي ايست براي خياباني است كه به سمت راست آن خيابان نزديك باشد .
در شكل داده شده ، تابلوي ايست هم براي خياباني است كه خودروي قرمز در آن قرار دارد و هم براي خياباني است كه خالي است پس اين دو خيابان فرعي محسوب مي شوند و دو خيابان ديگر اصلي هستند و هميشه خودرو هاي خيابان اصلي بر خودرو هاي خيابان فرعي حق تقدم دارند .
اما بين خودرو هاي زرد و آبي ، چون مسير زرد مستقيم است پس بر آبي حق تقدم دارد
پس حق تقدم به اين صورت است : زرد ، آبي ، قرمز

دي 16, 1396 در 3:00 ب.ظ
مسعود پاسخ
مررررسي ازكمكهاتون.عالييييي

مهر 11, 1396 در 3:01 ق.ظ
مهدي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
همينو بخونيم قبوليم؟

بعد امتحان اصلي ۳۰سوال دارع؟

مهر 11, 1396 در 9:24 ب.ظ
عليرضا لطفي پاسخ
سلام من امروز امتحان آيين نامه اصلي داشتم با كمك تستاتون تونستم واسه بار اول بدون غلط قبول شم البته نا گفته نمونه ۲۰ تا آزمون زدم.خلاصه كه ممنون از سايت خوبتون.

مهر 4, 1396 در 5:29 ب.ظ
بهنام پاسخ
دمتون گرم واقعا تستا عاليه

شهريور 23, 1396 در 12:21 ب.ظ
سعيد پاسخ
اين تستا عاليه

شهريور 21, 1396 در 0:40 ق.ظ
ليلا پاسخ
جواباي اين سوالا چه جوري معلوم ميشه

شهريور 19, 1396 در 2:10 ق.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام
بعد از پايان آزمون روي گزينه پايان آزمون كليك كنيد در همان صفحه روي گزينه نمايش سوالات بالاي صفحه كليك كنيد

شهريور 19, 1396 در 4:28 ب.ظ
ممل نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
چقدر با مزه ههههه

شهريور 14, 1396 در 11:15 ب.ظ
شهرام پاسخ
لايك داري،زيبا خانم

شهريور 13, 1396 در 10:55 ق.ظ
زهرا پاسخ
سلام من دوشنبه امتحان دارم واسم دعا كنيد

شهريور 10, 1396 در 1:27 ب.ظ
Ardalan پاسخ
U haminaro khondiiiii ok boood aya

شهريور 19, 1396 در 5:17 ب.ظ
زيبا پاسخ
آقاي راننده برو بزن توي دنده
مي خواهم بشم خواننده
كنارت پليس راهنمايي آيا ميشه قر داد؟
بله ??
خير
اهنگام جريمه پليس راهنمايي چكار ميكند؟
داد ميزند
رشوه ميگيرد???????????????????
بله رشوه ميگيرد اما زياد مي گيرد

شهريور 4, 1396 در 1:08 ب.ظ
سحر پاسخ
يخ نكني نمكدووون

شهريور 6, 1396 در 12:24 ب.ظ
امين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
خخخخخ

شهريور 11, 1396 در 7:56 ب.ظ
نادي پاسخ
با ۴ تا غلط قبوليم عايا؟

شهريور 1, 1396 در 9:34 ق.ظ
حانيه پاسخ
نهايتاميتوني 4تاغلط داشته باشي

شهريور 3, 1396 در 1:31 ب.ظ
يوسف پاسخ
سوال 14 درسته اول زرد كه مستقيمه ميره و بعد آبي ميره و چون قرمز تابلوي ايست داره بايد به ايستد وقتي همه رفتن آخر بره

مرداد 30, 1396 در 3:04 ب.ظ
محمدصالح پاسخ
سلام.
لطفا به جواب سوال 14 اين آزمون يه نگاه بكنيد…
فكر نميكنيد گزينه 2 درست باشه؟
چون زرد كه حق تقدم با اونه(مسير مستقيم و بدون تابلو حق تقدم) رد ميشه و ميره.بعدش قرمز كه ميخواد مستقيم بره و در سمت راست ماشين آبي هست بايد بره …
در آخر هم ماشين آبي كه به سمت چب گردش ميكنه بايد وارد مسير بشه.

مرداد 24, 1396 در 12:09 ب.ظ
مرواريد پاسخ
منم همين فكر رو ميكنم و خيلي برام سواله

مرداد 24, 1396 در 1:08 ب.ظ
پوريا پاسخ
تابلو هميشه سمت راست خودرو قرار داره كاملا جواب درسته اون تابلو مربوط ب ابي نيست

شهريور 2, 1396 در 2:10 ق.ظ
مريم پاسخ
ممن هم با شما موافقم فكر ميكنم اشتباه ثبت شده

مرداد 24, 1396 در 1:20 ب.ظ
سينا نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
ماشين قرمز كنارش تابلو ايست دارد

مرداد 24, 1396 در 2:43 ب.ظ
پوريا پاسخ
دوست عزيز تابلو هميشه سمت راست خودرو قرار داره اون تابلو مربوط ب خودرو ابي نيست

شهريور 2, 1396 در 2:09 ق.ظ
nazanin پاسخ
سوالات عاليه.مرسي عزيزان

مرداد 23, 1396 در 8:22 ب.ظ
مهسا پاسخ
سلام خسته نباشيد .سايتتون عاليه .من چند روز ديگه ازمون دارم اميدوارم با تست هايي ك زدم قبول بشم دعام كنين ? بازم ممنون از سايت خوبتون

مرداد 20, 1396 در 11:20 ق.ظ
آمنه پاسخ
دعات ميكنم چون منم 5شنبه ازمون دارم

مرداد 30, 1396 در 8:39 ب.ظ
هور پاسخ
سلام اين سوالات از كتاب جديد سال 96 هستن؟

مرداد 19, 1396 در 4:01 ب.ظ
test-drive نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
با سلام و احترام:
بله سوالات وب سايت تست درايو بر اساس كتاب جديد سال 96 آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميباشد

مرداد 19, 1396 در 4:22 ب.ظ
امير پاسخ
سايت فوق العاده اي داريد واقعا خسته نباسيد دستتون درد نكنه تير 31, 1396 در 1:11 ق.ظ
رضا پاسخ
عاليه سايتتون

تير 26, 1396 در 1:57 ب.ظ
رضا پاسخ
واقعا سايتتون عاليه
من امروز هم ايينامه همم شهر قبول شدم

تير 26, 1396 در 1:57 ب.ظ
فاطمه ي خدا پاسخ
سلام
سوال هفت: كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟” رو امروز امتحان دادم براي اينكه جواب درست باشد در امتحان امروز براي 60 كيلومتر، 13 بود (اصل جواب درست 12) هست.لطفا تصحيح كنيد
سپاس فراوان

تير 24, 1396 در 8:15 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
ممنون از همكاري شما نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب تصحيح شد

تير 24, 1396 در 8:29 ب.ظ
ممد پاسخ
بنده خدا نوشته صحيح نمي باشد چي چي رو تصحيح كنن
اين گزينه جواب سواله خدازده

مرداد 1, 1396 در 1:58 ب.ظ
eli پاسخ
dorost harf bzan ansan.

مرداد 14, 1396 در 3:01 ب.ظ
NAFAS پاسخ
سلام سوال هفت مشكل داره
همشون درستن كه

تير 20, 1396 در 11:21 ب.ظ
Reza پاسخ
سلام
وقت بخير
سوال هفت انگار مشكل داره
چون به ازاي هر 60km/hبايد به 12طول اتومبيل فاصله داشت.
اشتباه ميگم؟ ?

خرداد 21, 1396 در 7:03 ب.ظ
مريم پاسخ
درسته. ولي اصلا در برف نبايد سرعت به 60 برسه.

تير 9, 1396 در 1:52 ب.ظ
رضا مقرب نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
واقعاً ممنونم ازتون يادگيري
اينجوري خيلي بهتره

خرداد 14, 1396 در 3:28 ب.ظ
nasim پاسخ
خيلي عاليه واقعا ادم اينجوري قشنگ تر ياد ميگيره

خرداد 11, 1396 در 7:01 ب.ظ
حسين پاسخ
سلام خسته نباشين امروز من امتحان دادم سوالات همين سوالت سايت بود بدون غلط قبول شدم

ارديبهشت 16, 1396 در 4:15 ب.ظ
Melika پاسخ
سلام من ببخشيد با توجه به اينكه كتاب آيين نامه عوض شده و سوالات امتحان اصلي عموما از كتاب جديد مياد مى خواستم بدونم اين سوالاتي كه توي سايت هستند از كتاب جديدن؟

اسفند 19, 1395 در 4:58 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
بله

اسفند 19, 1395 در 5:03 ب.ظ
حسين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
بلي سوالات شبيه اين سوالات سايت هستش من خوندم قبول شدم

ارديبهشت 16, 1396 در 4:19 ب.ظ
غزل پاسخ
باسلام و شب بخير
جناب من براي خريد سوالاتون هزينه پرداخت كردم اما متاسفانه گوشيم قادر به باز كردن سايتش نيست و ايمل رو هم به اشتباه وارد كردم
چه كنم ؟؟

بهمن 7, 1395 در 1:35 ق.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
لطفا از طريق تماس با ما آدرس ايميل يا شماره تماس ارسال كنيد

بهمن 7, 1395 در 12:58 ب.ظ
rasim پاسخ
سلام وقت بخير عالي هست

بهمن 2, 1395 در 1:12 ب.ظ
ماهي پاسخ
تصحييح شد
من منتظرم
ممنون

دي 9, 1395 در 4:31 ب.ظ
test-drive پاسخ
نام كاربري ارسال شد

دي 9, 1395 در 4:37 ب.ظ
ماهي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
توروخدامن ازمونم نزديكه،اسير يه نام كاربري شدم،پس اين نام كاربري ك خودمون ميزنيم چيه ك بازشماارسال ميكنيد،توروخداااچك كنيد،دوباره بفرسيد،نام كاربري ارسال نشده براي من

دي 9, 1395 در 9:59 ق.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
آدرس ايميل شما اشتباه است
لطفا در قسمت تماس با ما يك آدرس ايميل معتبر وارد نمائيد

دي 9, 1395 در 2:15 ب.ظ
ميلاد پاسخ
سلام ميخواستم بدونم چرا وارد كانال تلگرام چرا نميشه شد؟

دي 2, 1395 در 11:14 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
مشكل كانال تلگرام حل شد
شاد و پيروز باشيد

دي 3, 1395 در 8:14 ق.ظ
saeed پاسخ
سلام برنامتون خيلي عاليه متشكرم

آذر 30, 1395 در 8:39 ب.ظ
ماهي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام من هم الان هزينه روواردكردم،ولي ميگه نامعتبراستچيكاركنم؟

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان 97
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان ( Sample Questions Free Driving Regulations )

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان در اين بخش مورد بررسي دقيق انجام خواهيد داد .
سايت سوال آيين نامه مقدماتي همواره سعي داشته است با ارائه مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي به متقاضيان گواهينامه رانندگي پايه 3 كمك كند تا در اولين بار نمره قبولي را در آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي و آزمون آيين نامه اصلي خود بگيرند .
ما در پست هاي قبل نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي رانندگي را مورد بررسي قرار داده ايم . تعدادي از مهم ترين سوالات گواهينامه رانندگي و نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جواب را قبلا با هم آناليز كرديم .
اگر تابحال نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اي كه در سايت سوال آيين نامه مقدماتي ارسال شده است را نخوانده ايد حتما توصيه مي كنيم آن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را يك بار مرور كنيد . چرا كه شامل مهم ترين سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي افسر و نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي مي باشد .
حالا در اين قسمت نيز همچون قبل تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي به صورت كاملا رايگان در اختيار شما قرار داده ايم تا آنها را بخوانيد و آمادگي كامل براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي و آزمون آيين نامه مقدماتي مقدماتي بدست بياوريد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان با جواب
۱- معناي تابلوي زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود ممنوع
بن بست
ايستادن ممنوع
سبقت ممنوع
جواب درست گزينه ۱ .

۲- وسيله نقليه اي كه در مسير مجاز در حال حركت است حق تقدم عبور دارد بر …… ؟

وسيله نقليه در حال جلو رفتن ( عقب ، جلو كردن )
وسيله نقليه در حال دور زدن
وسيله نقليه در حال توقف با در حال شروع حركت
هر سه مورد صحيح است
جواب درست گزينه ۴ .

۳- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان

شهر بم
ورود به شهر
به شهر بم خوش آمديد
بم
جواب درست گزينه ۲ .

۴- در خيابان يك طرفه در كدام سمت بايد اتومبيل را پارك كرد ؟

در خيابان يك طرفه نمي توان پارك كرد
چپ
در هر دو طرف پارك شود مانعي ندارد
راست
جواب درست گزينه ۲ .

۵- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

 

سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي
پل زير گذر
پل رو گذر
راه پله
زير گذر يا رو گذر
جواب درست گزينه ۴ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي به همراه پاسخ رايگان
۶- راننده قبل از حركت اتومبيل موظف است …… ؟

از داشتن بنزين مطمئن شود
از بسته بودن كمربند ايمني خود و ديگر سرنشينان مطمئن گردد
آب و روغن ماشين را كنترل كند
ترمز هاي حود را كنترل كند
جواب درست گزينه ۲ .

۷- مفهوم و معناي تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

تست آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود به راه اصلي
ورود به راه اصلي از چپ
ورود به راه اصلي از راست
تقاطع
جواب درست گزينه ۳ .

۸- در كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟

تقاطع ها ، پل ها ، تونل ها ، سربالايي ها ، پيچ هاي تند و محل هايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع است
در خيابان هاي يك طرفه
در بزرگراه ها ، خيابان هاي دو طرفه
خيابان هاي دوطرفه ، تقاطع ها و پل ها
جواب درست گزينه ۱ .

۹- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
ورود ممنوع
ورود از دو طرف ممنوع
سبقت ممنوع
ممنوع
جواب درست گزينه ۲ .

۱۰- تنها زماني مي توانيد از تلفن همراه استفاده كنيد كه :

در يك محل و مكان امن توقف كرده باشيد
فرمان را با يك دست بگيريد و اتومبيل را هدايت كنيد
وسيله نقليه شما داراي دنده اتوماتيك باشد
نياز به انجام يك تلفن اضطراري باشد
جواب درست گزينه ۱ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي + پاسخ
۱۱- روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟

آماده ادامه مسير باشيد
در پشت خط ايست بايستيد
اگر افراد پياده اي در حال عبور نباشند ادامه مسير دهيد
اگر راه باز باشد ادامه مسير دهيد
جواب درست گزينه ۲ .

۱۲- بهترين نوع دور زدن در خيابان هاي كم عرض …… ؟

دور يك فرمان
حركت با دنده عقب
دور دو فرمان
هيچكدام
جواب درست گزينه ۳ .

۱۳- مفهوم تابلوي زير چيست ؟

سوال آيين نامه مقدماتي رانندگي رايگان
استفاده از تلفن همراه مجاز است
استفاده از تلفن عمومي مجاز است
استفاده از تلفن همراه ممنوع است
تلفن عمومي
جواب درست گزينه ۴ .

۱۴- پس از سبقت چه زماني مي بايست به خط اوليه بازگشت ؟

وقتي به اتومبيل مقابل نزديك مي شويد
هنگامي كه از اتومبيلي كه از آن سبقت گرفته ايد گذشته باشيد
پس از زدن راهنما و اطمينان از عبور اتومبيل كناري
زماني كه چراغ هاي بزرگ اتومبيلي را كه از آن سبقت گرفته ايد در آينه داخل اتومبيل مشاهده كنيد
جواب درست گزينه ۴ .

۱۵- مفهوم تابلوي زير چيست ؟

آيين نامه مقدماتي رانندگي
توقف ممنوع
سبقت ممنوع
توقف در روز هاي فرد ممنوع
ايستادن ممنوع
جواب درست گزينه ۱ .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي + جواب
۱۶- براي تنظيم صندلي كداميك از شرايط ذيل بايد مهيا گردد ؟

ميدان ديد طبيعي شما تامين گردد
نقطه كور در رانندگي از بين مي رود
احساس راحتي و تسلط به اتومبيل را داشته باشيد
گزينه هاي ۱ و ۳
جواب درست گزينه ۱ .

۱۷- اگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟

در طول روز
زماني كه به آزمايش رانندگي مي رويد
هيچ وقت
در شرايط اضطراري
جواب درست گزينه ۳ .

۱۸- رنگ تابلوهاي راهنماي مسير در بزرگراه ها چيست ؟

سبز
سبز و مشكي
زرد
قرمز
جواب درست گزينه ۱ .

تعدادي از مهم ترين و سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي را به صورت رايگان در اين قسمت مورد بررسي و آناليز قرار داديم .

همين طور كه قبلا گفته بوديم براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي ميبايست نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را حل كنيد .

بهترين راهكار براي قبولي در بار اول در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي
يكي از بهترين راهكار اين است كه شما دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي بكنيد و اول سعي كنيد خودتان نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي اي كه دانلود كرده ايد را حل كنيد و بعد جواب هاي خودتان را با پاسخ درست نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مقايسه كنيد .

هر چه بيشتر نمونه سوال آيين نامه مقدماتي حل كنيد بهتر است .

از سايت سوال آيين نامه مقدماتي نيز مي توانيد دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را انجام دهيد .

آذر 30, 1395 در 5:46 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
نام كاربري به آدرس ايميل شما ارسال شد

آذر 30, 1395 در 7:20 ب.ظ
ماهي پاسخ
ارسااال نشده،لطفاببررسي بفرمااييد.

دي 9, 1395 در 9:55 ق.ظ
آمنه پاسخ
سلام خسته نباشيد
من براي سوالات هزينه 5900 پرداخت كردم ولي الان نمي تونم وارد ازمون هاي بعدي بشم لطفا راهنمايي كنيد

آذر 25, 1395 در 1:56 ب.ظ
test-drive پاسخ
با سلام و احترام:
نام كاربري جديد به آدرس ايميل شما ارسال شد

آذر 25, 1395 در 4:07 ب.ظ
نازنين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب
سلام.سوالاتون واقعا عاليه من امروز امتحان داشتم با نمره۳۰قبول شدم.ممنونم نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۰:۵۵ ] [ ايين نامه ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 239
چت باکس
امکانات وب